Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Väliseesti

Kanada

Toronto,
Laas ja Ellen Leivat: Eestlastest Kanadas
Salvestatud 2008.
kuula 

Toronto,
Edgar Marten: Eesti keele õpetamisest Kanadas
Salvestatud 2008.
kuula