Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Väliseesti

Soome

Pernaja kihelkond, Kabböle küla
Aleksander Kristjankroon: Hülgepüügist
Salvestatud 1965.
kuula