[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 136 artiklit

dekoratiivne <dekorat'iivne dekorat'iivse dekorat'iivse[t -, dekorat'iivse[te dekorat'iivse[id adj> ⌘ чеберъян, декоративной
dekoratiivne stiil чеберъян стиль
dekoratiivsed taimed чеберъян будосъёс
Liitsõnad
dekoratiiv+
dekoratiivese чеберъян арбери
dekoratiivriie tekst декоративной басма

digitaalne <digit'aalne digit'aalse digit'aalse[t -, digit'aalse[te digit'aalse[id adj>
1. (sõrme-, sõrmitsi teostatav) ⌘ диӝитал, дигитальной
2. (numbriline) ⌘ лыдпус, цифровой
Liitsõnad
digitaal+
digitaalkaamera лыдпус камера
digitaalkodeerimine лыдпусэн пусъён

elamisluba <+luba l'oa luba -, luba[de luba[sid & lub/e s> ⌘ улыны луонлык

farmaatsia <farm'aatsia farm'aatsia farm'aatsia[t -, farm'aatsia[te farm'aatsia[id s> (ravimiteadus) фармаци|я, ⌘ эмъюмтодос
Liitsõnad
farmaatsia+
farmaatsiainstituut эмъюмтодос институт
farmaatsiatehas эмъюм завод

ID-kaart <+k'aart kaardi k'aarti k'aarti, k'aarti[de k'aarti[sid & k'aart/e s> ⌘ ID-карта

infotehnoloogia <+tehnol'oogia tehnol'oogia tehnol'oogia[t -, tehnol'oogia[te tehnol'oogia[id s> ⌘ ивортехнологи|я, инфотехнологи|я

intelligents <intellig'ents intelligentsi intellig'entsi intellig'entsi, intellig'entsi[de intellig'entsi[sid & intellig'ents/e s>
1. (haritlaskond) визьужась, интеллигенци
rahvuslik intelligents йӧскалык визьужасьёс
maaintelligents гуртысь визьужасьёс
2. (intelligentsus) интеллигентность, ⌘ визьсабырлык
loomulik intelligents инкуазьлэсь визьсабырлык
tal on intelligentsi солэн визьсабырлыкез вань

kast1 <k'ast kasti k'asti k'asti, k'asti[de k'asti[sid & k'ast/e s> ящик; яшник вер.к.; (laegas) шыкыс (autol) кузов; (kujund) ⌘ кечат, клетка :
mahukas kast трос тэрытӥсь ящик
kaanega kast ворсаськись ящик
malendite kast шахматэн ящик
autokast машиналэн кузовез
laudkast, laudadest kast ӝӧк ящик я. кыскан
postkast почта ящик
prügikast жаг куян
kast õlut ящик сур
kasti panema ящике поныны
Liitsõnad
kasti+
kastilaud ящик пул
kastitehas ящик завод

kate <kate k'atte kate[t -, kate[te k'atte[id s> (pealmine kattev kiht) выл; (vooderdis) выл; (laotis, allapanu) выжъяськем; (nahast) шобыртон я. ын; (riidest) шобыртон; (varikate) ын я. возъет; (kest) дыж; (ümbertõmmatud) чехол я. ⌘ вылпонон; (varjav loor) ын
aknakate возъет
asfaltkate ehit асфальт выл
betoonkate ehit бетон выл
diivanikate диван шобыртон
elektronkate füüs электрон дыж
glasuurkate глазурен шобыртон я. глазурь выл
jääkate йӧ
karvkate гонэн шобырскем
killustikkate ehit щебёнкаен шобыртон
klaverikate пианинолэн шобыртонэз я. ынэз
kruuskate ehit гравиен шобыртон
laudkate пуэн шобыртон
lumikate лымы
mootorikate auto капот я. ⌘ моторвыл
muldkate geol сьӧд сюен шобыртэм
mustkate ehit сьӧд я. нырысьсэ шобыртон
näokate ымныр возъет
padjakate миндэр вылэ понон
pilvkate пилем ын
plüüskate плюш шобыртон
presentkate брезентлэсь шобыртон
puldankate парусиналэсь шобыртон
põrandakate ehit выжез шобыртон
rohtkate гуждор
sarvkate zool сюр я. сюрмем
soomuskate (1) sõj броня; (2) zool сьӧм
sulgkate zool тылыо выл я. тылыен шобырскем
taimkate bot будос
teekate ehit сюрес выл
tehiskate искусственной выл я. шобыртон
tulekate sõj ыбылыса утён
udukate бус
villkate põll гон
voodikate валес шобыртон я. вылэ понон
õiekate bot сяськалэн выл сӥез
kõva kattega maantee чурыт выло сюрес
pildilt võeti kate maha суред вылысь возъетсэ куштӥзы
autole tõmmati presendist kate peale машинаез брезентэн шобыртӥзы
lapsed tahavad süüa ja kehale katet нылпиослы сиён но мугор ворсан кулэ
roosid vajavad talveks katet розаослы толалтэлы шобыртон кулэ
mu silmadelt langes otsekui kate piltl мынам синмысьтым дыжез усиз кадь
öö katte all уй пеймытын
põgenes pimeduse katte all пеймытэн пегӟиз
rääkis sellest suure saladuse katte all нокинлы но вераны лэзьытэк тае вераз
katteta palgafond maj уждунлэн берыктымтэ фондэз
kogu raha läheb võlgade katteks вань коньдон пунэмез быдтонлы кошке
Liitsõnad
katte+ (katvasse kihisse puutuv)
kattematerjal ehit шобыртон материал

kaugus <k'augus k'auguse k'augus[t k'augus[se, k'augus[te k'augus/i & k'auguse[id s>
1. (vahemaa, distants) ⌘ кем, кусып; (ulatus) кем
kahe punkti vaheline kaugus кык точкаос вискысь кем
kuuldekaugus кылон кем
laskekaugus sõj ыбон кем
lennukaugus sõj лобон кем
nurkkaugus mat сэрег кем
kahe sammu kaugusel кык вамыш кемын
linnast kümne kilomeetri kaugusel карлэсь дас иськемын я. километр кемын
silma järgi kaugust mõõtma v hindama учкыса кусыпез мертаны
kaugus suureneb кусып бадӟыма
kaugus väheneb кусып пичия
hoidusin ohutusse kaugusesse кышкытлэсь палэнэ кариськи
see on kiviviske kaugusel siit piltl со татысен из лобон кемын
seisin temast aupaklikus kauguses мон солэсь палэнынгес сылӥ
2. (kauge paik) кыдёкын; (ääretu avarus) эркынлык
ookeani ääretud kaugused океанлэн пумтэм эркынлыкез
kaugusse vaatama кыдёке учкыны
sinavas kauguses paistsid mäed лызалэс кыдёкын гурезьёс адскизы
3. kõnek (kaugushüpe) кеметэтчан, кыдёке тэтчан
kauguses saavutati esikoht кеметэтчанын (я. кыдёке тэтчанын) нырысетӥ инты басьтӥзы

kaugushüpe <+hüpe h'üppe hüpe[t -, hüpe[te h'üppe[id s> sport ⌘ кеметэтчан, кыдёке тэтчан
naiste kaugushüpe кышномурт кеметэтчан
tuli kaugushüppes teiseks кеметэтчанын кыкетӥ луиз
Liitsõnad
kaugus+hüppe+
kaugushüppekast кеметэтчанлы котыртэм

kaust <k'aust kausta k'austa k'austa, k'austa[de k'austa[sid & k'aust/u s>
1. (aktikaaned, toimik) папка
avalduste kaust куриськонъёсын папка
ajaleheväljalõigete kaust газетысь вандылэмъёсын папка
2. trük (formaat) формат, ⌘ быдӟала
kaheksandikkaust, oktaavkaust октав я. тямысмос формат
raamatukaust книга формат

keegel <k'eegel k'eegli k'eegli[t -, k'eegli[te k'eegle[id s>
1. (veeremäng) ⌘ кегляен шудон
keeglit mängima кегляен шудыны
2. (veeremängunui) кегля
3. trük (kirjakraad) кегель

keelpill <+p'ill pilli p'illi p'illi, p'illi[de p'illi[sid & p'ill/e s> ⌘ сишудон, струнной инструмент
Liitsõnad
keel+pilli+
keelpilliansambel сишудон ансамбль
keelpillikvartett сишудонэн шудӥсь
keelpillimuusika сишудон крезьгур

keeris <keeris keerise keeris[t -, keeris[te keerise[id s>
1. (õhus) тӧлпери я. пӧршы; (vees) вуберган я. кож; (sündmuste, tunnete rahutu kulg) берган
elukeeris улон берган
liivakeeris луо тӧлпери
lumekeeris лымы тӧлпери
tolmukeeris тузон тӧлпери
tuulekeeris тӧлпери
veekeeris вуберган
kirgede keeris дарт я. мылкыд поръян
sündmuste keeris ужрадъёслэн кожзы
ta kiskus mind ohtlike sündmuste keerisesse со монэ шурдыт ужрадъёслэн берганазы кыскиз
2. lenn (vigurlennuelement) ⌘ берыг
keerist tegema берыг карыны я. лэсьтыны

kehtetu <k'ehtetu k'ehtetu k'ehtetu[t -, k'ehtetu[te k'ehtetu[id adj> ⌘ зэмлыктэм
kehtetu tehing зэмлыктэм огкыл
see pilet on kehtetu та билет зэмлыктэм
leping tunnistati kehtetuks огкылэз зэмлыктэмен ялӥзы
seadus on kehtetuks muutunud кат зэмлыктэм луиз

kettaheide <+heide h'eite heide[t -, heide[te h'eite[id s> sport диск я. сэсло куян, ⌘ сэслокуян
meeste kettaheide пиосмуртъёслэн сэслокуянзы
kettaheite maailmarekord сэслокуянын дунне рекорд
kettaheites teisele kohale tulema сэслокуянын кыкетӥ интые потыны
Liitsõnad
ketta+heite+
kettaheiterekord sport сэслокуян рекорд
kettaheitering sport сэслокуян котыргож
kettaheitevõistlus sport сэслокуян ӵошатскон

kits <k'its kitse k'itse k'itse, k'itse[de k'itse[sid & k'its/i s>
1. (koduloom) кеч
kitsed zool (veislaste perekond Capra) кечьёс
tiine kits пияно кеч
kodukits zool (Capra hircus) юрт я. гурт кеч
piimakits йӧл сётӥсь кеч
uduvillakits гон сётӥсь кеч
villakits гон сётӥсь кеч
kitse poegimine кечлэн пиямез
kitsi pidama кеч вордыны
kits mökitab кеч бӧксэ
2. (metskits) ⌘ нюлэскеч
nägin metsas kitse нюлэскысь нюлэскечьёсты адӟи
3. sport (võimlemisriist) козёл
üle kitse hüppama козёл йылтӥ тэтчаны
4. ehit (raam telliste kandmiseks seljal) из нуллон
Liitsõnad
kitse+
kitsehabe кеч туш
kitsejuust кеч йӧллэсь сыр
kitsekari кеч уллё
kitsekasvatus кеч будэтон я. вордон
kitsepidamine кеч вордон
kitsepiim кеч йӧл
kitsevill кеч гон

kliimaseade <+seade s'eadme seade[t -, s'eadme[te s'eadme[id s> tehn (õhu konditsioneerimise seade) ⌘ салкыматон, кондиционер

kohvimasin <+masin masina masina[t -, masina[te masina[id s>
1. (kohviautomaat) кофе аппарат, ⌘ кофебургы
2. kõnek (kohviveski) кофе изон

komisjon <komisjon komisjoni komisjoni komisjoni, komisjoni[de komisjon/e s> (eriülesandeks määratud v valitud isikute kogu) комисси|я, ⌘ кенеш
atestatsioonikomisjon атестационной кенеш
eelarvekomisjon maj бюджет кенеш
keelekomisjon кыл кенеш

konks <k'onks konksu k'onksu k'onksu, k'onksu[de k'onksu[sid & k'onks/e s>
1. (riputamiseks) ошон; (haaramiseks, kiskumiseks) курик; (haak) каптырна
kaheharuline konks кык курикен ошон
heegelkonks чильпаськон вень
kaevukonks куйылэн курикез
metallkonks корт курик
tõstekonks ӝутон курик
õngekonks визнан курик
konksuga jalutuskepp куасалтэм выло боды
pada rippus lõkke kohal konksu otsas пурты тыл вадесэ курике ошемын вал
paneel ripub kraana konksu otsas панель кранлэн курикез борды ошемын
lõin konksu seina борддоре ошон шукки
pane v riputa mantel konksu otsa пальтодэ ошонэ ош
2. (kõverik, looge) ⌘ котыри
keeruline konksudega käekiri йӧспӧртэм котыриосын гожъяськем
konksuga allkiri котыриен гожтӥськем
3. piltl (riugas, vigur, nõks) курик
konksuga küsimus курико юан
konksuga ülesanne курико уж
tal on kaval konks mõttes солэн малпаназ кескич курикез вань
kogu selles loos peab mingi konks olema вань та учырын кыӵе ке но курикез луыны кулэ
otsis konkse, kuidas seadusest mööda hiilida катэз котыртыны курикъёс утчаз
4. piltl (takistav, häiriv asjaolu) шуг-секыт, курик
selles see konks ongi тӥни отын ик шуг-секытэз я. курикез

korpus <k'orpus k'orpuse k'orpus[t k'orpus[se, k'orpus[te k'orpus/i & k'orpuse[id s>
1. (kere) корпус я. мугор
kella korpus часлэн мугорыз
2. sõj (taktikaline väekoondis) корпус
armeekorpus армилэн корпусэз
laskurkorpus ыбылӥськисьёслэн корпуссы
lennukorpus авиация корпус
3. (ühiste ülesannetega isikkond); trük (kirjakraad) сӧзнэт
diplomaatiline korpus дипломат сӧзнэт
4. mat (teatud hulk) корпус, ⌘ тодмо мындала

korv <k'orv korvi k'orvi k'orvi, k'orvi[de k'orvi[sid & k'orv/e s>
1. (punutud nõu) куды, кудо; (niinest v vitstest) куды
punutud korv пунэм куды
käsitöökorv киуж куды
marjakorv узыян куды
prügikorv жуг-жаг куды
kaanega korv ворсанэн куды
pajuvitstest korv бадьпу ньӧрлэсь куды
korvi punuma куды пуныны
2. (veokil) куды, короб; (mootorrattal) коляска
heinakorv турын нуллон короб
3. sport (korvpallis: võrguga metallrõngas) корзина, ⌘ куды; (punkte toov vise) ⌘ куды
viskasin palli korvi тупез кудые лэзи
mäng kulges meie korvi all шудон милям кудымы улын мынӥз
viskas v tegi mitu korvi järjest бӧрсьысь олокӧня куды пыртӥз
4. kõnek (korvpallimäng) баскетбол, ⌘ куды
poisid mängisid korvi пиос кудыен шудӥзы
Liitsõnad
korv+
korvmööbel пунэм мебель

korvpall <+p'all palli p'alli p'alli, p'alli[de p'alli[sid & p'all/e s>
1. (pallimäng) баскетбол, ⌘ куды, ⌘ кудытуп
korvpalli mängima кудыен шудыны
2. (pall) кудыен шудон туп
Liitsõnad
korv+palli+
korvpalliföderatsioon кудытуп федераци
korvpallimeeskond кудытуп туркым
korvpallimäng кудытуп шудон
korvpallivõistlus[ed] кудытупъя ӵошатсконъёс

kuumarabandus <+rabandus rabanduse rabandus[t rabandus[se, rabandus[te rabandus/i s> med (kuumuslöök) ⌘ пӧсьшуккем, ⌘ пӧсьйӧтэм

kõhukinnisus <+k'innisus k'innisuse k'innisus[t k'innisus[se, k'innisus[te k'innisus/i s> med ⌘ кӧтпытсаськем

kõrvaklapid pl <+kl'app klapi kl'appi kl'appi, kl'appi[de kl'appi[sid & kl'app/e s>
1. (kuular) наушник, ⌘ пелепон
2. (mütsil) пель

kõrvalmaitse <+maitse m'aitse maitse[t -, maitse[te m'aitse[id s> ⌘ шӧмпырем
piimal on kõrvalmaitse juures йӧллэн шӧмпыремез вань
kibeda kõrvalmaitsega või кӧш шӧмпырем вӧй

käekiri <+kiri kirja k'irja k'irja, k'irja[de k'irja[sid & k'irj/u s> ⌘ гожъяськем, почерк
ilus käekiri чебер гожъяськем
kalligraafiline käekiri каллиграфи гожъяськем
loetav käekiri лыдӟымон гожъяськем
lohakas käekiri тыршытэк гожъяськем
selge käekiri валамон гожъяськем
ühtlane käekiri вольыт гожъяськем
suure käekirjaga kirjutatud aadress бадӟымос гожтэм адрес
tal on peen kribuline käekiri солэн гожъяськемез векчи, бичам весь кадь
tundsin käekirjast ära, kellelt kiri on гожтэмезъя валай, кинлэсь гожтэт

käik <k'äik käigu k'äiku k'äiku, k'äiku[de k'äiku[sid & k'äik/e s>
1. (käimine, kõnd) ветлон, мынон; (astumine) вамыштон
sinna on veerand tundi parajat käiku отчыозь дас вить минут пудэн я. пыдын мынонэз
kiirendas käiku вамышсэ будэтӥз, ӝоггес кошкиз
kiirendas käigu jooksuks вамышъямзэ быземлы воштӥз
aeglustasime v tasandasime käiku мынонмес калленатӥм, вамышмес калленгес карим
hingeldab kiirest käigust ӝог мынэмен сэрен шок-пуль шока
ajas käigu peal mantli selga мынонъяз пальтозэ дӥсяз
käigult visatud pall ei tabanud мынон куспын куштэм туп ӧз сюры
2. (kõnnak) ветлэм; (graatsiline, rühikas) вырем
hiiliv käik лушкем кадь ветлэм
neiul on nõtke käik ныллэн ветлэмез уям кадь
tunnen ta käigust ära ветлэмезъя сое тодмасько
3. (liikumine, masina, mehhanismi töötamine) ветлэм
kiire käiguga purjekas ӝог ветлӥсь тӧлпо пыж
kolvi käik поршеньлэн ветлэмез
rooli käik рульлэн ветлэмез
auto aeglustas v tasandas käiku машина мынэмзэ калленгес кариз
rong kiirendas käiku поезд мынэмзэ ӝогомытӥз
käigus on kaks lisarongi ватсаса кык поезд ветлэ на
buss jäi käigust ära автобус уг ни ветлы
reguleerisin kella käiku часлэсь ветлэмзэ тупатӥ
4. (kuskil käimine) ветлон, мынон; (retk) мынон-ветлон
ametikäik ужъя ветлон
eksikäik янгыш сюрес я. вамыш
kinoskäik киное ветлон
kirikuskäik черке ветлон
kontrollkäik эскерыса ветлон
linnaskäik каре ветлон
patrullkäik патруле ветлон
poeskäik вузкаронние ветлон
sõjakäik оже мынон
teatriskäik театре мынон
tutvumiskäik тодматскыны ветлон
õppekäik дышетскыны ветлон
tal on tähtis käik ees солэн кулэ ужъя ветлонэз вань
tuleb veel teha käik poodi вузкаронние ветлон вань на
see käik oli asjata со ветлэммы юнме вал
minu käigud on käidud мынам ветлонъёсы ветлэмын
5. (areng, kulg) сюрес, мынэм, азинскем
arenemiskäik, arengukäik азинскон сюрес
hariduskäik дышетскон сюрес
kujunemiskäik азинскон сюрес
lahenduskäik пумкылъянозь сюрес
mõttekäik малпаськон ӧрлэн мынэмез
sündmuskäik, sündmuste käik учыръёслэн радъяськемзы
teenistuskäik ужан сюрес
ajaloo käik историлэн азинскемез я. сюресэз
asjade loomulik käik ужъёслэн ас понназы азинскемзы
lahingu käik ожмаськонлэн мынэмез
läbirääkimiste käik ваче вераськонъёслэн мынэмзы
vestluse käigus ilmnesid huvitavad asjaolud вераськон мынэмъя тунсыко ужпумъёс кыре потӥзы
6. (kulgemistee, läbikäik) потон, сюрес
maaalune käik музъем ултӥ сюрес
arkaadkäik, kaarkäik ehit буко ортчон
kaevanduskäik шахта сюрес
kaldkäik кырыжвыл кошкон
koobaskäik мугыркысь сюрес
kuulmekäik anat пельгумы
ninakäik anat ныр сюрес
peakäik бадӟымез пырон
salakäik лушкем пырон
trepikäik ehit тубат инты
võlvkäik ehit буко ортчон
muttide käigud mullas мугрисьёслэн музъемул сюресъёссы
tooliridade vahele jäi kitsas käik пукон радъёс вискын сюбег ветлон кылиз
7. (males, kabes, kaardimängus) ветлон
avakäik кутскыса ветлон
ratsukäik валэн ветлон
valge v valgete käik тӧдьыен ветлон
matt kolme käiguga куинь пол ветлэмен мат
suurmeister võitis 20. käigul гроссмейстр кызетӥ ветлэмаз вормиз
tegi mõtlematu käigu малпаськытэк ветлӥз
8. tehn (jõuülekandeaste mehhanismides) ⌘ вамыш, передача
esimene käik нырысетӥ вамыш
edasikäik азьлань вамыш
tühikäik буш мынон, буш вамыш
vabakäik эрико вамыш
vahetas käiku вамышез воштӥз
lükkas v vajutas käigu sisse вамышез зӥбиз
9. muus (eri kõrgusega helide järgnevus) ⌘ вамыш
10. (võte, manööver) вамыш
osav v peen käik амало вамыш
taganemiskäik чигнан вамыш
Liitsõnad
käigu+
käigukang auto ⌘ вамыш вошъян
käigukast auto вамыш вошъян ёз
käigutuli mer сюрес тыл
käiguvahetus tehn вамыш воштон

kärn2 <k'ärn kärni k'ärni k'ärni, k'ärni[de k'ärni[sid & k'ärn/e s> tehn (märkimisriist, märkel) ⌘ тул; (sellega tehtud märk) пус

käsitlema <käsitle[ma käsitle[da käsitle[b käsitle[tud v>, ka käsitelema
1. (arutama, analüüsima) эскерыны
artiklis käsitletakse hariduselu valupunkte статьяын дышетон удысысь вӧсь интыосты эскеро
2. (keemiliselt töötlema) ⌘ ужсаны
riiet käsitleti happega дӥсез кислотаен ужсаны

käsn <k'äsn käsna k'äsna k'äsna, k'äsna[de k'äsna[sid & k'äsn/i s>
1. (algeline hulkrakne, urbne pesemisvahend) губка, ⌘ мекан
käsnad zool (Spongia) ⌘ мекан, губка
käsnaga pesema меканэн миськыны
2. (mügarmoodustis puudel, kändudel) мекан
3. med (tüügas) зыр, легезьпу

kümnevõistlus <+v'õistlus v'õistluse v'õistlus[t v'õistlus[se, v'õistlus[te v'õistlus/i & v'õistluse[id s> sport десятиборье, ⌘ дасо ӵошатскон

küünlajalg <+j'alg jala j'alga j'alga, j'alga[de j'alga[sid & j'alg/u s> ⌘ сюсьтылпуктон, канделябр; (suur, mitmeharuline) ⌘ сюсьтылпуктон, канделябр
hõbedane küünlajalg азвесь сюсьтылпуктон
kolmeharuline küünlajalg куинё сюсьтылпуктон

küünlapäev <+p'äev päeva p'äeva p'äeva, p'äeva[de p'äeva[sid & p'äev/i s> (2. veebruar) ⌘ сюсьтыл нунал

laadung <laadung laadungi laadungi[t -, laadungi[te laadunge[id s>
1. (koorem, last) ⌘ ӝоктос, груз я. воз
täis laadung ehitusmaterjale тросаз пуктӥськон материалэн ӝоктос
rong kivisöe laadungiga эгыр ӝоктосэн поезд, эгырен ӝоктэм поезд
2. kõnek (suur kogus) маке мында вер.к.
käisime metsas, saime igavese laadungi seeni нюлэскы ветлӥмы, маке мында губи шедьтӥмы

labor <labor labori labori[t -, labori[te labore[id s> ⌘ лабор
fotolabor туспуктон лабор я. фотолабор
katselabor эксперимент лабор
keemialabor хими лабор
orbitaallabor орбитаысь лабор
uurimislabor эскерон уж я. тодослыко лабор
tehase labor завод лабор

laborant <labor'ant laborandi labor'anti labor'anti, labor'anti[de labor'anti[sid & labor'ant/e s> ⌘ лаборчи, лаборант

laboratoorium <laborat'oorium laborat'ooriumi laborat'ooriumi laborat'ooriumi, laborat'ooriumi[de laborat'oorium/e s>; <laborat'oorium laborat'ooriumi laborat'ooriumi[t -, laborat'ooriumi[te laborat'ooriume[id s> ⌘ лабор

laeng <l'aeng l'aengu l'aengu[t -, l'aengu[te l'aengu[id s> ⌘ дарт
positiivne laeng el позитив дарт
negatiivne laeng el негатив дарт
elementaarlaeng el элементар дарт
püssirohulaeng дары дарт
tuumalaeng füüs ядер дарт
põrutas paar laengut õhku со омыре ог кык пол ыбиз
tuli hea laeng vihma кужмо дартэн зор лыктӥз
tugeva sotsiaalse laenguga näidend кужмо мерлыко дартэн пьеса

laev <l'aev laeva l'aeva l'aeva, l'aeva[de l'aeva[sid & l'aev/u s> корабль, ⌘ вулэйкы
aatomilaev атом корабль
abilaev юрттӥсь вулэйкы
allveelaev ву ултӥ велтӥсь корабль
aurulaev пароход
baaslaev уясь база
dessantlaev sõj дессант вулэйкы
diisellaev дизель вулэйкы
hõljuklaev омыр вулэйкы
jõelaev шурвыл вулэйкы
kalalaev чорыгась вулэйкы
kaubalaev вузэн вулэйкы
kosmoselaev инсьӧр корабль
kõrbelaev piltl бушкырлэн вулэйкыез
külmutuslaev рефрижератор вулэйкы
lahingulaev sõj ожмаськон вулэйкы
liinilaev sõj линейной вулэйкы
lipulaev sõj куншет я. флагман вулэйкы
lootsilaev лоцман вулэйкы
mootorlaev дизель вулэйкы я. теплоход
ookeanilaev океан вулэйкы
parvlaev паром
prahilaev вузкарон вулэйкы
puksiirlaev буксир вулэйкы
purjelaev тӧлпо вулэйкы
päästelaev утён вулэйкы
rannasõidulaev ярдур я. каботаж вулэйкы
rataslaev поглян вулэйкы
reisilaev мынон-ветлон вулэйкы
saatelaev келясь вулэйкы
spordilaev спорт вулэйкы
sõjalaev ож вулэйкы
tanklaev танкер
traallaev траулер
transpordilaev мынон-ветлон вулэйкы
tulelaev тылпу кысон вулэйкы
uurimislaev эскерон вулэйкы
veolaev секыт нуллӥсь вулэйкы
viikingilaev aj викингъёслэн вулэйкызы
õppelaev дышетскон вулэйкы
laeva kere вулэйкы мугор я. корпус
laeva pardal вулэйкыын
laeva tekil вулэйкы палубаын
laeva veeväljasurve вулэйкылэн водоизмещениез я. ву поттӥсь кужымез
laeva meeskond вулэйкыын ужасьёс я. вулэйкы экипаж
laevade kalmistu вулэйкы шайвыл
laevad sõidavad merel v merd вулэйкыос зарезьын уяло
laev sildub вулэйкы ⌘ озына
laev heidab ankrusse вулэйкы якоре султэ
laev on ankrus вулэйкы якорьын сылэ
laev hiivab ankru вулэйкы якорьзэ ӝутэ
laev läks merele корабль зарезе кошкиз
laev läks v jooksis karile вулэйкы изъяре донгиськиз
laev uppus v läks põhja корабль выйиз
Liitsõnad
laeva+
laevahukk вулэйкы выён я. бырон
laevaliin вулэйкы сюрес
laevatee вулэйкы сюрес

laevandus <laevandus laevanduse laevandus[t laevandus[se, laevandus[te laevandus/i s> ⌘ вулэйкыен ветлон ужӧр
jõelaevandus шур вылтӥ вулэйкыен ветлон ужӧр
merelaevandus зарезьтӥ вулэйкыен ветлон ужӧр
kaubalaevandus вузкарон вулэйкыен ветлон ужӧр
rannalaevandus каботаж вулэйкыен ветлон ужӧр

laevuke[ne] dem <laevuke & laevukene laevukese laevukes[t laevukes[se, laevukes[te laevukes/i s>
1. (väike laev) пичи вулэйкы, пыж
lapsed ujutavad laevukesi пиналъёс пыж лэзьяса шудо
2. bot (liblikõieliste õiekrooni allosa) ⌘ пыж

lagrits1 <lagrits lagritsa lagritsa[t -, lagritsa[te lagritsa[id s>
1. bot (magusjuur) тактамыр
2. (sellest saadav magusaine) лакрица, ⌘ тактамыр

lahkarvamus <+'arvamus 'arvamuse 'arvamus[t 'arvamus[se, 'arvamus[te 'arvamus/i s> ⌘ вожвылмалпан
lahkarvamused вожвылмалпанъёс
ideelised lahkarvamused идея пумысен вожвылмалпанъёс
sõpradevahelised lahkarvamused эшъёс куспын вожвылмалпанъёс
lahkarvamusi tekitama вожвылмалпанъёс кылдытыны

lamamistool <+t'ool tooli t'ooli t'ooli, t'ooli[de t'ooli[sid & t'ool/e s> ⌘ кыллён пукон

lapselik <lapsel'ik lapseliku lapsel'ikku lapsel'ikku, lapselik/e & lapsel'ikku[de lapsel'ikk/e & lapsel'ikku[sid adj> пинал кадь, ⌘ нунылыко
lapselik siirus нунылыко зэмос
tal on lapselik käekiri солэн гожъяськемез пиналлэн кадь
lapselik naeratus нунылыко серекъян
lapselik usk headusse ӟечезлы нунолыко оскон
näojoonte lapselik ümarus тус гожъёслэн нунылыко котырессы

laulupidu <+pidu p'eo & pidu pidu p'ittu, pidu[de pidu[sid s> ⌘ кырӟанъюмшан
juubelilaulupidu юбилей кырӟанъюмшан
üldlaulupidu огъя кырӟанъюмшан
üliõpilaslaulupidu студентъёслэн кырӟанъюмшанзы
Liitsõnad
laulu+peo+
laulupeokomisjon кырӟанюмшанлэн кенешез
laulupeomärk кырӟанъюмшанлэн пусэз; кырӟанъюмшанэ пыриськисьлэн пусэз

lause <lause l'ause lause[t -, lause[te l'ause[id s>
1. веран, шуос
ajalause keel дырез валэктӥсь веран
aluslause keel валтӥсь шуос
hulgalause ja määralause keel мераез но полэслыкез валэктӥсь итэм шуос
hüüdlause keel юн мылкыдо шуос
kiillause keel вводной веран
kohalause keel интыез валэктӥсь итэт шуос
koondlause keel огладо ёзъёсын шуос
kõrvallause keel итэм шуос
käsklause keel косыса веран, ӝуткась шуос
küsilause keel юан шуос
lihtlause keel итэттэк шуос
liitlause keel кушето шуос
mööndlause keel ваче пуктэмез возьматӥсь веран
pealause keel валтӥсь шуос
põhjuslause keel мугзэ валэктӥсь веран
põimlause keel пыриськись кушето шуос
rindlause keel кушето пӧросан шуос
sihitislause keel ватсаса шуос
tingimuslause keel условиез возьматӥсь итэм шуос
täiendlause keel определительной веран
viisilause keel амаллыко итэм веран
öeldistäidelause keel сказуемой итэм веран
kirjutas lause tahvlile шуосэз доска вылэ гожтӥз
vahetasime vaid üksikuid lauseid пал кылын гинэ воштӥськимы
ütle mõne lausega, kuidas asi oli одӥг-кык кылын вера, кызьы ваньмыз вал
2. mat ⌘ веран, теорема
Pythagorase lause Пифагорлэн веранэз
3. loog веран
4. muus (2-3 fraasist koosnev helitöö lõik) ⌘ веран
Liitsõnad
lause+
lauseanalüüs keel шуосэз эскерон
lausekatkend шуосысь я. верамысь оглюкет

lehtla <l'ehtla l'ehtla l'ehtla[t -, l'ehtla[te l'ehtla[id s> беседка, ⌘ лапас
varjukas lehtla ышыг лапас

leidur <l'eidur l'eiduri l'eiduri[t -, l'eiduri[te l'eidure[id s> ⌘ малпась, изобретатель
kuulus leidur тодмо малпась

leiutis <leiutis leiutise leiutis[t leiutis[se, leiutis[te leiutis/i s> изобретение, ⌘ шедьтос
leiutise autor шедьтослэн автоез
tegi tähtsa leiutise со кулэ шэдьтос лэсьтӥз

lendur <l'endur l'enduri l'enduri[t -, l'enduri[te l'endure[id s> лётчик, пилот, ⌘ лобась
katselendur эскерись лобась
kosmoselendur космонавт
polaarlendur полюспал котретэ лобась
sõjaväelendur ожгар лобась
tsiviillendur калыкез нуллӥсь лобась

lest <l'est lesta l'esta l'esta, l'esta[de l'esta[sid & l'est/i s>
1. (õhuke lai moodustis, kest) кӧм
lubi kukkus lestadena laest alla избур вӧлдэтысь паласькыса (я. кӧм кадь) усьылӥз
kõrvalest anat пелькуалем
2. (uju-) уян дыж
3. (ujumis-) ⌘ полыс
lestadega ujumine полысъёсын уян
4. (kala) камбала; zool (kala Platichthys flesus) камбала
suitsulest ӵынатэм камбала
5. zool (ämblikulaadne) лемтэй
Liitsõnad
lesta+ (ujumisega seotud)
lestaujumine полысэн уян
lesta+ (kala-)
lestapüük камбала кутон

lett <l'ett leti l'etti l'etti, l'etti[de l'etti[sid & l'ett/e s> прилавок, ⌘ лавка; (turu-) прилавок, ⌘ лавка; (väli-) лавка
baarilett барысь лавка
kalalett чорыг лавка
külmlett кезьт лавка
müügilett лавка
pakkimislett ворсан-думылон лавка
poelett вузкаронниысь прилавок
raamatulett книга вузан лавка
tellimislett заказъёсын лавка
pudukaupade lett галантерея лавка
müüja on leti taga вузкарись лавка сьӧрын
pani raha letile коньдонзэ лавка вылэ понӥз
unustas kauba letile басьтэмзэ лавка вылэ вунэтӥз
kas maksta tuleb letis või kassasse лавкаын коньдон тыроно яке кассаын

liblikas <liblikas liblika liblika[t -, liblika[te liblika[id s>
1. (putukas) бубыли
kirju liblikas ворпоё бубыли
ööliblikas уй бубыли
liblikas lendab бубыли лоба
tantsib kergelt nagu liblikas бубыли кадь капчи эктэ
2. sport, kõnek (liblikujumine) баттерфляй, ⌘ бубылиуян
Liitsõnad
liblika+
liblikavõrk бубыли кутылон

liblikujumine <+ujumine ujumise ujumis[t ujumis[se, ujumis[te ujumis/i s> sport баттерфляй, ⌘ бубылиуян

liigitama <liigita[ma liigita[da liigita[b liigita[tud v> люкыны, классифицировать карыны, ⌘ ёзэтаны
taimi liigitama будосъёсты ёзэтаны
mõisteid liigitama валанъёсты ёзэтаны
liigitab inimesi kahte kategooriasse: head ja halvad адямиосты кык категорилы люке: умойёсыз но уродъёсыз

liigitus <liigitus liigituse liigitus[t liigitus[se, liigitus[te liigitus/i s> (liigitamine) ⌘ ёзэтан; (klassifikatsioon) классифицировать карон; (ala-) люкон
taimede liigitus будосъёсты ёзэтан

limaskest <+k'est kesta k'esta k'esta, k'esta[de k'esta[sid & k'est/i s> anat слизистой оболочка, ⌘ тепылес дыж

lipik <lipik lipiku lipiku[t -, lipiku[te lipiku[id s> (etikett, sildike) ⌘ пус
hinnalipik дун пус
võtmel oli küljes lipik ruumi numbriga усьтонлэн бордаз бӧлетлэн номереныз пус
õmblustooted varustatakse lipikutega вурем продукция борды пусъёс бырттыло

loor <l'oor loori l'oori l'oori, l'oori[de l'oori[sid & l'oor/e s>
1. (kate) чилеп, векчи, пыртӥз адскись катанчи я. ын, вуаль, фата; (udu, vine jms kohta) чилеп; fot (hall kirme negatiivil) ⌘ катанчи, вуаль
leinaloor кайгырон чилеп
pilveloor пилем катанчи
pruudiloor фата
uduloor бус ын
vihmaloor зор катанчи
looriga kübar чилепен шляпа
looriga varjatud nägu чилепен ворсам ымныр
salapärasuse loori all лушкем малпанъёслэн чилепсы улын
tõstis loori näo eest ымныр вадесысьтыз чилепсэ ӝутӥз
udu kerkib loorina jõe kohale шур вадесэ чилеп кадь бус вӧлдӥське
2. bot катанчи

luna <luna luna luna -, luna[de luna[sid s>
1. (lunaraha v esemed) йырдун, калым
vangilangenuid saadi kätte luna eest пленэ сюремъёсты йырдунэн мозмытӥзы
tuli maksta nõutav luna курем йырдунэз тыроно луиз
palju hõbedat läks lunaks трос азвесь йырдунлы кошкиз
2. (lunamaks v lunasaadetis) коньдон тырон амал, кудӥзъя почта пыр келям арбериез кие басьтыны луэ солэн вылаз гожтэм дунэз тырыса гинэ, ⌘ дунтырон я. дунтыронэн келян
tellisin raamatu Riiast lunaga Ригаысь книгаез дунтыронэн заказтӥ
lunaga saadetud pakk дунтыронэн ыстэм ыстон я. посылка

lõgismadu <+madu m'ao madu -, madu[de madu[sid s> агуо кый, солэн быжаз йыггетэм куара сётӥсь ку эгесъёсыз вань, ⌘ йыгкый
lõgismaod zool (perekond Crotalus) йыгкый
roheline lõgismadu zool (Crotalus viridis) вож йыгкый
vöödiline lõgismadu zool (Crotalus horridus) гожмо йыгкый
rombiline lõgismadu zool (Crotalus adamanteus) ромб йыгкый
sarvik-lõgismadu zool (Crotalus cerastes) сюро йыгкый

lõhe2 <lõhe lõhe lõhe[t -, lõhe[de lõhe[sid s>, ka lõhi zool (Salmo salar) лосось, ⌘ горд чорыг
Liitsõnad
lõhe+
lõheroosa гордчорыг кадь лемлет буёл, гордчорыг лемлет

lõhnaõli <+õli õli õli -, õli[de õli[sid s> ⌘ зынову
prantsuse lõhnaõli француз зынову

lõik <l'õik lõigu l'õiku l'õiku, l'õiku[de l'õiku[sid & l'õik/e s>
1. (viil) урожай; (lõigatud tükk, eraldatud osa) вандэт, люкет, шорем
apelsinilõik апельсин люкет я. вандэт
juustulõik сыр вандэт
kartulilõik картошка вандэт
leivalõik нянь шорем
praelõik сиён люкет
sidrunilõik лимон вандэт
tordilõik торт люкет
vorstilõik колбаса вандэт
paar lõiku saia ог кык булка шорем
rulaadi serveeritakse külmade lõikudena рулетэз кезьыт куен, вандылыса сёто я. ӝӧк вылэ пукто
aedvili tükeldatakse lõikudeks емышез люкетъёслы вандыло
2. (osa, segment, sektor) люкет, кусып, вакыт
ajalõik дыр кусып
elulõik улон вакыт
filmilõik фильмлэн люкетэз
rannalõik ярдурлэн люкетэз
rindelõik ож люкет
teelõik сюреслэн люкетэз
tootmislõik мар ке но поттон я. лэсьтон люкет
töölõik ужлэн люкетэз
oluline lõik eesti muusika ajaloos эстон крезьгур историлэн дано люкетэз
3. mat (sirg-) отрезок, ⌘ гож люкет; (reaalarvude hulk) интервал
4. (teksti-) люкет
novelli kaks esimest lõiku верослэн кык нырысетӥ люкетэз

lõpumüük <+m'üük müügi m'üüki m'üüki, m'üüki[de m'üüki[sid & m'üük/e s> распродажа ⌘ пумвузан

mina2 <mina mina mina -, mina[de mina[sid s> s (inimese olemuse kohta) мон, ⌘ аслуон
autorimina авторлэн монэз
inimese bioloogiline, sotsiaalne ja vaimne mina адямилэн мугор, мер но лул аслуонэз
temas võitles kaks mina солэн пушказ кык аслуонъёсыз нюръяськизы

mõis <m'õis m'õisa m'õisa[t m'õisa, m'õisa[te m'õisa[id s>; <m'õis mõisa m'õisa m'õisa, m'õisa[de m'õisa[sid & m'õis/u s> (feodaalne maavaldus, kapitalismi ajal põllumajanduslik suurmajand, selle keskus ühes häärberi ja majandushoonetega) имение я. усадьба; (Baltikumis) мыза, ⌘ мыйза; (Venemaal) поместье
aadlimõis дворян усадьба
perekonnamõis выжы я. семья мыйза
mõisa moonakad усадьбаын ужасьёс я. медоос
mõisa põllud мыйзалэн бусыосыз, мыйза бусыос
mõisat orjama усадьбаын медо луыса ужаны
mõisaid põletama усадьбаез сутыны
Liitsõnad
mõisa+
mõisaaed мыйза сад
mõisahoone мыйзалэн юртэз, мыйза юрт
mõisakool мыйза школа
mõisamaa мыйза музъем
mõisamajandus мыйзаез возён
mõisaomanik мыйзалэн кузёез
mõisapark мыйза парк
mõisapidaja мыйза возись

mööbel <m'ööbel m'ööbli m'ööbli[t -, m'ööbli[te m'ööble[id s> мебель я. ⌘ ӝӧк-пукон
pehme mööbel небыт ӝӧк-пукон
kõva mööbel чурыт мебель
aiamööbel сад ӝӧк-пукон
koolimööbel школалы ӝӧк-пукон
köögimööbel кышнопаллы мебель
puitmööbel, puumööbel пулэсь ӝӧк-пукон
sektsioonmööbel секциосын мебель
suvilamööbel гужем коркалы мебель
nikerduste ja kullatisega mööbel вӧлэм пужыосын но зарниямъёсын мебель
magamistoa mööbel изён бӧлет мебель
pani korterisse uue mööbli sisse патере выль мебель пуктӥз
paigutas toas mööbli ümber комнатаысь мебелез интыеныз воштӥз
koosolek mind ei huvita, lihtsalt mööbliks ma sinna ei lähe piltl кенеш мыным нокыӵе уг поты, мебель интые мон отчы уг мыны

orbiit <orb'iit orbiidi orb'iiti orb'iiti, orb'iiti[de orb'iiti[sid & orb'iit/e s>
1. astr (taevakeha v tehiskaaslase liikumistee) орбита, ветлонни, ⌘ бергансюрес
taevakeha orbiit инсьӧр арберилэн бергансюресэз
kosmoselaev liigub orbiidil ümber Kuu инсьӧр корабль Толэзь котыр бергансюрестӥ кошке
2. füüs (elektronide tiirlemistee ümber aatomi tuuma) ⌘ бергансюрес, орбита
3. anat (silmakoobas) сингоп
4. piltl инвис
uued kuulsused kerkisid orbiidile инвисэ выль кизилиос кылдӥзы

paun <p'aun pauna p'auna p'auna, p'auna[de p'auna[sid & p'aun/u s>
1. (kott) сумка; (märss) пуйы; (ranits) ранец
mahukas paun котьмае но тэрытӥсь сумка
seljapaun песьтэр
2. anat (kotjas kate v moodustis) сумка
3. aiand ⌘ ёз
viljapaun емыш ёз
4. piltl, kõnek (kõht) кӧт
kas said ka pauna korralikult täis? кӧтыд тыриз-а?

pesa <pesa pesa pesa p'essa, pesa[de pesa[sid & pes/i s>
1. (lindudel, loomadel) кар
herilaspesa, herilase pesa дуринчи кар
kotkapesa, kotka pesa ӧрӟи кар
oravapesa, orava pesa коньы кар
pesa punuma кар лэсьтыны
lind istub pesal тылобурдо караз пуке
2. (millegi halva asupaik) кутскон я. потон инты :
haiguspesa висён кутскон инты
3. sõj (kaevik) ячейка
4. (süvend, kuhu mingi asi sisse käib) понон инты
klapipesa tehn клапан понон инты
lambipesa el лампочка понон инты
keeras lambi pessa лампочкаез понон интые юнматӥз
keeras lambi pesast välja лампочкаез интыысьтыз басьтӥз
5. (koht arvuti põhimälus ühe mälusõna jaoks) ячейка, инты
6. (millegi lähestikku asetseva v kokkukuuluva kogum) ⌘ выжы
kartulipesa картошка выжы
pesadena kasvavad seened выжыен-выжыен будӥсь губиос

pott1 <p'ott poti p'otti p'otti, p'otti[de p'otti[sid & p'ott/e s>
1. (haude-, lille-, öö-) горшок; (keedu-) коструль, горшок; (malm-) чугун
tühi pott буш горшок
supipott шыдэн горшок
poiss küsib potile пи горшоке куриське
2. (väike pudel, topsik) ⌘ чукыр, банка, тюбик
liimipott лем я. клей чукыр
pott värvi буёл банка
3. kõnek (kannutäis, potitäis) кружка, ⌘ сурчукыр; (pudelitäis) ӟенелик, бутылка
jõi kaks potti õlut со кык ӟенелик сур юиз
Liitsõnad
poti+
potikaas коструль ӵоктэт

prantslane <pr'antslane pr'antslase pr'antslas[t pr'antslas[se, pr'antslas[te pr'antslas/i & pr'antslase[id s> француз, пранцуз, ⌘ пранс

ristmik <r'istm'ik r'istmiku r'istm'ikku r'istm'ikku, r'istmik/e & r'istm'ikku[de r'istm'ikk/e & r'istm'ikku[sid s>
1. (samal tasandil ristuvad teed, risttee, teerist) сюрес вож
ristmikku ületama сюрес вожез ортчыны
2. anat (kiasm) хиазма, ⌘ кечат
nägemisnärvide ristmik адӟон лулсӥослэн кечатсы
3. tehn (ristikujuline toruliitmik) тройник

roomik <roomik roomiku roomiku[t -, roomiku[te roomiku[id s>
1. tehn (veolint v -kett) гусеница, ⌘ валтжильы
laiad roomikud паськытэсь гусеницаос
traktoriroomik тракторлэн валтжильыез
2. (saapad) ⌘ валтпытьыё сапег, протекторъёсын сапег
Liitsõnad
roomik+ tehn
roomiktraktor валтжильыё я. гусеничной трактор
roomik+ (jalanõudega seotud)
roomiksaapad валтпытьыё сапег
roomiktald валтпытьыё пыдкутчан пыдэс

salvrätik <+rätik rätiku rätiku[t -, rätiku[te rätiku[id s> салфетка, ⌘ киӵушет

sapp2 <s'app sapi s'appi s'appi, s'appi[de s'appi[sid & s'app/e s> meteor (kollakas laik Päikese kõrval) ⌘ Шундыэгес; (kollakas rõngas Kuu ümber) ⌘ Толэзьэгес

serv2 <s'erv servi s'ervi s'ervi, s'ervi[de s'ervi[sid & s'erv/e s> sport (palling) подача, ⌘ тупсётон
tugev serv кужмо тупсётон
õnnestunud serv пӧрмем тупсётон

side2 <side sideme side[t -, sideme[te sideme[id s>
1. (sidumisvahend) думет; (viljavihkude sidumiseks) е, кусул; (mähis) бинт, думон (pael, lint eraldus- v tunnusmärgina) думет :
steriilne side стерильной бинт
tal on käsi sidemega kaelas солэн киыз думетэн чыртыяз думемын
veri immitses läbi sideme v sidemest läbi вир биням пыр потэ
korrapidajal oli punane side ümber käsivarre дежурнойлэн суяз горд думет думемын вал
2. anat (ligament) пуш герӟет, связка
pöiapäraside шайтанлёг пуш герӟет
3. (kinnitus- ja ühendusvahend) герӟет; (montaažil) ⌘ кутӥськон, юнматон; (suusa-) крепление, юнматон
4. (seos, mõju, kontakt, suhe) кусып, герӟет, герӟос
keemiline side хими герӟос
perekondlikud sidemed семъя кусыпъёс
armusidemed яратон кусыпъёс
Liitsõnad
side+
sideaine герӟась я. кутӥськытӥсь тырмет
sidekude герӟась сӥ

sõnum <sõnum sõnumi sõnumi[t -, sõnumi[te sõnume[id s> ивор; (lühike kirjutis) вакчи гожтэм, ⌘ ивор
halb sõnum урод ивор
hea sõnum ӟеч ивор
[aja]lehesõnum газет ивор
saatis sõnumi, et sõidab ära кошке шуыса ивор ыстӥз

telefon <telefon telefoni telefoni telefoni, telefoni[de telefon/e s>
1. (süsteem inimkõne edastamiseks juhtmete v raadio kaudu) телефон, ⌘ пелепон
2. (telefoniaparaat) телефон, ⌘ пелепон
kettaga telefon бергатыса лыдпусъёсын пелепон
ametitelefon уж телефон
kodutelefon дор пелепон
lauatelefon ӝӧквыл пелепон
sisetelefon пуш пелепон
telefon lülitati välja пелепонэз кысӥзы
telefoniga rääkima пелепонэн вераськыны
sind palutakse telefoni juurde v telefonile тонэ телефон доры ӧтё
sulle on telefon kõnek тыныд жингырто
toas helises telefon висъетын пелепон жингыртӥз
3. (elektroakustikaseadis) ⌘ пелепон
peatelefon ⌘ пелепон
4. kõnek (telefoninumber) ⌘ пелепон, телефон номер
kirjuta mu telefon üles гожты мынэсьтым пелепонме
5. (liitsõna järelosana) (teenustelefonide nimetustes) ⌘ пелепон
erootikatelefon чичпотон пелепон
nõuandetelefon ивор пелепон
usaldustelefon сюлэмшуглы пелепон
Liitsõnad
telefoni+
telefoniaparaat пелепон
telefoniarve пелепонлы тыриськон
telefoniautomaat пелепон автомат
telefonihelin пелепонлэн жингыртэмез, пелепон жингыртэм
telefonijuhe пелепон ез
telefonijutt пелепон пыр вераськем
telefonikaabel пелепон ез я. кабель
telefoniküsitlus пелепон пыр юалляськон
telefoniraamat пелепонъёсын книга
telefoniteade пелепон ивортон
telefonitoru пелепон трубка
telefonivõrk пелепон сӧзнэт
telefoniühendus пелепон герӟет

tulp1 <t'ulp tulba t'ulpa t'ulpa, t'ulpa[de t'ulpa[sid & t'ulp/i s>
1. (püstine post) юбо; (kuulutuste, reklaami jaoks, teepost, kaipollar) юбо
reklaamtulp реклама юбо
laeva tross kinnitati tulba külge вулэйкы троссэз юбо борды юнматӥзы
mis sa seisad kui tulp? piltl мар юбо кадь сылӥськод?
2. (kohakuti üksteise alla paigutatud numbrite, sõnade jms rida) ⌘ юбо, столбик
kirjuta sõnad kahte tulpa кылъёсты кык юбое гожты
liidab tulbas arve лыдпусъёсты юбоен лыдъя
Liitsõnad
tulp+
tulpdiagramm юбо диаграмма

uhkus <'uhkus 'uhkuse 'uhkus[t 'uhkus[se, 'uhkus[te 'uhkus/i & 'uhkuse[id s>
1. дан, данъяськон, ⌘ йӧнлык
rahvuslik uhkus йӧскалык дан
solvatud uhkus ултӥям дан
emauhkus, emalik uhkus анай дан
perenaiseuhkus кузё кышнолэн данъяськонэз
seisus[e]uhkus, seisuslik uhkus выжы дан
{mille üle} uhkust tundma днъяськыны, маин йӧно луыны
{kelle} uhkust riivama v kõditama кинлэсь данзэ ӵабыштыны
{kelle} uhkust haavama кинлэсь данзэ вӧсь карыны
võitja nägu säras uhkusest вормиьлэн ымнырыз данэн пиштӥз
süda paisub uhkusest сюлэм данэн пачыла
uhkus ei luba tal teistelt abi paluda йӧно луэмез мукет муртлэсь юрттэт курыны уг лэзьы
2. (see, kelle v mille üle ollakse uhke) данъяськон
uus teater on linna uhkus[eks] выль театр - карлэн данъяськонэз
hobust peeti talu uhkuseks ja iluks валэз юртлэн данъяськонэз но чеберез шуизы
karu on metsade uhkus гондыр - нюлэсъёслэн данъяськонзы
3. (toredus, hiilgus, väline sära) дан, йӧно чебер(лык)
uhkust taga ajama данэз уйылыны
laev seisab täies uhkuses kai ääres вулэйкы вань йӧно чебереныз озын дорын сылэ

uhmer <'uhmer 'uhmri 'uhmri[t -, 'uhmri[te 'uhmre[id s> (mingi aine peenekstampimise nõu) ⌘ нушыгырк
portselanuhmer, portselanist uhmer фарфор нушыгырк
vaskuhmer ыргон нушыгырк
peenestab uhmris kardemoni нушыгыркын кардемонэз нельке
uhmris tambitakse pipar pulbriks v peeneks нушыгыркын пӧсьтурнэз нелько
uhmris peenestatud kaneel нушыгыркын нелькем корица

uksehoidja <+h'oidja h'oidja h'oidja[t -, h'oidja[te h'oidja[id s> (portjee, šveitser) портье, швейцар, ⌘ ӧс возись; (Prantsusmaal) консьерж

uksekell <+k'ell kella k'ella k'ella, k'ella[de k'ella[sid & k'ell/i s>
1. (välisukse märguandeseadeldis) ⌘ ӧсчингыли
uksekella nupp ӧсчингыли
uksekell heliseb v tiriseb v tiliseb v kõliseb ӧсчингыли жингыртэ
keegi helistas v andis uksekella кин ке но ӧсэ жингыртӥз
2. (märguandeks olev kellahelin) жингыртэм
kostis ärev ja nõudlik uksekell жингрес но курись жингыртэм шуккиськиз

ulatus <ulatus ulatuse ulatus[t ulatus[se, ulatus[te ulatus/i s>
1. (objekti laius, pikkus v kõrgus) быдӟала; (tegevus- v mõjuväli, haare) пасьтала, быдӟала; (maht, määr) тыр :
haardeulatus ⌘ котыртэм, обхват
tegevusulatus ужан пасьтала
vigastuse ulatus яралэн быдӟалаез
metsapõlengu ulatus ӝуам нюлэслэн быдӟалаез
mälu ulatus йырсазьлэн суземез
liiklusmärgi mõju ulatus сюрес вылысь пус ӟалкымлэн быдӟалаез
globaalse ulatusega protsessid быдӟалазыя глобальной процессъёс
maaparandustööde ulatus мелиораци ужъёслэн быдӟалазы
kümnete kilomeetrite ulatuses laiusid laavaväljad дасо иськем пасьталаосы вӧлдӥськизы лава шобыръёс
preemiat saime ühe kuupalga ulatuses одӥг толэзь уждун тыр премия басьтӥмы
taipasin õnnetuse täit v tõelist v kogu ulatust валай шудтэм учырлэсь вань быдӟалазэ
2. (kaugus, milleni miski ulatub, vahekaugus) кем
kuuldeulatus кылон кем
laskeulatus sõj ыбем кем
löögiulatus шуккемлэн кемыз
nägemisulatus учкыса адӟон кем
siruulatus бурд кем
lehm on keti ulatuselt rohu ära söönud скал думет кемысь турынэз сиыса быдтэм
bussipeatus on käe-jala ulatuses автобус дугдонни ки-пыд кемын
3. muus (diapasoon) диапазон, ⌘ кем
hääleulatus, hääle ulatus куара кем

ultraheli <+heli heli heli -, heli[de heli[sid s> füüs (kõrvaga tajutavast helist suurema sagedusega heli) ⌘ ультракуара

umbkeelne <+k'eelne k'eelse k'eelse[t -, k'eelse[te k'eelse[id adj> (kohalikku keelt mitteoskav, ainult oma emakeelt oskav) анай кылзэ гинэ тодӥсь, ⌘ тыгкыло
päris umbkeelne ma ei ole, pursin natuke ka inglise keelt чылкак тыгкыло ӧвӧл мон, англи кылын но ӧжыт ӝуштӥсько

USA США я. ⌘ АОШ (Америкалэн огазеям штатъёсыз)

uss <'uss ussi 'ussi 'ussi, 'ussi[de 'ussi[sid & 'uss/e s>
1. (pl) zool (selgrootud, Vermes) нумыр
alamad ussid эволюцилэн улӥ сӥысьтыз нумыръёс
2. (limuka vm elusa õngesööda kohta) нумыр
vihmauss музъем нумыр, нӥзили
kaevas põõsa alt usse куак улэз гудыса нумыр бичаз
poiss ajas ussi õnge otsa пияш нумырез курике понӥз
3. (tõugu, rööviku v vagla kohta) кей, нумыр
jahuuss пызь кей
herneuss кӧжы сиись нумыр
kapsauss кубиста сиись нумыр
kartuli-iduuss картошкаез сиись туж векчи нумыр
usse täis õun нумырӟем улмо
lihale on ussid sisse tulnud v sisse löönud сӥль нумырӟем
4. (ussnugiliste kohta) кӧл
kõhuuss кӧт кӧл
püüdis lapsel rohtudega usse välja ajada пиналлэсь кӧлъёссэ эмъюмен быдтыны тыршиз
5. (madu) нумыр
ussi sisin кыйлэн ӵаштыртэмез
uss vingerdas v siugles v lookles üle tee кый ульча вамен потӥз я. нюжтӥськиз
ta sai ussilt salvata v hammustada сое кый лексиз я. куртчиз
kargas püsti nagu ussist nõelatud кый куртчем бере кадь тэтчыса султӥз
hakkas naist vihkama nagu ussi aia all кышнозэ кыез кадь адӟемпотостэм карыны кутскиз
6. piltl (alatu, salaliku inimese kohta, ka sõimusõnana) кей, гадина, кый; (seoses tunnetega) нумыр
ma ei salli teda, ta on külm ja õel uss со мыным уг кельшы, со кый кадь кезьыт но урод
selgus, et ta oli ussi oma põues soojendanud пияз поныса кыез шунтэм вылэм, лэся
7. kõnek (ussviirus) ⌘ нумыр-чер
Liitsõnad
ussi+
ussimürk кый быдтон агу я. яд
ussirohi кӧллэсь эмъюм
ussirohi кӧллэсь эмъюм

uudishimu <+himu himu himu -, himu[de himu[sid s> ⌘ тодэмпотон
haiglane uudishimu шузимем тодэмпотон
naiselik uudishimu кышномурт тодэмпотон
varjamatu uudishimu адӟиськись тодэмпотон
{kelles} uudishimu äratama v tekitama кинлэсь тодэмпотонзэ бугыртыны
uudishimu üha paisus тодэмпотон будӥз гинэ
tuli kohale puht v [tühi] paljalt uudishimust [aetuna v aetult] тодэмпотонэзлы луыса гинэ татчы лыктӥз
põles uudishimust saladust teada saada лушкес сярысь тодыны тыршыса, тодэмпотонэныз ӝуаз

vaade <vaade v'aate vaade[t -, vaade[te v'aate[id s>
1. (silmavaade) учкем
õpetaja uuriv vaade дышетӥсьлэн эскерись учкемез
ema vaade oli sõbralik анайлэн учкемез эшлыко вал
ta vaade oli külm ja kalk солэн учкемез кезьыт но лек вал
tal olid kurva vaatega silmad солэн учкемез урод вал
jäi tungival vaatel mind silmitsema шорам кема учкыса улӥз
lõi silmad isa vaate ees maha атайлэн учкемез азьын синъёссэ лэзиз
2. (maastiku panoraam) ⌘ дуннетус
suurepärane vaade ümbruskonna metsadele котырысь нюлэсъёсын чебер дуннетус
vaade sillalt jõele выж вылысен шур вылэ дуннетус
mäelt avaneb avar vaade гурезьысен вӧлмыт дуннетус усьтӥське
imetlesime Toompealt vaadet linnale Тоомпеаысен кар дуннетуслы синмаськыса улӥмы
kohati segas mets vaadet merele интыен-интыен нюлэс зарезь дуннетусэз возъяз
üks aken oli vaatega aeda одӥг укно бакчае я. садэ учкиз
3. (maastikku, hooneid kujutav [kunsti]teos) инкуазьтус, улостус
Tartu vaadetega postkaardid Тартулэн улостусыныз ӵексульдэр я. открытка
kunstniku maalitud Lõuna-Eesti vaated суредасьлэн Лымшор Эстонилэн улостусъёсыз
4. (tõekspidamine, seisukoht) учкос
ühiskondlik-poliitilised vaated мерлыко но политика учкосъёс
majanduslikud vaated экономика учкосъёс
iganenud vaated вужмем учкосъёс
ta on demokraatlike vaadetega со демократ учкосъёсын
meil on ühised vaated elule улон шоры учкеммы огкадь
5. tehn ⌘ учкос, вид
eestvaade азьласянь учкос
külgvaade урдэс ласянь учкос
Liitsõnad
vaate+
vaatepilu учкон пась
vaateplatvorm учкон инты
vaateratas учкон поглян
vaatesaal учкон зал
vaatetorn учкон башня

vaagen <v'aagen v'aagna v'aagna[t -, v'aagna[te v'aagna[id s>
1. (liud) тусьты, тэркы
fajanssvaagen, fajansist vaagen фаянс тусьты
lihavaagen сӥль пуктон тусьты
puuviljavaagen емыш пуктон тусьты
lauale toodi vaagen liha ӝӧк вылэ сӥлен тэркы вайизы
2. anat ⌘ сар, таз
suur vaagen бадӟым сар
väike vaagen пичи сар
Liitsõnad
vaagna+
vaagnaluu сарлы

vabatahtlik <+t'ahtl'ik t'ahtliku t'ahtl'ikku t'ahtl'ikku, t'ahtlik/e & t'ahtl'ikku[de t'ahtl'ikk/e & t'ahtl'ikku[sid adj, s>
1. adj ас мылкыдъя
vabatahtlikud annetused ас мылкыдъя сётэмъёс
vabatahtlik abistaja ас мылкыдызъя юрттӥсь
vabatahtlik tuletõrjeühing ас мылкыдзыя тылпу кысӥсьёслэн огазеяськонзы
2. s ⌘ асмылкыдчи
vabatahtlike salgad асмылкыдчиослэн отрядзы

vahe1 <vahe vahe vahe[t -, vahe[de vahe[sid s>
1. (erinevus) кусып, вис, пӧртэмлык
ajavahe дыр кусып
hinnavahe дун кусып
kas teed kaksikute vahel v kaksikutel vahet кыктоосты висъяськод-а?
ainult selle vahega, et ... со пӧртэмлыкен гинэ, ...
2. (vahemaa) кусып, вис
meie vahet võis olla mõni samm кусыпмы кӧня ке вамыш вал, дыр
põõsad istutatakse paraja vahega куакъёсты тырмыт вис кельтыса мертто
tramm käib Kopli ja Kadrioru vahet трамвай Копли но Кадриорг кусыптӥ ветлэ
käib arstide vahet эмъясьёс дортӥ ветлэ
3. (vahemik) кусып, вис
seina ja kasti vahel oli väike vahe борддор но яшник вискын пичи кусып вал
lai silmade vahe синъёс вискысь паськыт кусып
kolme vahega seljakott куинь висъето котомка
4. (ajaline eraldatus) кусып, вис
kahenädalane vahe кык арняем кусып
lõunavahe нуназеян вис
5. mat (lahutamistehte tulemus) ⌘ кусып
kahe arvu vahe кык лыдпусъёслэн кусыпсы
Liitsõnad
vahe+
vaheaju anat ⌘ кусып вийым
vaheaste кусып стадия
vahejaam вис станция
vahekiht вис я. кусып сӥ
vahekäik потон
vahetald ултрак я. ултырак
vahetuba кусып висъет

vaheline <vaheline vahelise vahelis[t vahelis[se, vahelis[te vahelis/i adj (hrl liitsõna järelosa)> (millegi vahel olev v asuv, kelle-mille vahel valitsevates suhetes ja seostes esinev, vahepealne) ⌘ кусыпо я. куспо
abikaasadevaheline кузпалъёс кусыпо я. куспысь я. вискысь
akendevaheline укно кусыпо
korrustevaheline этаж кусыпо
meievaheline асьме кусыпо
teaduskondadevaheline факультет кусыпо
tähtedevaheline кизили кусыпо
Tallinna ja Tartu vaheline tee Таллинн но Тарту куспысь сюрес
Maa ja Kuu vaheline kaugus Музъем но Толэзь вискысь кусып
jõulude ja uusaasta vaheline nädal Ымусьтон но Выль ар вискысь арня
kahe riigi vahelised suhted кык кун кусыпъёс
Eesti ja Rootsi vaheline lennuühendus Эстония но Швеция вискысь аслобет кусып
isa ja poja vahelised lahkarvamused атай но пи куспысь валантэмъёс

vaidlustama <vaidlusta[ma vaidlusta[da vaidlusta[b vaidlusta[tud v> hrl jur ⌘ ченгешыны
üürileping võidakse kohtu korras vaidlustada аренда сярысь огкылэз судын ченгешыны луэ
otsus vaidlustati пумкылэз ченгешизы

valk <v'alk valgu v'alku v'alku, v'alku[de v'alku[sid & v'alk/e s> biol белок, ⌘ тӧдьы
taimsed ja loomsed valgud будос но лулос белокъёс я. тӧдьыос
täisväärtuslikud valgud тырбыдэс белокъёс я. тӧдьыос
piimavalk йӧл белок я. тӧдьы
toorvalk ыль белок я. тӧдьы
rohkesti valke v valku sisaldav toit трос белоко я. тӧдьыё сиён
Liitsõnad
valgu+
valgupuudus белоклэн я. тӧдьылэн тырмымтэез
valgurikas, valgurohke белокен я. тӧдьыен узыр
valgusisaldus белоклэн я. тӧдьылэн ваньлыкез
valgutarve füsiol белоклэн я. тӧдьылэн кулэлыкез
valguvaba белоктэм я. тӧдьытэм
valguvaegus белоклэн я. тӧдьылэн тырмымтэез
valguvaene ӧжыт белоко я. тӧдьыё
valguvajadus белок я. тӧдьы кулэлык

vanadekodu <+kodu kodu kodu -, kodu[de kodu[sid s> (hooldekodu) ⌘ переськорка, пересьёслы корка

vanalinn <+l'inn linna l'inna l'inna, l'inna[de l'inna[sid & l'inn/u s> ⌘ вужкар

vandenõu <+n'õu n'õu n'õu -, n'õu[de n'õu[sid s> ⌘ кылтупатон, заговор
kuningavastane vandenõu эксэйлы пумит кылтупатон
valitsusvastane vandenõu, vandenõu valitsuse vastu кивалтэтлы пумит кылтупатон
vandenõu avastama кылтупатонэз шараяны
on segatud vandenõusse кылтупатонэ пыриськемын
on tõmmatud vandenõusse кылтупатонэ кыскемын
neid süüdistati vandenõus соосты кылтупатонын янгыш каризы
vennad on õe vastu vandenõu sepitsenud вын-агайёс сузэрзылы пумит кылтупатон малпазы

varjutama <varjuta[ma varjuta[da varjuta[b varjuta[tud v>
1. ([ära] varjama, [oma] varju jätma, [kinni] katma) ватыны, ӵоксаны, возъяны
lai kaabuserv varjutas mehe nägu паськыт шляпа дур пиосмуртлэсь ымнырзэ ӵоксаз
pilved varjutasid kuu пилемъёс толэзез ӵоксазы
viimane laulupidu varjutas kõik eelnenud берпуметӥез кырӟан юмшан ваньзэ азьвыл ортчемъёссэ возъяз
2. (varju heitma, segama, rikkuma) люкетыны
miski ei varjutanud nende suhteid номыр но ваче кусыпъёссылы ӧз люкеты
silmi varjutasid pisarad синъёсты синвуос ӵоксазы
3. (tumeda[ma]ks tegema; varjundama) сьӧдманы, пеймыт карыны; kunst (varjustama) ⌘ вужертыны
varjutas oma silmalauge син котыръёссэ сьӧдмаз
irooniast varjutatud hääl ирониен вужертэм куара

vastuolu <+olu olu olu 'ollu, olu[de olu[sid s> вачепумитлык, ⌘ керетмуг
sotsiaalsed vastuolud мерлыко керетмугъёс
ühiskonna sisemised vastuolud мерлык пушкысь вачепумитлыкъёс
vastuoludest tulvil sajand керетмугъёсын тырмем даур
vastuolude kõrvaldamine вачепумитлыкъёсты палэнтон
vastuolude pehmendamine вачепумитлыкъёсты небӟытон
sattus seadusega vastuollu катэн вачепумитлыке сюриз

vastupidi <+pidi adv> (täiesti teisiti, ümberpöördult) ⌘ мыдала, наоборот
vastupidi kartustele v kartustele vastupidi läks kõik hästi кышканъёслы мыдала, ваньмыз умой ортчиз
enne rääkisid nii ja nüüd risti vastupidi азьвыл озьы шуид, нош али чылкак мыдала
sa oled ju tast noorem, mitte vastupidi тон солэсь егитгес ук, мыдала ӧвӧл
tal pole kombeks hilineda, vastupidi: pigem jõuab kohale varem солэн ӝеганы сямыз ӧвӧл, мыдала: со вазьгес вуэ

vastupidine <+pidine pidise pidis[t -, pidis[te pidise[id adj> (vastandlik) чылкак мукет, вожвыл, ⌘ мыдала
vastupidised arvamused чылкак мукет малпанъёс
vastupidises järjekorras мыдала лыдрадъя

WC-pott <+p'ott poti p'otti p'otti, p'otti[de p'otti[sid & p'ott/e s> ⌘ закод

vint1 <v'int vindi v'inti v'inti, v'inti[de v'inti[sid & v'int/e s>
1. (keere) ⌘ кож
keera polt viimase vindini välja болтэз берпуметӥ кожозь потты
pinge on viim[a]se vindini üles kruvitud piltl золтӥськон пумозяз вуттэмын
2. (laeva-, sõukruvi) винт
vindi labad винтлэн полысъёсыз
3. kõnek (vintpüss) пыӵал
4. kõnek (joove) шӧмъяськем
tal on juba hommikul väike vint peas солэн йыраз ӵукна ик шӧмъяськемез вань
võttis kerge vindi sisse ӧжыт шӧмъяськиз

vms ⌘ ямсв, яке мукет со выллем

vooder <v'ooder v'oodri v'oodri[t -, v'oodri[te v'oodre[id s>
1. (riietusesemel) урдсэт, астар
pintsakuvooder пиджак урдсэт
siidvooder буртчин урдсэт
soojustusvooder шуныт урдсэт
voodriga seelik урдсэтэн юбка
puuvillase voodriga sõrmikud мамыклэсь я. хлопоклэсь урдсэтэн перчаткаос
sooja voodriga kummikud шуныт пушко резинка сапегъёс
peitis kirja voodri vahele гожтэтэз урдсэт висказ ватӥз
2. ehit (ehitise sise- v väliskate) ⌘ вылъян
tulekindel vooder тылпулэсь утись вылъян
laudvooder пулъёсын вылъян
müürvooder борддорен вылъян
sisevooder пушласянь вылъян
tellisvooder кирпичен вылъян
välisvooder вылласянь вылъян
korstna vooder муръёез вылъян
majale löödi uus vooder peale коркаез вылъязы я. коркалэсь вылзэ выль вылъянэн шуккизы
Liitsõnad
voodri+
voodrikivi ehit вылъян из
voodrilaud ehit вылъян пул
voodriplaat ehit вылъян плита
voodripool урдсэт пал
voodririie урдсэт басма
voodritasku урдсэт я. пуш кисы я. ӟеп
voodritellis ehit вылъян кирпич

vorm <v'orm vormi v'ormi v'ormi, v'ormi[de v'ormi[sid & v'orm/e s>
1. (kuju, tegumood, välimus) вылкаб, йӧс, форма
geomeetrilised vormid геометри вылкабъёс
morfoloogilised vormid морфологи вылкабъёс
sportlik vorm спорт вылтус
ümara vormiga tool котырес вылкабо пукон
haiguse kliinilised vormid висёнлэн клинической йӧсъёсыз я. формаосыз
tuberkuloosi lahtine vorm туберкулёзлэн усьтэм йӧсэз
ettevõtluse vormid ужбергатонлэн формаосыз
ujuja füüsiline vorm уясьлэн асшӧдонэз
jooksja on heas vormis бызьылӥсьлэн асшӧдонэз умой
tegusõna pöördelised vormid каронкыллэн вошъяськет формаосыз
vabas vormis avaldus эрико вылкабен куриськон я. заявление
keeldumine kõlas viisakas vormis сеськон гажаса верамын вал
sisu ja vormi ühtsus пуштрослэн но вылкаблэн огъялыксы
kübar on vormist väljas шляпалэн вылкабез быремын
sööb vähe, et mitte vormist välja minna ӧжыт сие, мугор формазэ ыштонтэм вылысь
ajas end võistlusteks vormi ӵошатсконъёслы ассэ дасяз
toriseb ainult vormi pärast ньӧмыз понна гинэ ӟуре
2. (hrl pl) (kehavorm) ⌘ мугорвыр
naiselikud vormid кышномурт мугорвыръёс
pehmete vormidega keha небыт мугорвыръёсын мугор
kitsas kostüüm tõi esile naise lopsakad vormid сюбег костюм кышномуртлэсь бадӟымесь мугорвыръёссэ адскись кариз
3. (küpsetamiseks kasutatav nõu, nõu, milles tarduv toit saab soovitud kuju) форма, таба
kuumakindel vorm пӧсьлы чидась форма
pani taina võiga määritud vormi ыльнянез вӧям формае понӥз
želee on vormides juba tarretunud формаосысь желе кынмиз ини
vormis küpsetatud leib табаын пыжем нянь
4. (hrl liitsõna järelosana) (vormiroog) пыжем, запеканка
juurviljavorm бакча емышен пыжем
kohupiimavorm кузятэмен пыжем
seenevorm губиен пыжем
5. (vormiriietus, munder) дӥсь, форма
koolivorm школа дӥсь
paraadvorm парадной форма
sõjaväevorm солдат дӥсь я. военной форма
raudteelaste vorm чугун сюрес вылын ужасьёслэн формазы я. дӥсьсы
mereväelase vormis mees зарезьчи солдат дӥсен пиосмурт
ta kannab vormi со форма нуллэ
tal on vorm seljas солэн вылаз форма дӥсямын
Liitsõnad
vorm+
vormpuu aiand вылкабъям пу
vormstantsimine tehn вылкабъян я. объёмной штамповка
vormi+
vormieksperiment вылкабен эксперимент
vormiilu вылкаб чеберлык
vormikaanon вылкаблэн канонэз
vormikandja форма нуллӥсь
vormikatsetus вылкабъя эксперимент
vormikeel вылкаблэн кылыз
vormikindel вылкаблы тупась
vormikleit форма дэрем
vormikook формаын пыжем торт
vormikoolkond формальной школа
vormikultus формалэн культэз
vormikuub китель
vormikäsitlus вылкабез валэктон
vormiküllane узыр вылкабо
vormiküllus вылкаб узырлык
vormilahendus вылкаб кутон
vormileib формаын пыжем нянь
vormilõikus aiand вылкабъя ӵышкон я. вандон
vormimasin tehn вылкабъясь машина
vormimeister вылкабъя кибашлы
vormimeisterlikkus вылкаб быгатонлык
vormimuld tehn вылкаб лэсьтон музъем
vorminõue формалы тупатэм эсэпъёс
vorminööp вылкабо бирды
vormiotsingud вылкаб утчанъёс
vormipintsak формалэн пиджакез
vormipluus формалэн дэремез
vormipuhtus вылкаблэн чылкытлыкез
vormipüksid формалэн штаниез
vormiriided форма дӥськут
vormiriie форма дӥськут
vormiriietus форма дӥськут
vormirikas узыр вылкабо
vormirikkus вылкаб узырлык
vormirõivas форма дӥськут
vormirõivastus форма дӥськут
vormisai формаын я. табаын пыжем булка
vormisegu tehn вылкаб лэсьтон сурет
vormisink ӵынатэм сӥль
vormitaju, vormitunne вылкабез шӧдон
vormitäius вылкаблэн тырбыдэслыкез
vormiuuendus вылкабез выльдон
vormivabadus вылкаб эрик
vormivaene начар вылкабо
vormivõte вылкаб амал

vormiroog <+r'oog r'oa r'ooga r'ooga, r'ooga[de r'ooga[sid & r'oog/i s> kok ⌘ пыжемсиён
vormiroog lihast ja kartulist сӥлен но картошен пыжемсиён

võileib <+l'eib leiva l'eiba l'eiba, l'eiba[de l'eiba[sid & l'eib/u s> ⌘ вӧйыннянь
soojad võileivad шунытэсь вӧйынняньёс
juustuvõileib, võileib juustuga сырен вӧйыннянь
kiluvõileib, võileib kiluga килькаен вӧйыннянь
singivõileib, võileib singiga ӵынатэм сӥльын вӧйыннянь
tikuvõileib ⌘ чагйыл вӧйыннянь
Liitsõnad
või+leiva+
võileivakate вӧйынняньлы зырет
võileivatort вӧйыннянь торт

võllanali <+nali nalja n'alja n'alja, n'alja[de n'alja[sid & n'alj/u s> (must huumor) ⌘ кыӵес серембур

võltsima <v'õltsi[ma v'õltsi[da võltsi[b võltsi[tud v> ([petuks] järele tegema) ⌘ пӧетыны
võltsib allkirja кинюртэмез пӧетэ
võltsitud pass пӧетам паспорт

võre <võre võre võre[t -, võre[de võre[sid s> ⌘ кечат, вотэс, решётка, сетка
sepistatud võre дурем кечат
aknavõre укно кечат я. решётка
ehisvõre чеберлы кечат я. решётка
kaminavõre камин кечат
kaitsevõre утись кечат я. сетка
kristallivõre keem кристалл кечат я. решётка
metallvõre корт кечат
tüürvõre el валтӥсь вотэс
jämedaist raudvarbadest võre зӧк корт ньӧръёслэсь кечат
võredega voodi кечатъёсын валес
ühel pool võret olid loomad, teisel pool inimesed кечатлэн я. висъетлэн огпалаз пудо вал, мукет палаз - адямиос
Liitsõnad
võre+
võreaed кечат кенер
võreahel el кечат жильы
võreaken кечатам укно
võredetektor el вотэс детектор
võrepinge el вотэс напряжение
võresein кечат борддор
võreuks кечат ӧс
võrevoodi кечатэн валес

võte <võte v'õtte võte[t -, võte[te v'õtte[id s>
1. амал :
metoodilised võtted методика амалъёс
kunstilised võtted чеберлыко амалъёс
ebaseaduslikud võtted катэз тӥясь амалъёс
osav võte визьмо амал
enesekaitsevõte астэ утён амал
esmaabivõtted ӝог юрттэт амалъёс
maadlusvõte нюръяськон амал
stiilivõte стиль амал
töövõtted tehn ужан амалъёс
kasutas keelatud võtteid лэзьымтэ амалъёсты кутӥз
2. (foto, röntgenogramm v helisalvestis) туспуктэм; (üksikvõte) кадр; (filmimine) съёмка, ⌘ туспуктон
kombineeritud võtted огазеям съёмкаос
dokumentaalvõte документальной кадр
grupivõte туркым туспуктэм
hetkvõte ӝог туспуктэм
lähivõte матысен пуктэм
meisterlikud võtted kuulsast baleriinist тодмо балерина сярысь быгатыса лэсьтэм туспуктэмъёс
veealuste võtete kaamera ву улын туспуктон камера
filmigrupp sõitis võtetele фильм туркым туспуктонъёсы мынӥз
Liitsõnad
võtte+
võtteaeg туспуктон дыр
võttegrupp туспуктӥсь туркым
võttepaik туспуктон инты
võttepaviljon туспуктон павильон
võtteplats туспуктон инты

võõrandumine <võõrandumine võõrandumise võõrandumis[t võõrandumis[se, võõrandumis[te võõrandumis/i s> ⌘ муртлуон

välde <välde v'älte välde[t -, välde[te v'älte[id s>
1. geol (väikseim geoloogilise ajaarvamise ühik) фаза
2. keel (hääliku v silbi kvantiteet) фаза, ⌘ кыстӥськем
esimene välde нырысетӥ кыстӥськем
teine välde кыкетӥ кыстӥськем
kolmas välde куинетӥ кыстӥськем
silbivälde куара герӟетлэн кыстӥськемез
Liitsõnad
välte+
vältesüsteem keel кыстӥськем система
vältevaheldus keel кыстӥськемлэн вошъяськемез

väljakaevamine <+k'aevamine k'aevamise k'aevamis[t k'aevamis[se, k'aevamis[te k'aevamis/i s>
1. гудон
püüa juurt väljakaevamisel mitte vigastada гудыкуд выжыез вӧсь карытэк тыршы
2. (hrl pl) arheol раскопкаос, ⌘ гудонъёс
arheoloogilised väljakaevamised археологи гудонъёс
väljakaevamistel leiti rauaajast pärit esemeid гудонъёс дыръя корт вакытысь арбериосты шедьтӥзы

väljavedu <+vedu v'eo vedu v'ettu, vedu[de vedu[sid s>
1. (kuskilt välja vedamine v toomine) поттон
puude väljavedu metsast нюлэскысь пу поттон
sõnniku väljavedu кыед поттон
2. maj (eksport) экспорт, ⌘ поттон
kaupade väljavedu вуз поттон
Liitsõnad
välja+veo+
väljaveoartikkel maj экспорт статья
väljaveokaup maj экспорт вуз
väljaveolitsents maj экспорт лицензи
väljaveoluba maj поттыны лэзён
väljaveosadam поттон озын

väljavõte <+võte v'õtte võte[t -, võte[te v'õtte[id s> (dokumendi osaline ärakiri, väljakirjutis) люкет, ⌘ поттэт
väljavõte protokollist протоколысь люкет
konto väljavõte счётысь поттэт
väljavõte uurimusest эскерон ужысь люкет

väravpall <+p'all palli p'alli p'alli, p'alli[de p'alli[sid & p'all/e s>
1. sport (käsipall) ⌘ китуп, гандбол
2. (pall) китупен шудон туп
Liitsõnad
värav+palli+
väravpallimäng китупен шудон
väravpallimängija китупен шудӥсь
väravpalliväljak китупен шудон луд
väravpallivärav китупен шудон капка

väät <v'äät väädi v'ääti v'ääti, v'ääti[de v'ääti[sid & v'äät/e s>
1. (väänduv taimevars, mõne põõsa pikk ja peenike oks, vits) ньӧр, вай
herneväädid кӧжы пудъёс
viinamarjaväät виноград пуд
kõrvitsa väädid jooksevad mööda maad каун пудъёс музъем вылтӥ кошко
lõikas pajupõõsast väädi бадьпу куакысь вайзэ вандӥз
pani värava vääti капкаез ньӧрен ворсаз
2. anat (väätjas moodustis) ⌘ сюл
nabaväät гогысюл
seemneväät пи лулпыры сюл
seljaaju väädid тыбыр виымлэн сюлъёсыз

õhkpadi <+padi padja p'atja p'atja, p'atja[de p'atja[sid & p'atj/u s>
1. (õhku täis padi) ⌘ омырминдэр, омырен тырмытэм миндэр
õhkpadi aitab lamatisi vältida омырминдэр куэз ыльӟектэмлэсь уте
2. tehn (ümbrusest suurema õhurõhu piirkond kahe pinna vahel) ⌘ омырминдэр
õhkpadjal sõitev sõiduk омырминдэр вылын ветлӥсь машина
3. (spordijalatsi vahetalla sees asetsev padjake) ⌘ омырминдэр
4. kõnek (sõiduki turvapadi) ⌘ омырминдэр
auto õhkpadi täitus õhuga машиналэн омырминдэрез омырен тырмиз

õhuauk <+'auk augu 'auku 'auku, 'auku[de 'auku[sid & 'auk/e s>
1. (auk, mille kaudu õhk liigub) ӝопы, омыр пырон пась
õhuauk lauda räästa all ӝопы гидлэн липетэз улын
õhuaukudega kastid ӝопыосын ящикъёс
karbi kaande olid puuritud õhuaugud коробкалэн вылаз омыр пырон пасьёс лэсьтэмын вал
2. (õhutühik, ootamatu püstine õhuvool) ⌘ омыргоп
lennuk sattus õhuauku аслобет омыргопе сюриз

õhupall <+p'all palli p'alli p'alli, p'alli[de p'alli[sid & p'all/e s>
1. (õhuga vms täidetav õhukesest kummist pall) шар, ⌘ омыршар
isa puhus õhupalli täis атай омыршарез пельтӥз
hoiab õhupalli nööripidi käes омыршарез калтӥз кутыса возе
õhupall pääses lendu v õhku омыршар лобӟиз
2. (aerostaat, jõuseadmeta õhusõiduk) ⌘ омырар, аэростат; (stratosfääris lendamiseks) стратостат
õhupalli gondel омыршарлэн кабинаез
lend õhupalliga üle väina мувис вамен омыршарен лобон

õlak <õlak õlaku õlaku[t -, õlaku[te õlaku[id s (hrl pl)>
1. (pagun) погон
mereväeohvitseri õlakud зарезь ожгар офицерлэн погонъёсыз
2. etn (õlalapp) ⌘ пельпум выл
tikandiga õlakud пужыятэм пельпум вылъёс
3. kõnek (õland, patšokk) пельпум

ätt2 <'ätt äti 'ätti 'ätti, 'ätti[de 'ätti[sid & 'ätt/e s> (meiliaadressis kasutatav märk) ⌘ ать, собачка

äärmuslik <'äärmusl'ik 'äärmusliku 'äärmusl'ikku 'äärmusl'ikku, 'äärmuslik/e & 'äärmusl'ikku[de 'äärmusl'ikk/e & 'äärmusl'ikku[sid adj> (äärmusse kalduv, ekstreemne, ekstremistlik) ⌘ экстрем
äärmuslikud abinõud экстрем ӵектонъёс
äärmuslikud tingimused экстрем условиос
äärmuslikud vaated экстрем малпанъёс
tahaks teha midagi äärmuslikku мар ке но экстремзэ лэсьтэм потэ
ühines erakonna äärmusliku tiivaga партилэн экстрем палыныз огазеяськиз
tekkis kaks äärmuslikku leeri кык пӧртэм экстрем палъёс кылдӥзы

üksikasi <+asi asja 'asja 'asja, 'asja[de 'asja[sid & 'asj/u s> (peensus, detail) ⌘ нимаз я. пичи пуштрос
üksikasjadesse laskuma пичи пуштросъёсы кошкыны
üksikasjadesse tungima пичи пуштросъёсы пырыны


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur