TOETAJAD:


Kirjutamist toetas Haridus- ja Teadusministeerium Eesti Keele Instituudile (2015. a ) eraldatud  baasrahastuse kaudu.


Väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital EKSAle antud toe kaudu.