Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Väliseesti

USA

California osariik, San Francisco
Heino Simonlatser: Oma inseneritööst
Salvestatud 1992.
kuula 

Florida, Orlando
Karl Heinmann: Oma ettevõttest
Salvestatud 1992.
kuula 

Florida, Orlando
Rein Raja: Tööst raadioamatöörina
Salvestatud 1992.
kuula 

Florida, Orlando
Rein Raja: Eestisse naasmisest
Salvestatud 1992.
kuula 

Florida, Orlando
Rein Raja: Tööst raadioamatöörina
Salvestatud 1992.
kuula 

Illinois, Chicago
Ülo Leppik: Arstitööst
Salvestatud 1992.
kuula 

Illinois, Chicago
Harri Must: Kiriku loomisest
Salvestatud 1992.
kuula 

Illinois, Chicago
Toomas ja Airi Vaga: Kirikust ja kodumaast
Salvestatud 1992.
kuula 

Illinois, Chicago
Rannar Sillard: Laskespordist ja jahilaskmisest
Salvestatud 1992.
kuula 

Illinois, Chicago
Karl Aavik ja Heino Kuidak: Koguduse loomisest ja kirikust
Salvestatud 1992.
kuula 

Illinois, Chicago
Milwaukee eestlased: Eestimaast
Salvestatud 1992.
kuula 

Illinois, Chicago
Andres ja Heli Peekna: Õpingutest ja noortest
Salvestatud 1992.
kuula 

Illinois, Chicago
Ülo Leppik: Oma doktoritööst ja perest
Salvestatud 1992.
kuula 

Maryland, Baltimore
Uno Plank: Sõjateenistusest, hilisemast hariduskäigust ja elust võõrsil
Salvestatud 1992.
kuula 

Minnesota osariik, Minneapolis
Maare Kuuskvere: Oma terapeuditööst
Salvestatud 1992.
kuula 

Minnesota osariik, Minneapolis
Maie Tammearu ja Tiit Tammearu: Eestlaste omavahelisest läbikäimisest, keelest, tööst jne
Salvestatud 1992.
kuula