Kellele mõeldud?

 

Sihtgrupina on mõeldud laia lugejaskonda:

  1. 1.Keele ja kultuuri huvilised, kuid lingvistiliste eriteadmisteta inimesed. Raamatu võiks endale osta need, kes ostsid V. Mikita “Lingvistilise metsa” või U. Uibo “Sõnalood”

  2. 2.Psühholoogiahuvilised ja vaimsetel otsingutel olijad. Raamat on abiks emotsionaalse intelligentsuse ja teadveloleku (mindfulness) teel liikujatele.

  3. 3.Õpetajad ja koolitajad. Raamat võimaldab kõneks võtta ja erineval sügavusastmel käsitleda eesti keele tundesõnu ja tunnete keelelisi väljendusi. Katkend raamatust on juba kaasatud emakeele õppematerjalidesse.

  4. 4.Väliseestlased. Raamat võimaldab alal hoida, taasluua ja tugevdada sidet eesti keele, kultuuri ja ajalooga. Lühidalt: sellega, mida kätkeb endas eestlaseks olemise igipõline tuum.