Saateks

 

Miks ja kuidas?

Mõte kirjutada populaarne ja insprireeriv ent samas põhjalik raamat tundesõnadest on mul olnud ammu. Õigupoolest sajandi algusest peale, mil esmakordselt adusin tunnete väljendamise teema vajalikkust eesti inimeste jaoks. Saatus tahtis, et mul avaneks võimalus süvenemiseks 2015. aastal.  

            Ma uurisin valitud tundesõnade teekonna eesti keeles põhjalikult läbi ja tähendasin üles olulisemad teetähised. Selleks, et lugeja saaks valida, mis aspekt teda antud hetkel huvitab, on sõnaportreed läbivalt allosadesse jaotatud ja vastavate tingmärkidega eraldatud. Nägime kunstnik Mare Raidmaga kenakesti vaeva, et jõuda selgete ja pilkupüüdvate tingmärkideni.

            Minu stiil on selline, millest aimub, kui lähedal seisab mulle keel ja seisavad tundesõnad ning kui tähtsaks ma arvan neid olevat ka lugeja jaoks. Te ei leia siit kuiva akadeemilist käsitlust.

        Olen tänulik, et sain raamtu kirjutada piisavalt küpses eas, elu jooksul omandatud kogemuste ja teadmiste põhjalt ning püsivuse ja süsteemse lähenemise pinnalt. Samas ei loo ma endale illusiooni nagu teaks ma tundesõnadest kõike või nagu teaks ma neist isegi piisavalt. Olen jätkuvalt avatud uutele teadmistele ja kogemustele.


Mind paeluvad keele ja meele seosed. Need argised, kuid leidlikud viisid, kuidas me endi hinge salapärased sopid keele kaudu kuuldavaks, nähtavaks ja mõnikord lausa kombitavaks teeme. Näiteks tunnete piltlikud peegeldused ja kõverpeegeldused püsiväljendites, tundesõnade paaristantsud tekstis ning  kõrvalehüpped teistesse tähendustesse. Sama põnev on minu jaoks ka tundesõnade päritolu jälgede ajamine, sõnade seiklused murretes või tähenduste transport läbi sajandite.

Usun, et keelde peidetud minevikupärand mõjutab meie arusaamu oma tundeelust ning seeläbi kujundab meie võimalusi ka tänapäevases maailmas.