Tagasi sõnaraamatusse

Eesti-vene sõnaraamat
Эстонско-русский словарь
I–V (1997–2009)

Eesti Keele Instituut.
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus

1. köide A–J (1997)
2. köide K–L (2000)
3. köide M–P (2003)
4. köide R–TIP (2006)
5. köide TIR–Y (2009)

Koostanud Jelena Kallas (3., 4. kd), Helga Laasi (1., 4., 5. kd), Tiiu Lagle (1.–5. kd), Helle Leemets (1. kd), Maimu Liiv (1.–5. kd), Hele Pärn (1. kd), Anne Romet (fraseoloogia), Leeni Simm (1. kd), Ülle Viks (eesti morfoloogia), Asta Õim (3. kd)

Toimetanud Anne Romet (vastutav toimetaja, 1., 2., 3. kd), Nelli Melts (vastutav toimetaja, 3., 4., 5. kd), Maimu Liiv (vastutav toimetaja, 1. kd), Elli Riikoja (1. kd), Inna Martoja (1. kd), Savvati Smirnov (1. kd), Mare Tetsov (2. kd), Mai Tiits (2. kd), Tiia Valdre (3., 4., 5. kd), Enn Veskimägi (1. kd)

Sõnaraamatu koostamist ja väljaandmist on toetanud Eesti Teadusfond (1. kd), Ed. Treu memoriaalfond (Rootsi, 1. kd), kirjastus Aleksandra (1. kd), Rootsi Instituut (1. kd), Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus (2. kd), Haridus- ja Teadusministeerium riiklikest programmidest "Eesti keel ja rahvuskultuur" (1., 2., 3. kd) ja „Eesti keel ja kultuurimälu (2009–2013)“ (3. kd), "Eesti keel ja rahvuslik mälu" (4., 5. kd), „Eesti keel ja kultuurimälu (2009–2013)“ (5. kd) ning Eesti Keele Instituudi baasfinantseerimine (5. kd)

Sõnaraamat on valminud Eesti Keele Instituudi sõnastikusüsteemis EELex

Sõnastikusüsteemi konsultant Andres Loopmann

Elektroonilist versiooni on aidanud luua Joel Kütt, Indrek Kiissel, Evelin Kuusik, Ülle Viks

Veebiliidese on loonud Indrek Hein

Autoriõigus: Eesti Keele Instituut 1997, 2000, 2003, 2006, 2009