[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 353 artiklit, väljastan 100

aasta+päev s <+p'äev päeva p'äeva p'äeva, p'äeva[de p'äeva[sid ~ p'äev/i 22>
годовщина <годовщины ж>
pulma-aastapäev годовщина свадьбы
[kelle] surma-aastapäev годовщина [чьей] смерти ~ со дня смерти кого
[mitmes] sünniaastapäev [какая] годовщина со дня рождения кого
kooli aastapäev годовщина школы
[mille] asutamise aastapäev годовщина [со дня] основания чего
koor tähistab oma kümnendat aastapäeva хор отмечает ~ празднует свою десятую годовщину ~ своё десятилетие
koori kümnenda aastapäeva kontsert праздничный концерт по случаю десятой годовщины хора / праздничный концерт, посвящённый десятой годовщине хора

abi s <abi abi abi 'appi, abi[de abi[sid 17>
1.
помощь <помощи sgt ж>,
подмога <подмоги sgt ж> kõnek
sõbralik abi дружеская помощь
aineline abi материальная помощь
vastastikune abi взаимная помощь / взаимопомощь
omakasupüüdmatu abi бескорыстная помощь
õigeaegne abi своевременная помощь
sõjaline abi военная помощь
vältimatu [arsti]abi неотложная [медицинская] помощь
rahaline abi денежная помощь
arstiabi медицинская помощь
esmaabi первая [медицинская] помощь
finantsabi финансовая помощь
kaasabi содействие / помощь
kiirabi скорая помощь
tehnoabi ~ tehniline abi техническая помощь
veterinaarabi ветеринарная помощь
[kelle/mille] abil с [чьей] помощью / при помощи кого-чего
[kelle] abita без [чьей] помощи / без помощи кого
kõrvalise ~ võõra abita без посторонней ~ без чужой помощи
[kellelt] abi paluma просить/попросить* [чьей] помощи / просить/попросить* [кого] о помощи
[kellelt] abi saama получать/получить* [от кого] помощь
[kellele] abi andma ~ osutama оказывать/оказать* помощь кому / помогать/помочь* кому
[kelle] abi otsima искать помощи у кого / прибегать/прибегнуть* к [чьей] помощи ~ к помощи кого
[kust] abi otsima искать помощи где / обращаться/обратиться* [куда] за помощью
[kelle] abist keelduma отказываться/отказаться* от [чьей] помощи ~ от помощи кого / отклонять/отклонить* [чью] помощь ~ помощь кого
[keda] abiks ~ appi võtma прибегать/прибегнуть* к [чьей] помощи ~ к помощи кого
[kellele] appi minema пойти на помощь кому
[kelle] abi vajama нуждаться в [чьей] помощи ~ в помощи кого
ravimist oli haigele abi лекарство помогло больному ~ пошло больному на пользу
loen inglise keelt sõnaraamatu abil ~ abiga по-английски я читаю со словарём ~ с помощью ~ при помощи словаря
sellest on vähe abi это мало помогает / от этого мало пользы
poisist on isale suur abi от мальчика большая помощь отцу / мальчик большая подмога отцу kõnek
2. abiline
помощник <помощника м>,
помощница <помощницы ж>
meistriabi помощник мастера / поммастера kõnek
vanemabi старший помощник
kapteni abi помощник капитана
komandöri abi помощник командира
brigadiri abi помощник бригадира
kokal on tubli abi у повара хороший помощник

abi+elu+lahutus s <+lahutus lahutuse lahutus[t lahutus[se, lahutus[te lahutus/i 11>
развод <развода м>,
расторжение брака
abielulahutust algatama [kelle vastu] jur возбуждать/возбудить* дело о разводе с кем
nad algatavad abielulahutuse они возбуждают дело о разводе / они подают на развод kõnek
neil tuleb abielulahutus им предстоит развод

abi+kaasa s <+kaasa kaasa kaasa[t -, kaasa[de kaasa[sid 16>
супруг <супруга м>,
муж <мужа, мн.ч. им. мужья, род. мужей м>,
супруга <супруги ж>,
жена <жены, мн.ч. им. жёны ж>
hea ja armastav abikaasa добрый и любящий супруг / добрая и любящая супруга
õe abikaasa Priit супруг ~ муж сестры Прийт
venna abikaasa Anna супруга ~ жена брата Анна
meie abikaasaga мы с супругом ~ с мужем / мы с супругой ~ с женой
[kelle] abikaasaks saama становиться/стать* женой ~ мужем кого

abi+palve s <+palve p'alve palve[t -, palve[te p'alve[id 6>
просьба [о помощи],
ходатайство [о помощи]
[kelle poole, kuhu] abipalvega pöörduma обращаться/обратиться* [к кому, куда] с просьбой о помощи
mul on teile abipalve у меня к вам просьба / я хочу обратиться к вам с просьбой

abi+valmidus s <+v'almidus v'almiduse v'almidus[t v'almidus[se, v'almidus[te v'almidus/i 11>
готовность прийти на помощь,
предупредительность <предупредительности sgt ж>,
готовность оказать помощь
abivalmiduselt ~ abivalmidusega silma paistma отличаться/отличиться* ~ выделяться/выделиться* своей готовностью прийти на помощь ~ оказать помощь
[kelle] meeldiv abivalmidus [чья] приятная предупредительность

aeg s <'aeg aja 'aega 'aega, 'aega[de 'aega[sid ~ 'aeg/u 22>
1. ajaarvestuses
время <времени, мн.ч. им. времена, род. времён с>
kohalik aeg местное время
dekreediaeg astr декретное время
maailmaaeg astr всемирное ~ мировое время
päikeseaeg astr солнечное время
tsiviilaeg astr гражданское время
täheaeg astr звёздное время
vööndiaeg поясное время
kell seitse kohaliku aja järgi в семь часов по местному времени
üleminek suveajalt talveajale переход с летнего времени на зимнее
päikese järgi aega arvama определять/определить* время по солнцу
kell näitab õiget aega часы показывают точное время
tõusime kella kaheksa ajal мы встали в восемь часов
2. piiratud kestus, vältus, ajalõik, -vahemik, -järk
время <времени, мн.ч. им. времена, род. времён с>,
пора <поры, вин. пору, мн.ч. им. поры, род. пор, дат. порам ж>,
период <периода м>,
век <века, мн.ч. им. века м>,
эпоха <эпохи ж>
hommikune aeg утреннее время / утренняя пора
õhtune aeg вечернее время / вечерняя пора
nõukogude aeg советское время / советская эпоха
kodanlik aeg буржуазное время
kangelaslik aeg героическая эпоха
karm aeg суровое время / суровая пора
raske aeg тяжёлое время / трудная ~ тяжёлая пора
segased ja ärevad ajad смутные и тревожные времена
möödunud ~ ammused ajad былые времена
antiikaeg античное время
feodaalaeg феодальное время / эпоха феодализма
heinaaeg время сенокоса / сенокосная пора / сенокос
jääaeg geol ледниковая эпоха / ледниковый период
karistusaeg (1) срок наказания; (2) sport штрафное время
kasvuaeg период роста
keskaeg средние века / средневековье
kevadaeg ~ kevadine aeg весеннее время / весенняя пора
kiviaeg каменный век
koristusaeg время ~ пора уборки чего / страдная пора
kõrgaeg период расцвета чего
langusaeg период упадка чего
leinaaeg траур
näljaaeg голодное время / время голода / голод
nüüdisaeg современность
okupatsiooniaeg оккупационное время / период оккупации / оккупация
pronksiaeg arheol бронзовый век
rauaaeg arheol железный век
reaktsiooniaeg период ~ время реакции
seeneaeg грибная пора
sõjaaeg военное время
talveaeg ~ talvine aeg зимнее время / зимняя пора
tsaariaeg царское время
uusaeg новое время
valgustusaeg (1) век ~ эпоха просвещения; (2) время освещения
vanaaeg древние времена ~ века / древность
õitse[mis]aeg период цветения
õitseaeg piltl период расцвета
ärkamisaeg aj эпоха пробуждения
ööaeg ~ öine aeg ночное время / ночная пора
ürgaeg первобытное время
kosmoselendude aeg эпоха космонавтики ~ космических полётов
kogu aeg всё время
pikka aega долгое ~ длительное время
rahu ajal в мирное время
igal ajal в любое время
lähemal ajal в ближайшее время / в скором времени
õigel ~ parajal ajal вовремя
iidsel ajal в стародавние времена / в древности
nüüdsel ~ praegusel ajal в настоящее время
viimasel ajal в последнее время
pühade ajal в праздники / во время праздников
ükskõik mis ajal ~ mis tahes ajal в любое время
samal ajal в то же [самое] время / тем временем
selle ajaga за это время
kauemaks ajaks на продолжительное время
aja puudusel ~ ajapuuduse tõttu за отсутствием ~ за недостатком времени / ввиду отсутствия времени
mõni aeg hiljem немного позже / спустя некоторое время
mõne ~ natukese ~ veidikese aja pärast через некоторое время / спустя некоторое время
üle hulga aja спустя долгое время / спустя много времени
mõni aeg tagasi недавно / не так давно
kuu aega tagasi месяц назад
lühikese aja jooksul в течение короткого времени ~ срока / за короткий срок / за короткое время
ammust aega давным-давно
iidsetest aegadest peale с незапамятных времён / испокон веку ~ веков
oma aja äraelanud ideed отжившие свой век идеи
te olete ajast maha jäänud вы отстали от времени ~ от жизни
ajaga kaasas käima piltl идти в ногу со временем / не отставать от жизни
head aega! до свидания!
3. millekski ettenähtud, kuluv, sobiv, määratud aeg
время <времени, мн.ч. им. времена, род. времён с>,
период <периода м>,
срок <срока м>,
пора <поры, мн.ч. им. поры, род. пор, дат. порам ж>
kaotatud aeg потерянное ~ упущенное время
raisatud aeg потраченное ~ потерянное напрасно время
kibe tööaeg напряжённая ~ горячая ~ страдная пора
asutamisaeg год ~ время основания чего
ettevalmistusaeg подготовительный период / подготовительное время
garantiiaeg гарантийный срок
ilmumisaeg год издания чего
jõudeaeg свободное время / досуг
katseaeg испытательный срок
kehtivusaeg время ~ срок действия чего
kooliaeg школьные годы
lennuaeg время полёта
lisaaeg дополнительное время ka sport
lõunaaeg время обеда / обеденное время / обед
ooteaeg время ожидания
poolaeg sport хавтайм / половина игры
praktikaaeg время ~ период практики
puhkusaeg время отпуска / отпуск
saabumisaeg время ~ срок прибытия ~ приезда
sünniaeg год рождения
väljumisaeg время отправления ~ отъезда
teenistusaeg срок ~ время службы
tööaeg рабочее время
rongi saabumisaeg время прибытия поезда
[kelle] saabumisaeg срок прибытия [кого] [на место]
vabal ajal в свободное время / на досуге
ülikooli ajal в студенческие ~ в университетские годы / в годы студенчества
kokkulepitud ajal в условленное ~ в назначенное время
sobival ajal в подходящее ~ в удобное [для кого] время
mul pole aega у меня нет времени / мне некогда
aeg on tõusta пора вставать
mõnusalt aega veetma приятно проводить/провести* время
aega võitma выигрывать/выиграть* время
aega piirama ограничивать/ограничить* время
aega raiskama даром ~ попусту терять/потерять* время / [зря] тратить/потратить* время
aega säästma ~ kokku hoidma беречь ~ экономить/сэкономить* время / не терять попусту времени
säästke aega! берегите ~ экономьте время!
aeg on ~ sai läbi время истекло ~ вышло / срок истёк
aeg on napp ~ aega on napilt времени в обрез kõnek
aeg läheb время идёт
aeg lendab время летит ~ бежит
aeg venib время [медленно] тянется
aega võtma (1) находить/найти* время для чего / выкраивать/выкроить* время для чего kõnek; (2) sport засекать/засечь* время; (3) отнимать/отнять* ~ занимать/занять* [сколько] времени
pretendent võttis aja maha претендент взял таймаут
ta sai päeva parima aja он показал лучшее время дня
aega viitmata asusime teele не теряя времени, мы отправились в путь
kaotatud aega on raske tasa teha упущенное время трудно наверстать
4. lgv
время <времени, мн.ч. им. времена, род. времён с>
lihtaeg простое время
liitaeg сложное время
inglise keele aegade süsteem система времён английского языка

aega surnuks lööma убивать время
aega parajaks tegema коротать/скоротать* время
aega teenima служить в армии
omal ajal в своё время
aja jooksul со временем; с течением времени
ajast ja arust отживший свой век; допотопный; изживший себя

agressioon s <agressi'oon agressiooni agressi'ooni agressi'ooni, agressi'ooni[de agressi'ooni[sid ~ agressi'oon/e 22>
агрессия <агрессии ж>
kaudne agressioon косвенная агрессия
relvaagressioon ~ relvastatud agressioon вооружённая агрессия
ühe riigi agressioon teise riigi vastu агрессия одного государства против другого
agressiooni ohvriks langema пасть ~ становиться/стать* жертвой агрессии
alustama agressiooni [kelle vastu] развязывать/развязать* агрессию против кого

ahendama v <ahenda[ma ahenda[da ahenda[b ahenda[tud 27>
суживать <суживаю, суживаешь> / сузить* <сужу, сузишь> что

сокращать <сокращаю, сокращаешь> / сократить* <сокращу, сократишь> что,
уменьшать <уменьшаю, уменьшаешь> / уменьшить* <уменьшу, уменьшишь> что,
ограничивать <ограничиваю, ограничиваешь> / ограничить* <ограничу, ограничишь> что
külm ahendab veresooni холод суживает кровеносные сосуды
udu ahendas nähtavust туман ограничивал ~ уменьшал ~ сокращал видимость
[kelle] privileege ahendama ограничивать/ограничить* [чьи] привилегии
silmaringi ahendavad tegurid факторы, ограничивающие кругозор
kinnast ahendama убавлять/убавить* рукавицу

ahvima v <'ahvi[ma 'ahvi[da ahvi[b ahvi[tud 28>
передразнивать <передразниваю, передразниваешь> / передразнить* <передразню, передразнишь> кого-что,
подражать <подражаю, подражаешь> кому,
обезьянничать <обезьянничаю, обезьянничаешь> kõnek
[kelle] kõnnakut järele ahvima передразнивать [чью] походку
mis sa ahvid venda что ты передразниваешь брата
kas tasub neile igas asjas järele ahvida стоит ли им во всём подражать

aju2 s <aju aju aju 'ajju, aju[de aju[sid 17>
мозг <мозга, предл. о мозге, в мозгу, мн.ч. им. мозги м> ka piltl
eesaju anat передний мозг
elektronaju электронный мозг
inimaju человеческий мозг
keskaju anat средний мозг
peaaju головной мозг
piklikaju anat продолговатый мозг
seljaaju anat спинной мозг
suuraju anat большой мозг
tagaaju anat задний мозг
aju on vigastatud повреждён мозг
ajudega poiss kõnek мальчик с головой ~ с мозгами

[oma] ajusid liigutama шевелить мозгами madalk
ajusid tööle panema раскидывать/раскинуть* умом ~ мозгами
aju on pehmeks läinud [kellel] [кто] тронулся умом ~ мозгами; [у кого] мозги не на месте; [у кого] мозги набекрень madalk
▪ [kelle] aju[d] ei jaga [чья, у кого] голова не варит; [чья, у кого] башка не работает madalk
aju[sid] vaevama ~ pingutama ломать голову

ala+hindama v <+h'inda[ma hinna[ta h'inda[b hinna[tud 29>
недооценивать <недооцениваю, недооцениваешь> / недооценить* <недооценю, недооценишь> кого-что,
умалять <умаляю, умаляешь> / умалить* <умалю, умалишь> что
oma võimeid alahindama недооценивать/недооценить* свои способности
[mille] tähtsust alahindama недооценивать/недооценить* ~ умалять/умалить* значение чего
[kelle] teeneid alahindama преуменьшать/преуменьшить* ~ умалять/умалить* [чьи] заслуги
ta alahindas oma vastast он недооценил своего противника

alandama v <alanda[ma alanda[da alanda[b alanda[tud 27>
1. mille taset
понижать <понижаю, понижаешь> / понизить* <понижу, понизишь> что,
снижать <снижаю, снижаешь> / снизить* <снижу, снизишь> что,
сбавлять <сбавляю, сбавляешь> / сбавить* <сбавлю, сбавишь> что,
спускать <спускаю, спускаешь> / спустить* <спущу, спустишь> что
veetaset alandama понижать/понизить* уровень воды
palka alandama понижать/понизить* заработную плату
vererõhku alandama понижать/понизить* ~ снижать/снизить* кровяное давление
häält alandama понижать/понизить* ~ снижать/снизить* голос
nõudeid alandama снижать/снизить* требования к чему
õpilase käitumishinnet alandama снижать/снизить* ученику оценку по поведению
temperatuuri alandati 20 kraadi võrra температуру понизили на 20 градусов
alandatud prahiraha mer сниженный фрахт
2. moraalselt
унижать <унижаю, унижаешь> / унизить* <унижу, унизишь> кого-что
alluvat alandama унижать/унизить* подчинённого
end alandama [kelle ees] унижать/унизить* ~ принижать/принизить* себя перед кем / унижаться/унизиться* перед кем
alandav ettepanek унизительное предложение
alandav tegu унизительный поступок
alandatud ja solvatud inimesed униженные и оскорблённые люди
3. ametialal
понижать/понизить* [в должности] кого,
разжаловать* <разжалую, разжалуешь> кого kõnek
ta alandati ohvitserist reameheks его понизили в звании до рядового / его лишили офицерского звания / его разжаловали из офицеров в рядовые kõnek

algatama v <algata[ma algata[da algata[b algata[tud 27>
1.
начинать <начинаю, начинаешь> / начать* <начну, начнёшь; начал, начала, начало> что,
класть/положить* начало чему,
затевать <затеваю, затеваешь> / затеять* <затею, затеешь> что kõnek
kes algatas tüli? кто начал ссору? / кто затеял ссору? kõnek
keegi algatas laulu кто-то запел ~ затянул песню
kes algatas selle mõtte? кто подал эту мысль?
2. jur
возбуждать <возбуждаю, возбуждаешь> / возбудить* <возбужу, возбудишь> что, против кого
asja algatama [kelle vastu] возбуждать/возбудить* дело против кого
hagi algatama возбуждать/возбудить* иск
kohtuprotsessi algatama возбуждать/возбудить* судебный процесс
tema vastu algatati kriminaalasi против него возбудили ~ было возбуждено уголовное дело
nad algatasid abielulahutuse они возбудили дело о разводе / они подали на развод kõnek

algatus s <algatus algatuse algatus[t algatus[se, algatus[te algatus/i 11>
начинание <начинания с>,
инициатива <инициативы ж>,
почин <почина м>
patriootlik algatus патриотическое начинание / патриотический почин
arukas algatus разумная инициатива
omal algatusel по личной ~ собственной инициативе / по личному ~ собственному почину
[kelle] algatust toetama поддерживать/поддержать* [чей] почин / поддерживать/поддержать* [чьё] начинание

alistuma v <alistu[ma alistu[da alistu[b alistu[tud 27>
покоряться <покоряюсь, покоряешься> / покориться* <покорюсь, покоришься> кому-чему,
смиряться <смиряюсь, смиряешься> / смириться* <смирюсь, смиришься> с чем,
сдаваться <сдаюсь, сдаёшься> / сдаться* <сдамся, сдашься; сдался, сдалась, сдалось> кому-чему, перед кем-чем,
капитулировать[*] <капитулирую, капитулируешь>,
подчиняться <подчиняюсь, подчиняешься> / подчиниться* <подчинюсь, подчинишься> кому-чему,
повиноваться <повинуюсь, повинуешься> кому-чему,
поддаваться <поддаюсь, поддаёшься> / поддаться* <поддамся, поддашься; поддался, поддалась, поддалось>
vaenlasele alistuma покоряться/покориться* ~ сдаваться/сдаться* врагу
vastupanuta alistuma сдаваться/сдаться* ~ покоряться/покориться* без сопротивления
vaenlane alistus tingimusteta враг безоговорочно капитулировал ~ сдался
ümberpiiratud linn ei alistunud осаждённый город не сдался
[kelle] tahtele alistuma покоряться/покориться* ~ подчиняться/подчиниться* ~ повиноваться [чьей] воле
saatusele alistuma покоряться/покориться* судьбе ~ участи / смиряться/смириться* с судьбой
[kelle] soovidele alistuma подчиняться/подчиниться* ~ уступать/уступить* [чьим] желаниям
elule alistuma покоряться/покориться* жизни
ta ei alistunud raskustele он не сдался ~ не отступил ~ не капитулировал перед трудностями
alistuv lause lgv подчинённое предложение

all1 postp [kelle/mille] <'all>
1. millest-kellest allpool, madalamal; millega kaetud, varjatud; millest hõlmatud, hõivatud olekus
под[о] кем-чем
laua all под столом
puu all под деревом
jalge all под ногами
kaenla all под мышкой / под мышками
minu all подо мной
lume all под снегом
vee all под водой
jää all подо льдом
kuuri all в сарае
ööbisime lageda taeva all мы ночевали под открытым небом
maja on juba katuse all дом уже под крышей
silmade all on kotid мешки под глазами
hein on juba varju all сено уже под крышей ~ под навесом
tuli on pliidi all плита топится
metsa all on pime в лесу темно
põld on kartuli all поле под картофелем
kolm saali on näituse all три зала под выставкой ~ отведено под выставку
kõik purgid on moosi all [kinni] все банки под вареньем ~ заняты вареньем
2. mille juures, lähedal
под кем-чем,
у кого-чего
akna all у окна / под окном
näärikuuse all под новогодней ёлкой
mäe all под горой
pood on otse ukse all магазин рядом ~ под боком / до магазина рукой подать kõnek
mäng käis vastasmeeskonna värava all игра шла у ворот соперника
3. tegevus- v mõjupiirkonnas, tegevuse v mõju objekt olles
под кем-чем,
в ком-чём
kaitse all под защитой
võimu all под властью
mõju all под влиянием
keelu all под запретом
kontrolli all под контролем
[kelle] juhtimise all под руководством кого
surve all под давлением / под гнётом
ähvarduse all под угрозой
vahi all под арестом ~ стражей
eeluurimise all под следствием
kuulide all под пулями
kahtluse all olema быть под подозрением
kõne all oli õppeedukus речь шла об успеваемости
sõit on küsimärgi all поездка под вопросом
teenisin sõjaväes [kelle] all kõnek я служил в армии в подчинении кого / я служил в армии под началом кого
kannatab unepuuduse all страдает бессонницей
elab pideva hirmu all живёт в постоянном страхе
naeru all olema быть предметом насмешек
4. eristavale tunnusele v nimetusele osutamisel
под кем-чем
laev sõidab võõra lipu all корабль плавает под чужим флагом
elas võõra nime all он жил под чужим именем
avaldas romaani varjunime all он опубликовал роман под псевдонимом
5. sõna tähenduse avamisel
под кем-чем
mida selle termini all tuleb mõista? что под этим термином следует подразумевать ~ понимать?
6. nurga v kraadi märkimisel
под кем-чем
täisnurga all под прямым углом
järsu nurga all под острым углом

alla1 postp [kelle/mille] <'alla>
1. millest-kellest allapoole, madalamale; kaetud, varjatud olekusse; millest hõlmatud, hõivatud olekusse
под кого-что,
под кем-чем,
в кого-что
laua alla под стол
põõsa alla под куст
teki alla pugema залезть под одеяло
kaenla alla võtma взять под мышку ~ под мышки
ladusime puud kuuri alla мы сложили дрова в сарай
koer jäi auto alla собака попала под машину
kadus vee alla он скрылся под воду ~ под водой
kartul jäi lume alla картофель остался под снегом
tee tuli pliidi alla растопи плиту
läksime vihma käest suure kuuse alla мы спрятались от дождя под большой высокой елью
kotkas tõusis kõrgele taeva alla орёл поднялся высоко в небо
põld läks rukki alla поле было отведено под рожь
poole pindalast võtab enda alla mets половину площади занимает лес / половина площади под лесом
panin kogu raha raamatute alla я израсходовал все деньги на книги / я вложил все деньги в книги
2. mille juurde, lähedale
под кого-что,
у кого-чего
akna alla istuma сесть под окно ~ у окна ~ к окну
noored kogunesid kiige alla молодёжь собралась у качелей
polk paisati linna alla полк был переброшен под город
põllud ulatusid küla alla поля простирались до самой деревни
jäi ukse alla seisma он остановился в дверях
mäng kandus vastasmeeskonna värava alla игра переместилась к воротам соперника
3. tegevus- v mõjupiirkonda, tegevuse v mõju objektiks
под кого-что
[kelle] mõju alla sattuma попадать/попасть* под [чьё] влияние
nad sattusid vastase tule alla они попали под огонь противника
kontrolli alla võtma брать/взять* под контроль
hoole alla võtma брать/взять* под опеку
vahi alla võtma брать/взять* под стражу
kohtu alla andma отдавать/отдать* под суд
karistuse alla langema попадать/попасть* под наказание
see mets läheb kirve alla этот лес скоро пустят под топор
keelu alla panema накладывать/наложить* [на что] запрет
vara pandi aresti alla на имущество наложили арест
põlu alla sattuma попадать/попасть* в немилость к кому
mobilisatsiooni alla kuuluma подлежать мобилизации
[keda] šefluse alla võtma брать/взять* шефство над кем
[mille] alla kuuluma находиться в [чьём] ведении
see rajoon käib meie polikliiniku alla этот район относится к нашей поликлинике
4. vahetult enne, mille eel
перед кем-чем
rohtu tuli võtta söögi alla лекарство надо было принимать перед едой
väetist anti põllule sügiskünni alla удобрения были внесены непосредственно перед осенней вспашкой зяби
üldiselt ei sööda magusat soolase alla сладкое обычно не едят перед солёным [блюдом]
5. lahtrile v kategooriale osutamisel
под кого-что
ühise nimetaja alla viima приводить/привести* к общему знаменателю
teise paragrahvi alla käima ~ kuuluma попадать/попасть* под другую статью
6. nurga v kraadi märkimisel
под кем-чем
vajaliku nurga alla seadma устанавливать/установить* под нужным углом
toru tuleb painutada teistsuguse nurga alla трубу нужно согнуть под другим углом

alla kiskuma v
1. allapoole kiskuma, alla rebima
стаскивать <стаскиваю, стаскиваешь> / стащить* <стащу, стащишь> кого-что, с кого-чего,
стягивать <стягиваю, стягиваешь> / стянуть* <стяну, стянешь> кого-что, с кого-чего
mind kisti kännu otsast alla меня стащили с пня
2. piltl vähendama, madaldama
снижать <снижаю, снижаешь> / снизить* <снижу, снизишь> что
palka alla kiskuma снижать/снизить* зарплату
[kelle] autoriteeti alla kiskuma подрывать/подорвать* [чей] авторитет

alluma v <'allu[ma 'allu[da 'allu[b 'allu[tud 27>
1. ametialaselt
подчиняться <подчиняюсь, подчиняешься> / подчиниться* <подчинюсь, подчинишься> кому-чему,
находиться в ведении кого-чего,
быть подведомственным кому-чему,
быть подчинённым кому-чему
pearaamatupidaja allub vahetult ettevõtte juhile главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю предприятия
ministeeriumile alluv asutus подведомственное министерству учреждение
linn allus siis Taani kuningale город подчинялся тогда датскому королю ~ находился под властью датского короля
2. kuuletuma, alistuv olema
подчиняться <подчиняюсь, подчиняешься> / подчиниться* <подчинюсь, подчинишься> кому-чему,
повиноваться <повинуюсь, повинуешься> кому-чему,
покоряться <покоряюсь, покоряешься> / покориться* <покорюсь, покоришься> кому-чему

поддаваться <поддаюсь, поддаёшься> / поддаться* <поддамся, поддашься; поддался, поддалась, поддалось> кому-чему
[kelle] võimule alluma подчиняться/подчиниться* ~ покоряться/покориться* [чьей] власти
[kelle] tahtele alluma подчиняться/подчиниться* ~ покоряться/покориться* [чьей] воле
seadustele alluma повиноваться законам
käsule alluma повиноваться ~ подчиняться/подчиниться* приказу
korraldustele alluma повиноваться распоряжениям
distsipliinile alluma подчиняться/подчиниться* дисциплине
areng allub kindlatele seaduspärasustele развитие подчиняется определённым закономерностям
see haigus allub ravile raskesti эта болезнь трудно поддаётся лечению

alluvus s <'alluvus 'alluvuse 'alluvus[t 'alluvus[se, 'alluvus[te 'alluvus/i 11>
подчинение <подчинения sgt с>,
подчинённость <подчинённости sgt ж>,
ведение <ведения sgt с>
otsealluvus прямое подчинение
keskalluvus центральное подчинение
labor viidi üle tehase alluvusse лабораторию перевели в подчинение завода
[kelle] alluvuses olema находиться в подчинении ~ в ведении кого

alt2 postp [kelle/mille] <'alt>
1. millest-kellest altpoolt, madalamalt; kaetud, varjatud olekust välja; hõivatud, hõlmatud olekust ära
из-под кого-чего,
из кого-чего,
под кем-чем
laua alt из-под стола
voodi alt из-под кровати
puu alt из-под дерева
kuuri alt из сарая
käe alt kinni hoidma держать под руку
südame alt valutab под сердцем ноет ~ болит
pind kadus jalge alt земля ушла из-под ног
võtsin pliidi alt tuha välja я выгреб золу из плиты
mulla alt välja kaevama выкопать из-под земли
uss roomas põõsa alt välja змея выползла из-под куста
kerkis esile nagu maa alt он вырос словно ~ как из-под земли
kuu tuli pilve alt välja луна вышла из-за тучи
võtsin raamatu padja alt я достал книгу из-под подушки
puges teki alt välja он вылез из-под одеяла
kunstnik vabastas pildi katte alt художник снял покрывало с картины
puude alt vabanenud kuur высвободившийся из-под дров сарай
purgid tehti moosi alt tühjaks банки освободили из-под варенья
ruumid said näituse alt vabaks занятые выставкой помещения освободились
2. mille juurest, lähedalt
от кого-чего,
около кого-чего,
у кого-чего,
возле кого-чего
poiss tuli akna alt ära мальчик отошёл от окна
õue alt voolas läbi jõgi река протекала возле самого двора
maantee läheb ukse alt mööda шоссе проходит прямо около дома
tee keeras küla alt ära дорога свернула у самой деревни
oja algas mäeveeru alt allikast ручей начинался из родника под склоном горы
vaenlane taganes linna alt враг отступил от города
3. tegevus- v mõjupiirkonnast ära
из-под кого-чего
[kelle] mõju alt vabanema освобождаться/освободиться* из-под влияния кого
ikke alt pääsema освобождаться/освободиться* из-под гнёта
kahtluse alt pääsema избавляться/избавиться* от подозрения
asutus läks ühe ministeeriumi alt teise alla учреждение перешло в ведение другого министерства
tema käe alt on tulnud andekaid muusikuid он воспитал талантливых музыкантов
tema sõrmede alt voogasid helid из-под его пальцев лились звуки музыки
pilt tuli otse maalija pintsli alt картина рождалась прямо из-под кисти художника
4. rubriigile, kategooriale osutamisel
под кем-чем
selle kohta vaata paragrahv nelja alt об этом смотри под четвёртым параграфом
teavet leiate vastavate märksõnade alt информацию можно найти под соответствующими заглавными словами
5. vaatenurga v aspekti märkimisel
под кем-чем
ettepanekule uue nurga alt vaatama взглянуть на предложение под новым углом зрения
[mida] mitme nurga alt kaaluma взвешивать/взвесить* [что] с различных точек зрения
küsimusele läheneti täiesti uue nurga alt вопрос рассматривался совершенно под новым углом ~ по-новому

ambitsioon shrl mitmuses<ambitsi'oon ambitsiooni ambitsi'ooni ambitsi'ooni, ambitsi'ooni[de ambitsi'ooni[sid ~ ambitsi'oon/e 22>
auahne hoiak
амбиция <амбиции ж>,
претензия <претензии ж>
ambitsioonidega daam дама с амбициями
ilma eriliste ambitsioonideta без особых амбиций ~ претензий
[kelle] ambitsioone riivama задевать/задеть* [чьи] амбиции

ameti+asi s <+asi asja 'asja 'asja, 'asja[de 'asja[sid ~ 'asj/u 24>
служебное дело
ametiasjus по делам службы / по делу
ametiasjus pöörduma [kelle poole] обращаться/обратиться* по делу ~ по делам службы к кому-чему

andme+subjekt
jur isik, kes kasutab teatavaid tooteid või teenuseid ning kelle isikuandmeid töödeldakse tema nõusolekul kooskõlas seadusega
субъект персональных данных
andmetega tutvumiseks esitab andmesubjekt statistikaametile kirjaliku avalduse для ознакомления с данными субъект подаёт письменное заявление в департамент статистики

anneliidid
zool hõimkond usse (nt vihmauss), kelle kere koosneb paljudest rõngaslülidest, millest igaüks sisaldab tähtsaimate elundkondade osi (Annelida)
аннелида <аннелиды, мн.ч. им. аннелиды, род. аннелид ж>

antipaatia s <antip'aatia antip'aatia antip'aatia[t -, antip'aatia[te antip'aatia[id 1>
vastumeelsus
антипатия <антипатии ж>
vastastikune antipaatia взаимная антипатия
[kelle vastu] antipaatiat tundma питать ~ чувствовать антипатию к кому
oma antipaatiat avaldama выражать/выразить* свою антипатию
mul pole tema vastu erilist antipaatiat я не питаю к нему особой антипатии / он не внушает мне особой антипатии

apelleerima v <apell'eeri[ma apell'eeri[da apelleeri[b apelleeri[tud 28>
jur edasi kaebama; kelle poole pöörduma, millele toetuma
апеллировать[*] <апеллирую, апеллируешь> куда, к кому-чему
apelleerima kohtusse апеллировать[*] в суд
apelleerima rahvahulkadele апеллировать[*] ~ обращаться/обратиться* к массам
tervele mõistusele apelleerima апеллировать ~ взывать к здравому смыслу
tundmustele apelleerima апеллировать ~ взывать к чувствам
apelleerima avalikule arvamusele апеллировать[*] к общественному мнению

aplodeerima v <aplod'eeri[ma aplod'eeri[da aplodeeri[b aplodeeri[tud 28>
аплодировать <аплодирую, аплодируешь> кому-чему
näitlejale aplodeerima аплодировать артисту
[kelle] kõnele ~ kõne peale aplodeerima аплодировать [чьей] речи

arabeskne adj <arab'eskne arab'eskse arab'eskse[t -, arab'eskse[te arab'eskse[id 2>
arabeskidega kaunistatud, nendest koosnev; vigurlik
арабесковый <арабесковая, арабесковое>,
с арабесками,
украшенный арабесками,
причудливый <причудливая, причудливое; причудлив, причудлива, причудливо>
arabeskne muster арабесковый узор
[kelle] arabeskne fantaasia [чья] причудливая фантазия

arendaja s
1. ehitusettevõte, mis projekteerib ja ehitab terviklikult välja mingi maa-ala ja hoonestuse (koos tänavate, veevärgi jms rajamisega) või renoveerib mingi hoone(rühma)
застройщик <застройщика м>,
девелопер <девелопера м>
kohalikarendaja местный застройщик
2. programmeerija (või vastav töörühm), kelle ülesanne on luua, täiendada ja täiustada mingit tarkvara, veebilahendust vms
разработчик программного обеспечения,
разработчик
veebiarendaja разработчик сайта
IT-arendaja айтишник madalk

arendama v <arenda[ma arenda[da arenda[b arenda[tud 27>
развивать <развиваю, развиваешь> / развить* <разовью, разовьёшь; развил, развила, развило> кого-что,
развёртывать <развёртываю, развёртываешь> / развернуть* <разверну, развернёшь> что piltl,
разлагать <разлагаю, разлагаешь> / разложить* <разложу, разложишь> что mat
tööstust arendama развивать/развить* промышленность
rahvuskultuuri arendama развивать/развить* национальную культуру
vaataja maitset arendama развивать/развить* вкус зрителя
lapses mõtlemist arendama развивать/развить* у ребёнка мышление
kiirust arendama развивать/развить* скорость
[kelle] mõtet edasi arendama развивать/развить* [дальше] [чью] мысль
noortes tuleb arendada kohusetunnet в молодёжи нужно развивать чувство долга
sport arendab lihaseid спорт развивает мускулатуру
muusika ja teater arendavad inimest музыка и театр развивают человека
arendati kultuurisidemeid teiste riikidega развернули широкие культурные связи с другими государствами
matemaatilist avaldist arendama разлагать/разложить* математическое выражение

arm2 s <'arm armu 'armu 'armu, 'armu[de 'armu[sid ~ 'arm/e 22>
1. armulikkus, soosing, armuandmine
милость <милости sgt ж>
halastus
пощада <пощады sgt ж>
armu poolest из милости / из жалости
armu pärast majja võetud vaeslaps сирота, взятый в дом из милости
kelle armule sa loodad? на чью милость ты рассчитываешь ~ надеешься?
ülemuste armust teda tööl peetakse его держат на работе из ~ по милости начальства
[kunstnik] jumala armust [художник] от бога ~ милостью божией
armu paluma [kellelt] просить/попросить* пощады у кого
armu andma (1) [kellele] миловать/помиловать* кого; (2) [kellele] щадить/пощадить* кого
ära oota vaenlaselt armu не жди от врага пощады
ei andnud armu endale ega teistele он не щадил ни себя, ни других
päike kõrvetab armuta солнце палит беспощадно
2. armastus; armastatu
любовь <любви sgt ж>,
любимый <любимого м>,
любимая <любимой ж>
esimene arm первая любовь
vana arm старая любовь
emaarm материнская любовь
salaarm тайная любовь
vennaarm братская любовь
mu isamaa on minu arm моя отчизна -- любовь моя
kas mäletad, mu arm? помнишь, любовь моя ~ любимая моя?
3. kõnek imestust, üllatust, ehmatust väljendavates hüüatustes
taevane arm, kui kaua see veel kestab! боже мой ~ бог мой, как долго это [ещё] будет продолжаться!
arm ja heldus, mis see kõik tähendab! боже милостивый, что всё это значит!

armu heitma [kellele] щадить/пощадить* кого; сжалиться* над кем; смилостивиться* над кем

armastus s <armastus armastuse armastus[t armastus[se, armastus[te armastus/i 11>
1.
любовь <любви sgt ж>
platooniline armastus платоническая любовь
vastastikune armastus взаимная любовь
meeleline armastus чувственная любовь
suur ja sügav armastus большая и глубокая любовь
tõeline ja puhas armastus настоящая и чистая любовь
hell ~ õrn armastus нежная любовь
kirglik armastus страстная любовь
õnnetu armastus несчастная любовь
vastamata armastus безответная ~ неразделённая любовь
esimene armastus первая любовь
eluarmastus жизнелюбие / любовь к жизни
emaarmastus материнская любовь
isamaa-armastus любовь к отчизне ~ к отечеству
kodumaa-armastus любовь к родине
korraarmastus любовь к порядку
lapsearmastus детская любовь
lastearmastus любовь к детям
lauluarmastus любовь к пению
loodusearmastus любовь к природе
muusikaarmastus любовь к музыке
noorusarmastus юношеская любовь
salaarmastus тайная любовь
tööarmastus трудолюбие / любовь к труду
vastuarmastus ответная любовь
vennaarmastus братская любовь / братолюбие
armastus teatri vastu любовь к театру
armastus esimesest silmapilgust любовь с первого взгляда
[kelle] armastuse vili плод [чьей] любви
armastust avaldama объясняться/объясниться* ~ признаваться/признаться* в любви
[kelle] armastust võitma завоёвывать/завоевать* любовь кого, чью
nad abiellusid armastusest они вступили в брак по любви / они [по]женились по любви kõnek
ta tegi seda armastusest asja vastu он сделал это из любви к делу
armastus tärkab ja kustub любовь пробуждается ~ зарождается и угасает ~ умирает
2. kõnek armastatu
любовь <любви sgt ж>,
возлюбленный <возлюбленного м>,
возлюбленная <возлюбленной ж>
see poiss on minu õe uus armastus этот парень -- новая любовь моей сестры

armu+kade adj <+kade kadeda kadeda[t -, kadeda[te kadeda[id 2>
ревнивый <ревнивая, ревнивое; ревнив, ревнива, ревниво>
armukade mees ревнивый муж
armukade pilk ревнивый взгляд
[kelle pärast, kelle peale, kellele] armukade olema ревновать кого к кому
[keda] armukadedaks tegema вызывать/вызвать* ревность у кого / заставлять/заставить* [кого] ревновать
ära ole armukade не будь ревнивой

armulikkus s <armul'ikkus armul'ikkuse armul'ikkus[t armul'ikkus[se, armul'ikkus[te armul'ikkus/i ~ armul'ikkuse[id 11 ~ 9>
милосердие <милосердия sgt с>,
милость <милости sgt ж>
[kelle] vastu armulikkust üles näitama проявлять/проявить* милосердие к кому
[kelle] armulikkusele lootma надеяться на милосердие ~ милость кого

armunult adv <'armunult>
влюблённо
armunult vaatama [keda, kelle otsa] влюблённо смотреть на кого
armunult õhkama влюблённо вздыхать

arsenal s <arsenal arsenali arsenali arsenali, arsenali[de arsenali[sid ~ arsenal/e 19>
sõj relvistu
арсенал <арсенала м> ka piltl
mereväearsenal военно-морской арсенал
relvaarsenal ~ suurtükiväearsenal артиллерийский арсенал
kirjaniku stiilivõtete arsenal арсенал стилистических приёмов писателя
[kelle] vaimukuste arsenal on ammendamatu [чей] арсенал остроумия неисчерпаем

aru1 s <aru aru aru, aru[de aru[sid 17>
1. mõistus
ум <ума sgt м>,
рассудок <рассудка sgt м>,
разум <разума sgt м>,
интеллект <интеллекта м>
tark aru большой ~ глубокий ум
piiratud aru ограниченный ум
terve aruga inimene человек здравого ума ~ рассудка / разумный человек
terase aruga laps ребёнок острого ~ проницательного ума
lühikese ~ napi aruga olevus существо ограниченного ~ недалёкого ума
inimene on aruga olend человек -- разумное существо
aru oli tal selge ум у него был ясный
vanataat on arust segane старик помешался / старик не в своём уме ~ свихнулся kõnek / старик рехнулся ~ тронулся ~ спятил madalk
eit on poole aruga старуха помешалась ~ помешана / старуха полоумная ~ не в своём уме ~ выжила из ума kõnek
minu arust по-моему / на мой взгляд / как я понимаю / по моему разумению
tee siis oma aru järgi поступай тогда по своему усмотрению
2. selgus, seletus
ei temalt saa õiget aru kätte от него не добьёшься ясности / от него не добьёшься толку kõnek
tema suust õiget aru ei kuule от него ничего умного ~ вразумительного не услышишь

aru andma отчитываться/отчитаться* перед кем, о чём, в чём; давать/дать* отчёт кому, о чём, в чём; держать ~ давать/дать* ответ перед кем
aru nõudma ~ pärima требовать/потребовать* отчёта ~ объяснения у кого; делать/сделать* запрос о чём; требовать/потребовать* внести ясность во что
aru pidama (1) взвешивать/взвесить* что; обдумывать/обдумать* что; продумывать/продумать* что; прикидывать/прикинуть* в уме kõnek; обмозговывать/обмозговать* что madalk; раскидывать/раскинуть* умом ~ мозгами madalk; (2) обсуждать/обсудить* что, с кем; рассуждать о чём, с кем; советоваться/посоветоваться* с кем, о чём; совещаться с кем; держать совет с кем
aru saama понимать/понять* кого-что; постигать/постичь* ~ постигнуть* что; разбираться/разобраться* в чём
aru kaotama терять/потерять* рассудок; лишаться/лишиться* ума ~ рассудка; сходить/сойти* с ума
aru pähe võtma браться/взяться* за ум; образумливаться/образумиться*; одумываться/одуматься*; опомниться*
aru pähe panema [kellele] вразумлять/вразумить* кого; учить уму ~ умуазуму кого; наставлять/наставить* на ум ~ на разум кого madalk; вправлять/вправить* мозги кому madalk; выбивать/выбить* ~ выколачивать/выколотить* ~ вышибать/вышибить* дурь из головы у кого, кого, чьей madalk
arust lage [olema] не в своём уме ~ разуме [быть]; без царя в голове [быть]
aru peast võtma [kellel] лишать/лишить* [кого] ума ~ разума ~ рассудка
arust ära olema (1) [kelle/mille pärast, millest] быть без ума ~ без памяти от кого-чего; сходить/сойти* с ума от кого-чего, по кому-чему; (2) сходить/сойти* с ума; быть не в своём уме
▪ [mis kelle] arusse on läinud [что] взбрело в голову ~ на ум кому
▪ [mis kelle] arus on [что у кого] на уме
aru tuleb pähe [kellel, kellele] [кто] берётся/возьмётся* ~ хватится* ~ схватится* за ум; [кто] набирается/наберётся* ума ~ умаазума
aru on peas [kellel] своя голова на плечах у кого
ilma aru ja otsata [olema] (1) конца-краю ~ конца-края нет чему; непочатый край чего; нет числа чему; счёту нет чему; (2) быть неясным ~ непонятным ~ смутным
kus selle aru ots!, kuhu ~ kus sa selle aruga [lähed] где уж там!; где это видано, где это слыхано!; слыханное ~ слыхано ли дело

aru+ande+kohustuslik adj <+kohustusl'ik kohustusliku kohustusl'ikku kohustusl'ikku, kohustusl'ikku[de ~ kohustuslik/e kohustusl'ikku[sid ~ kohustusl'ikk/e 25>
подотчётный <подотчётная, подотчётное; подотчётен, подотчётна, подотчётно>
aruandekohustuslik isik подотчётное лицо
aruandekohustuslik [kelle ees] подотчётен кому

arvamus+liider
tuntud ühiskonnategelane (poliitik, kultuuriinimene vms), kelle seisukohavõtud kujundavad avalikku arvamust
лидер общественного мнения

arvel postp [kelle/mille] <'arvel>
kelle-mille kulul
за счёт кого-чего
teiste arvel elama жить за чужой счёт
[kelle] arvel teenima зарабатывать/заработать* за счёт кого
autor sai honorari arvel avanssi автор получил аванс за счёт гонорара
võtan puhkuse arvel paar vaba päeva возьму пару свободных дней за счёт отпуска
tema arvel tehti nalja над ним шутили / на его счёт прохаживались kõnek

asend s <asend asendi asendi[t -, asendi[te asende[id 2>
1. asetsemisviis, seis
положение <положения с>,
поза <позы ж>
mõnus ~ mugav asend удобное положение / удобная поза
ebamugav asend неудобное положение / неудобная поза
liikumatus asendis в неподвижном положении / в неподвижной позе
istuvas asendis в сидячем положении / в сидячей позе
algasend [перво]начальное положение
horisontaalasend ~ horisontaalne asend горизонтальное положение
isteasend сидячее положение / сидячая поза
kaldasend наклонное положение
kõhuliasend положение лёжа на животе
lamaasend ~ lamamisasend лежачее положение
laskeasend положение для стрельбы
lähteasend исходное положение
piirasend tehn предельное положение
põlviliasend положение стоя на коленях
püstasend ~ püstiasend стоячее положение
rippasend висячее положение
seliliasend положение лёжа на спине
tööasend рабочее положение
vertikaalasend ~ vertikaalne asend вертикальное положение
keha asend положение тела
käte ja jalgade asend положение рук и ног
asendit muutma менять/изменить* ~ переменять/переменить* позу ~ положение
2. asukoht, positsioon
положение <положения с> ka piltl,
расположение <расположения с>,
место <места, мн.ч. им. места с> ka piltl,
позиция <позиции ж>
geograafiline asend географическое положение
eesasend lgv препозитивное положение / препозиция
järelasend lgv постпозитивное положение / постпозиция
mööbli asend toas расположение мебели в комнате
aluse ja öeldise asend lauses место ~ позиция ~ положение подлежащего и сказуемого в предложении
[kelle] asend kohalikus vaimuelus [чьё] место ~ положение в местной духовной жизни
päikese asendi järgi aega määrama определять/определить* время по положению солнца ~ по солнцу

asendus+
замещающий <замещающая, замещающее>,
замещения <род. ед.ч.>,
подстановки <род. ед.ч.>
asendusmeetod mat метод подстановки
asendusmärk замещающий знак
asenduspunkt tehn замещающая точка
asendusreaktsioon keem реакция замещения
asendusreegel mat правило подстановки
asendustasu оплата при заместительстве
[kelle] asendusvalimised выборы на замещение кого

asendus+korter
korter elanikele, kes on nt tuleõnnetuse tõttu peavarjuta jäänud või kelle senist eluaset tahetakse mingil põhjusel lammutada vms
временное жильё

astuma v <'astu[ma 'astu[da astu[b astu[tud 28>
1. mõne sammu võrra liikuma, sammuma, kõndima
ступать <ступаю, ступаешь> / ступить* <ступлю, ступишь> на что, куда,
шагать <шагаю, шагаешь>,
шагнуть* <однокр. шагну, шагнёшь> через кого-что ka piltl
kõndima, käima
идти <иду, идёшь; шёл, шла> куда, откуда, с кем-чем, за кем-чем
peale, otsa, sisse
наступать <наступаю, наступаешь> / наступить* <наступлю, наступишь> на кого-что
juurde, lähemale
подходить <подхожу, подходишь> / подойти* <подойду, подойдёшь; подошёл, подошла> к кому-чему
mööda, edasi
проходить <прохожу, проходишь> / пройти* <пройду, пройдёшь; прошёл, прошла> куда
vagunisse astuma шагнуть* ~ ступать/ступить* ~ входить/войти* в вагон
[kelle] jala peale astuma [на]ступать/[на]ступить* [кому] на ногу
naela otsa astuma [на]ступать/[на]ступить* на гвоздь
jalg on haige, valus on astuda нога болит, больно ступать
astuge akna juurde подойдите к окну
astuge ettepoole пройдите вперёд
astuge juurde ~ ligi ~ lähemale подойдите [поближе]
palun astuge edasi! пожалуйста, проходите вперёд!
astusime kööki мы вошли ~ прошли на кухню
astusime rõdule мы прошли на балкон
ära peale astu! не наступи!
poiss astus porri мальчик ступил в грязь
astusin pinnu jalga я занозил ногу
astus prillid puruks он наступил на очки и раздавил их
astub kiirel sammul идёт быстрыми шагами / шагает быстро
ta läheb kuulmatult, kikivarvul astudes он идёт неслышно на цыпочках
astuge ühte jalga шагайте в ногу
vastumäge astus hobune sammu в гору лошадь шла шагом
hakka aga astuma! ступай, иди же! / топай отсюда! madalk
tuleb ajaga ühte sammu astuda piltl нужно шагать ~ идти в ногу со временем
2. tegevust alustama, mille juurde asuma; organisatsiooni liikmeks hakkama
вступать <вступаю, вступаешь> / вступить* <вступлю, вступишь> во что
kooli alustama
поступать <поступаю, поступаешь> / поступить* <поступлю, поступишь> во что, куда
võitlusse astuma вступать/вступить* в борьбу
lahingusse astuma вступать/вступить* в бой
kirjavahetusse astuma вступать/вступить* в переписку
läbirääkimistesse astuma вступать/вступить* в переговоры
vestlusse astuma вступать/вступить* в беседу
jõusse astuma вступать/вступить* в силу
abiellu ~ abielusse astuma вступать/вступить* в брак
seltsi liikmeks astuma вступать/вступить* в члены общества
ülikooli astuma поступать/поступить* в университет
majandusteaduskonda astuma поступать/поступить* на экономический факультет
komisjon astus tegevusse комиссия начала действовать
3. piltl saabuma, tulema, jõudma
mõne minuti pärast astume uude aastasse через несколько минут шагнём ~ вступим в новый год ~ перешагнём порог нового года
uued mured ja rõõmud astuvad meie ellu новые заботы и радости входят в нашу жизнь
[kelle] silma ~ palge ette astuma представать/предстать* перед кем / [по]являться/[по]явиться* перед лицом кого
vanad lähevad pensionile, noored astuvad asemele старые уходят на пенсию, молодёжь встаёт на их место ~ занимает их место

au s <'au 'au 'au -, 'au[de 'au[sid 26>
честь <чести, предл. о чести, в чести sgt ж>
austus
слава <славы sgt ж>,
почёт <почёта sgt м>,
почесть <почести ж>
solvatud au оскорблённая честь
mundriau честь мундира
ohvitseriau офицерская честь
spordiau спортивная честь
sõjameheau воинская честь
neiuau девичья честь
au ja väärikuse kaitse защита чести и достоинства
[kelle] au haavama оскорблять/оскорбить* ~ задевать/задеть* ~ затрагивать/затронуть* честь кого
[kelle] au riivama задевать/задеть* ~ затрагивать/затронуть* [чью] честь
[kelle] au röövima лишать/лишить* [кого] чести
[kelle] au määrima ~ teotama пятнать/запятнать* честь кого
[kelle] au rüvetama марать/замарать* честь кого
oma au hoidma беречь свою честь
kooli au kaitsma защищать/защитить* честь школы
igaühele on kallis oma perekonna au каждый дорожит честью своей семьи
meile sai ~ langes osaks see au нам выпала эта честь / мы были удостоены этой чести
see ei tee neile au это не делает им чести
au ja kiitus [kellele] честь и хвала кому
meie külaliste auks в честь наших гостей
ta maeti auga maha его похоронили с почестями
kellega on mul au? с кем [я] имею честь?
mul on au teatada я имею честь сообщить [вам]

au andma (1) [kellele] sõjaväeliselt tervitama отдавать/отдать* честь кому; (2) [kellele/millele] отдавать/отдать* ~ воздавать/воздать* должное кому-чему

audients s <audi'ents audientsi audi'entsi audi'entsi, audi'entsi[de audi'entsi[sid ~ audi'ents/e 22>
аудиенция <аудиенции ж>
audientsi andma давать/дать* аудиенцию кому
ministrilt audientsi paluma просить/попросить* у министра аудиенции
[kelle] audientsile pääsema добиваться/добиться* аудиенции у кого / получать/получить* аудиенцию у кого
[keda] audientsile võtma давать/дать* аудиенцию кому
delegatsioon oli audientsil presidendi juures делегация была на аудиенции ~ на приёме у президента

au+kartus s <+k'artus k'artuse k'artus[t k'artus[se, k'artus[te k'artus/i ~ k'artuse[id 11 ~ 9>
почтение <почтения sgt с>,
благоговение <благоговения sgt с> liter,
глубокое уважение
pühalik aukartus благоговейное преклонение
[kelle vastu, kelle ees] aukartust tundma испытывать почтение к кому / благоговеть ~ преклоняться перед кем
aukartust äratama вызывать/вызвать* почтение ~ глубокое уважение к кому-чему
aukartust sisendama внушать/внушить* уважение ~ почтение к кому-чему
noored vaatasid tema poole aukartusega молодёжь смотрела на него с почтением ~ с благоговением ~ с глубоким уважением
täis aukartust seisime professori ees мы почтительно ~ с благоговением стояли перед профессором
aukartust äratav summa внушительная сумма
aukartust äratav välimus внушительный вид

austus s <'austus 'austuse 'austus[t 'austus[se, 'austus[te 'austus/i ~ 'austuse[id 11 ~ 9>
уважение <уважения sgt с>,
почитание <почитания sgt с>,
почтение <почтения sgt с>,
почёт <почёта sgt м>
sügav
преклонение <преклонения sgt с>
sügav austus глубокое уважение
[kelle vastu] austust tundma чувствовать ~ питать уважение к кому
[kellele] austust avaldama выражать/выразить* уважение ~ почтение к кому / проявлять/проявить* уважение к кому
[kellesse] austusega suhtuma относиться/отнестись* [к кому] с уважением ~ с почтением
tegin seda austusest õpetaja vastu я сделал это из уважения к учителю
pole neil austust vanemate inimeste vastu у них нет уважения к старшим / они относятся к старшим без уважения
ta sai erilise austuse osaliseks он заслужил особое уважение / ему оказали ~ воздали особые почести
üldise austuse osaline olema пользоваться всеобщим уважением
ma pole seda austust ära teeninud я не заслужил такого уважения ~ почёта
kasvatagem noortes austust raamatute vastu воспитывайте в молодёжи уважение к книгам

ausus s <'ausus 'aususe 'ausus[t 'ausus[se, 'ausus[te 'ausus/i ~ 'aususe[id 11 ~ 9>
1.
честность <честности sgt ж>,
порядочность <порядочности sgt ж>
piiritu ausus беззаветная честность
[kelle] aususes kahtlema сомневаться [в чьей] честности ~ порядочности
usun tema aususse я верю в его честность ~ порядочность
[kelle] ausust proovile panema ~ [kelle] ausust kontrollima испытывать/испытать* [чью] честность
ausus on tal veres честность у него в крови
ta on ausus ise он -- сама честность / он исключительно ~ кристально честный человек
2. van kõnetlussõna
благородие <благородия с>
teie ausus ваше благородие

auto+pesija
inimene, kelle tööks on autode käsitsi pesemine
автомойщик <автомойщика м>

autoriteet s <autorit'eet autoriteedi autorit'eeti autorit'eeti, autorit'eeti[de autorit'eeti[sid ~ autorit'eet/e 22>
авторитет <авторитета м>
isa autoriteet авторитет отца
autoriteet olema [kellele] служить/послужить* ~ являться ~ считаться авторитетом для кого
[kelle] autoriteeti kõigutama колебать/поколебать* [чей] авторитет ~ авторитет кого
[kelle] autoriteeti õõnestama подрывать/подорвать* [чей] авторитет ~ авторитет кого
autoriteeti kaotama терять/потерять* авторитет
autoriteeti võitma завоёвывать/завоевать* авторитет
[kelle] autoriteeti alla kiskuma снижать/снизить* [чей] авторитет ~ авторитет кого
direktoril on tööliste hulgas suur autoriteet директор пользуется большим авторитетом среди рабочих
tuleb arvestada autoriteete ~ autoriteetidega нужно счиаться с авторитетами
mitte igal õpetajal pole koolis autoriteeti не каждый учитель имеет авторитет в школе

avamine s <avamine avamise avamis[t avamis[se, avamis[te avamis/i 12>
открытие <открытия sgt с>,
открывание <открывания sgt с>,
раскрытие <раскрытия sgt с>,
вскрытие <вскрытия с>
akende avamine открывание окон
näituse avamine открытие выставки
teatrihooaja avamine открытие театрального сезона
[kelle] mälestussamba avamine открытие памятника кому
istungi avamine открытие заседания
konto avamine maj открытие счёта
teema avamine раскрытие темы
asja olemuse avamine раскрытие сути дела
maardla avamine mäend вскрытие месторождения
rindkere avamine med вскрытие грудной клетки

bankett s <bank'ett banketi bank'etti bank'etti, bank'etti[de bank'etti[sid ~ bank'ett/e 22>
pidusöök
банкет <банкета м>
[kelle auks, mille puhul] banketti korraldama устроить банкет в честь кого-чего

diagonaal+ründaja
(võrkpallis:) mängija, kelle ülesanne on rünnata ees- ja tagaliinist
диагональный нападающий

dinee s <din'ee din'ee din'ee[d -, din'ee[de din'ee[sid ~ din'e[id 26>
pidulik lõuna- v õhtusöök
торжественный званый обед,
торжественный званый ужин,
банкет <банкета м>
[kelle auks, mille puhul] dineed korraldama давать/дать* ~ устраивать/устроить* [торжественный] обед в честь кого-чего

eba+sõbralik adj <+sõbral'ik sõbraliku sõbral'ikku sõbral'ikku, sõbral'ikku[de ~ sõbralik/e sõbral'ikku[sid ~ sõbral'ikk/e 25>
недружелюбный <недружелюбная, недружелюбное; недружелюбен, недружелюбна, недружелюбно>,
неприветливый <неприветливая, неприветливое; неприветлив, неприветлива, неприветливо>,
неласковый <неласковая, неласковое; неласков, неласкова, неласково>,
недобрый <недобрая, недоброе; недобр, недобра, недобро, недобры>,
нелюбезный <нелюбезная, нелюбезное; нелюбезен, нелюбезна, нелюбезно>,
неприязненный <неприязненная, неприязненное; неприязнен, неприязненна, неприязненно>,
неблагосклонный <неблагосклонная, неблагосклонное; неблагосклонен, неблагосклонна, неблагосклонно>,
немилостивый <немилостивая, немилостивое; немилостив, немилостива, немилостиво> van
ebasõbralik inimene неприветливый человек
ebasõbralik suhtumine недружелюбное отношение
ebasõbralik vastuvõtt недружелюбный ~ холодный приём
ebasõbralik pilk недружелюбный ~ недобрый взгляд
ebasõbralik vastus нелюбезный ответ
ebasõbralik perenaine негостеприимная хозяйка
ebasõbralik akt jur недружелюбный акт
ebasõbralik olema [kelle vastu] быть неблагосклонным к кому / проявлять/проявить* недружелюбие к кому

eba+sümpaatia s <+sümp'aatia sümp'aatia sümp'aatia[t -, sümp'aatia[te sümp'aatia[id 1>
антипатия <антипатии sgt ж>,
неприязнь <неприязни sgt ж>,
нерасположение <нерасположения sgt с>
vastastikune ebasümpaatia взаимная антипатия
isiklik ebasümpaatia личная неприязнь
[kelle vastu] ebasümpaatiat tundma питать ~ чувствовать антипатию ~ неприязнь к кому
ta oli vait, et oma ebasümpaatiat varjata он молчал, чтобы скрыть свою неприязнь ~ антипатию

eba+viisakas adj <+viisakas viisaka viisaka[t -, viisaka[te viisaka[id 2>
невежливый <невежливая, невежливое; невежлив, невежлива, невежливо>,
неучтивый <неучтивая, неучтивое; неучтив, неучтива, неучтиво>,
неприличный <неприличная, неприличное; неприличен, неприлична, неприлично>,
некорректный <некорректная, некорректное; некорректен, некорректна, некорректно>
ebaviisakas inimene невежливый ~ неучтивый человек
ebaviisakas käitumine невежливое ~ некорректное поведение
ebaviisakad väljendused неприличные ~ некорректные выражения
ebaviisakad kombed неприличные манеры
ebaviisakas pöördumine [kelle poole] невежливое ~ неучтивое обращение к кому
ta oli minu vastu ebaviisakas он был невежлив ~ неучтив в обращении со мной
ära muutu ebaviisakaks не переходи ~ не переступай границ вежливости

edemus s <edemus edemuse edemus[t edemus[se, edemus[te edemus/i 11>
paremus, eelis, üleolek
преимущество <преимущества с>,
превосходство <превосходства с>,
перевес <перевеса sgt м>,
преобладание <преобладания sgt с>
ilmne edemus явное преимущество ~ превосходство
edemus on [kelle käes] преимущество ~ перевес на [чьей] стороне
edemust saavutama достигать/достичь* ~ добиваться/добиться* превосходства ~ преимущества

edevus s <edevus edevuse edevus[t edevus[se, edevus[te edevus/i 11>
кокетливость <кокетливости sgt ж>,
кокетство <кокетства sgt с>,
жеманство <жеманства sgt с>,
жеманность <жеманности ж>,
манерность <манерности sgt ж> kõnek,
форс <форса sgt м> madalk
auahnus
тщеславность <тщеславности sgt ж>,
тщеславие <тщеславия sgt с>
[kelle] edevust kõditama piltl щекотать [чьё] тщеславие
ilma edevuseta без жеманства
edevuse pärast для форса ~ для фасона madalk
ta ajab edevust taga, käib kaabuga он форсит, ходит в шляпе madalk

ees2 postp [kelle/mille] <'ees>
1. eespool
перед кем-чем,
у кого-чего,
впереди кого-чего
maja ees перед домом
peegli ees перед зеркалом
tahvli ees у доски
meie ees laius meri перед нами раскинулось море
meie ees seisavad suured ülesanded перед нами стоят большие задачи
ta sammus minu ees он шагал впереди меня
2. küljes, esiküljel
за-,
в-,
в кого-что
kardinad on akna ees окна занавешены / на окнах занавески
võti on ukse ees ключ в дверях
tropp on augu ees в дырке затычка / дырка заткнута [затычкой]
hobune on vankri ees лошадь впряжена ~ запряжена в телегу
härjad astusid laisalt adra ees волы лениво тянули соху
3. kelle juuresolekul, kelle-mille suhtes midagi tehakse; osutab olukorrale, milleni on jõutud
перед кем-чем
ajakirjanike ees esinema выступать/выступить* перед журналистами
komisjoni ees vastama отвечать/ответить* перед комиссией
kõigi ees tunnistama признаваться/признаться* [в чём] при всех
õpetaja ees vabandama извиняться/извиниться* перед учителем
mul ei ole sinu ees saladusi у меня нет от тебя секретов
tal on suuri teeneid ühiskonna ees у него большие заслуги перед обществом
oma kohust rahva ees täitma выполнять/выполнить* ~ исполнять/исполнить* свой долг перед народом
probleemi ees seisma стоять перед проблемой
ta ei kohkunud raskuste ees tagasi он не отступил ~ не дрогнул перед трудностями
4. vaatekohast, seisukohalt
перед кем-чем
seaduse ees on kõik võrdsed перед законом все равны

ees+kuju s <+kuju kuju kuju k'ujju, kuju[de kuju[sid 17>
пример <примера м>,
образец <образца м>
isiklik eeskuju личный пример
elav eeskuju живой пример
parim eeskuju лучший пример ~ образец
mehisuse eeskuju образец мужества
üllameelsuse eeskuju образец великодушия
eeskuju andma подавать/подать* пример
eeskuju näitama показывать/показать* пример
eeskuju võtma [kellest] брать/взять* пример с кого
[kelle] eeskujule järgnema ~ [kelle] eeskuju järgima следовать/последовать* [чьему] примеру
eeskujuks olema быть ~ служить примером ~ образцом
eeskujuks võtma [mida] принимать/принять* за образец что
[keda] eeskujuks seadma ставить/поставить* [кого] в пример кому
[kelle/mille] eeskujul по примеру кого-чего

eest2 postp [kelle/mille] <'eest>
1. kellest-millest eestpoolt, esikülje suunast; kellelt otsust saamast, kelle jutult
перед кем-чем
läks maja eest mööda он прошёл перед домом
poisid jooksid meie eest läbi мальчики пробежали перед нами
hääled kostsid kaupluse eest голоса доносились от магазина
pühkisin natuke trepi eest я подмёл немного перед крыльцом ~ у крыльца
särk on rinna eest verine перед рубашки в крови / рубашка на груди в крови
võtsin käe silmade eest я убрал руку с глаз / я убрал руку, заслонившую глаза
komisjoni eest käib läbi palju inimesi перед комиссией проходит много людей
2. millegi küljest, otstarvet täitmast
у кого-чего
särgi eest tuli nööp ära у рубашки оторвалась пуговица
tõmbas kardinad akna eest kõrvale он отодвинул оконные шторы ~ занавески
rakendas hobuse saani eest lahti он распряг лошадь [из саней]
võta võti ukse eest ära вынь ключ из двери ~ из дверей
3. kelle-mille vältimist; kellest-millest varjatud, kaitstud
от кого-чего
ära jookse minu eest ära не убегай от меня
mul õnnestus pea löögi eest kõrvale hoida мне удалось отклонить голову от удара
ta püüab end minu eest kõrvale hoida он старается избегать меня
hoidu rongi eest! берегись поезда!
hoia end kahjulike mõjude eest! береги себя от вредных влияний!
kuused varjavad aeda külmade tuulte eest ели защищают сад от холодных ветров
ma ei varja sinu eest midagi я ничего не скрываю от тебя
tema eest hoiti kõik salajas от него всё держали ~ хранили в тайне
põlde tuli kaitsta üleujutuste eest поля надо было защищать от наводнений
4. kelle-mille asemel; kellega-millega võrdselt
за кого-что,
вместо кого-чего
mine minu eest иди вместо ~ за меня
maksan ka sinu eest я заплачу и за тебя
esimehe eest kirjutas alla sekretär вместо председателя подписался секретарь
tädi oli vaeslapsele ema eest тётя была сироте за мать
alustass oli tuhatoosi eest блюдце служило пепельницей / в качестве пепельницы использовалось блюдце
töötab kahe eest работает за двоих
poisid olid tööl juba mehe eest на работе мальчики уже были ~ сходили за мужчин
5. varem, teatud aeg tagasi
[тому] назад
saar asustati 700 aasta eest остров был заселён 700 лет [тому] назад
ta käis paari päeva eest meil несколько дней назад он был у нас
see juhtus mõne minuti eest это случилось несколько минут тому назад
6. mille väärtuses, mille vastu; mille tasuks, vastutasuks
за кого-что
sularaha eest ostma покупать/купить* за наличные
andis kauba poole hinna eest он отдал товар за полцены
siin on kaupa suure summa eest здесь товара на большую сумму
aitäh eest ei saa midagi за спасибо ничего не получишь
hea töö eest premeerima премировать[*] за хорошую работу
sain raamatu eest honorari я получил за книгу гонорар
aitäh abi eest спасибо за помощь
poiss sai hoolikuse eest kiita мальчика хвалили за прилежность ~ за усердие
mille eest teda karistati? за что его наказали?
selle eest ma maksan veel kätte! за это я ещё отомщу!
7. kelle-mille kasuks, poolt; kelle-mille suhtes vastutav; kelle-mille suhtes hoolitsev
за кого-что,
о ком-чём
võitlus rahu eest борьба за мир
oma huvide eest võitlema бороться за свои интересы
see tõik kõneleb ise enda eest этот факт говорит сам за себя
sõbra eest seisma заступаться/заступиться* ~ стоять/постоять* за друга
vastutan kõikide eest [я] отвечаю за всех
oma tegude eest sa veel annad vastust! за свои поступки ты ещё ответишь!
perekonna eest hoolitsemine забота о семье
hoolitseb haigete eest ухаживает за больными
muretsege selle eest, et laud oleks kaetud позаботьтесь о том, чтобы стол был накрыт
8. osutab isikule, kes millestki ilma jääb
kahmas teiste eest paremad asjad endale схватил ~ урвал лучшие вещи себе
vend sõi kõik minu eest ära брат съел всё, не оставив мне ни кусочка

eest+koste s <+koste k'oste koste[t -, koste[te k'oste[id 6>
1. jur
опека <опеки sgt ж>,
опекунство <опекунства sgt с>
vanemaeestkoste ~ vanemlik eestkoste родительская опека
[keda] eestkostele andma отдавать/отдать* [кого] под опеку
2.
опека <опеки sgt ж>,
попечение <попечения sgt с>,
заступничество <заступничества sgt с>,
покровительство <покровительства sgt с>,
протекция <протекции sgt ж>,
фавор <фавора sgt м>
[kelle] eestkostest ~ eestkoste alt vabanema освобождаться/освободиться* от опеки кого / выходить/выйти* из-под опеки кого
ma ei vaja kellegi eestkostet я не нуждаюсь ни в чьей опеке ~ ни в чьём покровительстве
ema eestkoste tõttu pääses poiss karistusest благодаря заступничеству матери сыну удалось избежать наказания

eest+kostja s <+k'ostja k'ostja k'ostja[t -, k'ostja[te k'ostja[id 1>
1. jur
опекун <опекуна м>
eestkostjat määrama [kellele] назначать/назначить* опекуна кому
[kelle] eestkostja olema быть опекуном кого / опекать кого
2.
попечитель <попечителя м>,
заступник <заступника м>,
покровитель <покровителя м>
mõjukas eestkostja влиятельный попечитель
saan hakkama ilma eestkostjateta справлюсь без покровителей

eest+vedamine s <+vedamine vedamise vedamis[t vedamis[se, vedamis[te vedamis/i 12>
инициатива <инициативы sgt ж>,
предводительство <предводительства sgt с>,
начинание <начинания с>
[kelle] eestvedamisel tegutsema действовать под предводительством кого
noorte eestvedamisel loodi laulukoor по инициативе молодёжи был создан хор

eest+võte s <+võte v'õtte võte[t -, võte[te v'õtte[id 6>
почин <почина sgt м>,
начинание <начинания с>,
инициатива <инициативы sgt ж>,
предводительство <предводительства sgt с>
[kelle] eestvõttel по инициативе кого / под предводительством кого

ehtima v <'ehti[ma 'ehti[da ehi[b ehi[tud 28>
1. kedagi v midagi kaunistama
украшать <украшаю, украшаешь> / украсить* <украшу, украсишь> кого-что, чем, во что,
наряжать <наряжаю, наряжаешь> / нарядить* <наряжу, нарядишь> кого-что, во что
veidi
приукрашать <приукрашаю, приукрашаешь> / приукрасить* <приукрашу, приукрасишь> кого-что, чем,
приукрашивать <приукрашиваю, приукрашиваешь> / приукрасить* <приукрашу, приукрасишь> кого-что, чем,
принаряжать <принаряжаю, принаряжаешь> / принарядить* <принаряжу, принарядишь> кого-что kõnek
kaunilt riietama
разодеть* <разодену, разоденешь> кого kõnek,
приодеть* <приодену, приоденешь> кого kõnek,
разряжать <разряжаю, разряжаешь> / разрядить* <разряжу, разрядишь> кого kõnek,
выряжать <выряжаю, выряжаешь> / вырядить* <выряжу, вырядишь> кого, во что madalk
ennast
наряжаться <наряжаюсь, наряжаешься> / нарядиться* <наряжусь, нарядишься> во что
veidi
принаряжаться <принаряжаюсь, принаряжаешься> / принарядиться* <принаряжусь, принарядишься> kõnek
kaunilt riietuma
разодеться* <разоденусь, разоденешься> во что,
приодеться* <приоденусь, приоденешься> во что kõnek,
разрядиться* <разряжусь, разрядишься> во что kõnek,
выряжаться <выряжаюсь, выряжаешься> / вырядиться* <выряжусь, вырядишься> во что madalk
jõulukuuske ehtima украшать/украсить* ~ наряжать/нарядить* ёлку
pruuti ehtima наряжать/нарядить* невесту
saal oli lillede ja kaskedega ehitud зал был украшен цветами и берёзами
neiud olid ehitud siidi ja sametisse девушки были разодеты в шёлк и в бархат kõnek
kelle jaoks sa oled ennast nii ehtinud? для кого ты так нарядилась? / для кого ты так вырядилась? madalk
rinda ehtisid ordenid ja medalid грудь украшали ордена и медали / грудь была украшена орденами и медалями
2. millegi vastu valmistuma, valmis seadma
собираться <собираюсь, собираешься> / собраться* <соберусь, соберёшься; собрался, собралась, собралось> куда, что делать, что сделать,
готовиться <готовлюсь, готовишься> / приготовиться* <приготовлюсь, приготовишься> к чему, что делать
minekuks
снаряжаться <снаряжаюсь, снаряжаешься> / снарядиться* <снаряжусь, снарядишься> куда kõnek
lapsed ehivad marjule дети собираются по ягоды
vanaema ehib juba magama бабушка уже спать собирается
kas sa ehid juba minekuks? ты уже уходить собираешься? / ты уже уходить снарядился? kõnek

eine s <eine 'eine eine[t -, eine[te 'eine[id 6>
завтрак <завтрака м>,
закуска <закуски sgt ж>
soe eine горячий завтрак
kerge eine лёгкий завтрак / закуска
pidulik eine торжественный обед
hommikueine завтрак
õhtueine ужин
einet võtma завтракать/позавтракать* / перекусывать/перекусить* kõnek
korraldati eine [kelle auks] устроили обед ~ был устроен обед в честь кого

eirama v <'eira[ma eira[ta 'eira[b eira[tud 29>
игнорировать[*] <игнорирую, игнорируешь> кого-что,
пренебрегать <пренебрегаю, пренебрегаешь> / пренебречь* <пренебрегу, пренебрежёшь; пренебрёг, пренебрегла> кем-чем
reegleid eirama игнорировать[*] правила
fakti ~ tõsiasja eirama игнорировать[*] [какой] факт
[kelle] märkust eirama пренебрегать/пренебречь* замечанием кого
loodusseadusi eirama пренебрегать/пренебречь* законами природы

elu s <elu elu elu 'ellu, elu[de elu[sid 17>
жизнь <жизни ж>
eluiga
век <века, предл. о веке, на веку sgt м>
pikk elu долгая жизнь
lühike elu короткая жизнь
jõukas elu зажиточная жизнь
vilets elu бедная ~ убогая жизнь
kerge elu лёгкая жизнь
muretu elu беззаботная ~ беспечная жизнь
üksluine elu однообразная жизнь
isiklik elu личная жизнь
vaimne elu духовная жизнь
elatud elu прожитая жизнь
igapäevane elu повседневная жизнь
ühiskondlik-poliitiline elu общественно-политическая жизнь
tegelik elu действительная ~ реальная жизнь
kohalik elu местная жизнь / местный быт
argielu будничная ~ обыденная ~ повседневная жизнь / будни
eraelu частная жизнь
hariduselu просвещение
hingeelu духовная жизнь
inimelu человеческая жизнь
jõudeelu праздная жизнь
kirjanduselu литературная жизнь
kolkaelu захолустная жизнь
koolielu школьная жизнь
kooselu совместная жизнь / совместное существование / сосуществование
kultuurielu культурная жизнь
külaelu деревенская ~ сельская жизнь / деревенский быт
majanduselu экономическая жизнь
perekonnaelu семейная жизнь
poissmeheelu холостяцкая жизнь
tõsielu реальная жизнь
ulaelu разгульная жизнь
ärielu деловая жизнь
üliõpilaselu студенческая жизнь
elu tekkimine maakeral возникновение жизни на земле
elu seadused законы жизни
elu kestus продолжительность жизни
elu mõte смысл жизни
elu igavus скука жизни
elu loojang piltl закат жизни
kogu elu vältel ~ kestel ~ jooksul в течение ~ на протяжении всей жизни
kord[ki] elus [хоть] раз в жизни
mitte kordagi elus никогда в жизни
eluks ajaks на всю жизнь / пожизненно
esimest korda elus впервые ~ первый раз в жизни
elu seeski ei ... в жизнь ~ в жизни не ...
ellu ärkama воскресать/воскреснуть* ka piltl / оживать/ожить* ka piltl
[keda/mida] ellu äratama воскрешать/воскресить* кого-что ka piltl / оживлять/оживить* кого-что ka piltl
ellu jääma оставаться/остаться* в живых / выживать/выжить*
elu ohverdama [kelle/mille eest] жертвовать/пожертвовать* жизнью за кого-что
[kelle] elu kallale kippuma покушаться/покуситься* на жизнь кого / покушаться/покуситься* [на чью] жизнь
elu enesetapuga lõpetama кончать/кончить* жизнь самоубийством
elu küljes rippuma цепляться за жизнь kõnek
eluga riskima ~ elu kaalule panema рисковать жизнью
[mille eest] eluga maksma поплатиться* жизнью за что
oma elu kergemaks tegema облегчать/облегчить* свою жизнь
[kelle] elu päästma спасать/спасти* жизнь кому / спасать/спасти* [чью] жизнь
ellu astuma вступать/вступить* в жизнь
ellu kutsuma создавать/создать* что / основывать/основать* что / учреждать/учредить* что
ellu viima осуществлять/осуществить* что / проводить/провести* ~ претворять/претворить* в жизнь что / реализовать[*] что
ta elu on ohus его жизнь в опасности
arstid andsid talle elu tagasi врачи вернули его к жизни
tal on elust isu ~ himu täis ему надоело жить
võttis endalt elu он покончил жизнь самоубийством / он наложил на себя руки
endas uut elu kandma нести в себе новую жизнь / быть беременной
kuidas elu läheb? как жизнь? / как поживаете? kõnek
minu eluks jätkub на мой век хватит
elu veereb oma rada жизнь течёт своим чередом
ta on oma elus mõndagi näinud он многое видел в своей жизни ~ на своём веку
ta võtab elu tõsiselt он серьёзно относится к жизни
lapsed on juba oma elu peal у детей уже своя жизнь
ta ei suuda kuidagi oma elu korraldada он никак не может устроить свою жизнь
meil tuleb oma elu siin sisse seada нам нужно здесь устроиться ~ завести своё жильё
mäletan seda elu lõpuni буду помнить это до конца жизни ~ до конца дней своих
ta elab täisverelist elu он живёт полнокровной жизнью
ta on elus edasi jõudnud он преуспел в жизни
elu on teda muserdanud он измят жизнью
ta ei käi eluga kaasas он отстаёт от жизни
ülikool saatis ellu järjekordse lennu noori õpetajaid университет дал путёвку в жизнь очередному выпуску молодых учителей
talle tuli elu sisse он ожил ~ оживился
silmisse tuli uut elu глаза оживились ~ ожили ~ засверкали
maal läks elu käima ~ maa ärkas ellu деревня пробудилась к жизни
sipelgapesas kihab ~ keeb elu в муравейнике кипит жизнь
maja ümber polnud mingit elu märgata вокруг дома не было никаких следов ~ признаков жизни
tehke nüüd eluga! давайте живо ~ живее!

elu andma (1) [kelle/mille eest] класть/положить* ~ сложить* голову ~ жизнь за кого-что; отдавать/отдать* жизнь за кого-что; (2) [kellele] давать/дать* жизнь кому
elu põletama прожигать жизнь
elu nautima срывать цветы удовольствия; наслаждаться жизнью; брать/взять* всё от жизни
elu ja surma küsimus вопрос жизни или смерти
elu ja surma peale не на жизнь, а на смерть
elu ja surmaga mängima играть жизнью и смертью
elu eest во весь дух; что есть ~ было духу ~ силы ~ мочи; изо всех сил; изо всей силы; во всю силу ~ мочь
elust lahkuma уходить/уйти* из жизни
elu ja surma vahel между жизнью и смертью
eluga lõpparvet tegema покончить* счёты с жизнью
elu täis ajama ~ tegema [kellel] доводить/довести* до белого каления кого
▪ [kelle, kellel] elu kargab ~ läheb ~ saab täis [кто] доходит до белого каления; зло берёт кого
▪ [kelle] elu on lilla ~ lilla-prilla [у кого] не жизнь, а малина; [житьё] разлюли малина madalk
▪ [kelle] elu on nagu kuningakassil [у кого] не житьё, а масленица; [кто] катается, как сыр в масле
▪ [kelle] elu kibedaks tegema не давать/дать* спуску кому; не давать прохода кому; [кому] нет житья от кого-чего
▪ [kelle] elu põrguks tegema превращать/превратить* [чью] жизнь в [сущий] ад
elu sisse ajama ~ lööma ~ puhuma [kellele/millele] вдохнуть* жизнь в кого-что; вдохнуть* душу во что; оживлять/оживить* кого-что
▪ [kellelt] elu võtma лишать/лишить* жизни кого
▪ [kellele] elu kinkima (1) даровать[*] жизнь кому; (2) давать/дать* жизнь кому
▪ [kelle] elu kustub [кто] гаснет; [кто] угасает; [в ком] гаснет ~ угасает жизнь

elu+küünal s <+küünal k'üünla küünal[t -, küünal[de k'üünla[id 8>
piltl
жизнь <жизни ж>
[kelle] eluküünal kustus [в ком] погасла ~ угасла жизнь

elu+päev s <+p'äev päeva p'äeva p'äeva, p'äeva[de p'äeva[sid ~ p'äev/i 22>
1. päev elusolendi elus
день жизни
alates kolmandast elupäevast начиная с третьего дня жизни
2.mitmuseselu, eluaeg
жизнь <жизни sgt ж>,
век <века, предл. о веке, на веку sgt м>,
дни <дней pl>
oma elupäevi lõpetama доживать свои дни
tema elupäevil при его жизни
tegi elupäevad rasket tööd всю жизнь делал тяжёлую работу
minu elupäevadeks jätkub на мой век хватит
[kelle] elupäevad on loetud [чьи] дни сочтены

elu+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
жизненный путь,
жизненная тропа,
тропа жизни,
жизненная стезя luulek,
жизненное поприще,
поприще жизни,
судьба <судьбы, мн.ч. им. судьбы, род. судеб ж>
sile elutee гладкий жизненный путь / гладкая жизненная тропа
okkaline elutee тернистый жизненный путь / тернистая тропа жизни
eluteed käima идти ~ ступать по жизненному пути / идти ~ ступать стезёю жизни luulek
[kelle] eluteed tasandama сглаживать/сгладить* [чей] жизненный путь
ta seisab oma elutee algul он стоит в начале своего жизненного пути / он начинает свою жизнь
nad alustavad ühist eluteed они начинают совместную жизнь
ta elutee on lõppenud его жизненный путь прервался / он завершил свой жизненный путь

emalikult adv <emalikult>
по-матерински
[kelle eest] emalikult hoolitsema заботиться/позаботиться* по-матерински о ком

enese+armastus s <+armastus armastuse armastus[t armastus[se, armastus[te armastus/i 11>
самолюбие <самолюбия sgt с>,
себялюбие <себялюбия sgt с>,
самовлюблённость <самовлюблённости sgt ж>,
эгоизм <эгоизма sgt м>
haiglane enesearmastus болезненное самолюбие
[kelle] enesearmastust puudutama задевать/задеть* самолюбие чьё, кого
seda ei luba tema enesearmastus этого не позволяет его самолюбие

enese+uhkus s <+'uhkus 'uhkuse 'uhkus[t 'uhkus[se, 'uhkus[te 'uhkus/i ~ 'uhkuse[id 11 ~ 9>
самолюбие <самолюбия sgt с>,
гордость <гордости sgt ж>
[kelle] eneseuhkust riivama задевать/задеть* самолюбие кого, чьё

eremiit+põrnikas
suur mustjaspruun põrnikas, kelle ülapool on pronksja või roheka helgiga ja kelle tõugud arenevad pms tammeõõnsuste mädapuidus (Osmoderma eremita)
обыкновенный отшельник,
пахучий отшельник

ergutama v <erguta[ma erguta[da erguta[b erguta[tud 27>
reibastama
бодрить <бодрю, бодришь> кого-что,
ободрять <ободряю, ободряешь> / ободрить* <ободрю, ободришь> кого-что,
взбадривать <взбадриваю, взбадриваешь> / взбодрить* <взбодрю, взбодришь> кого-что kõnek
julgustama
подбадривать <подбадриваю, подбадриваешь> / подбодрить* <подбодрю, подбодришь> кого-что, чем,
подбодрять <подбодряю, подбодряешь> / подбодрить* <подбодрю, подбодришь> кого-что, чем
soodustama
поощрять <поощряю, поощряешь> / поощрить* <поощрю, поощришь> кого-что, чем,
стимулировать[*] <стимулирую, стимулируешь> кого-что, чем
virgutama, innustama
вдохновлять <вдохновляю, вдохновляешь> / вдохновить* <вдохновлю, вдохновишь> кого-что, на что,
воодушевлять <воодушевляю, воодушевляешь> / воодушевить* <воодушевлю, воодушевишь> кого-что, на что,
побуждать <побуждаю, побуждаешь> / побудить* <побужу, побудишь> кого-что, к чему, что делать, что сделать
[keda] sõnadega ergutama подбодрять/подбодрить* [кого] словами
kange kohv ergutab крепкий кофе бодрит ~ придаёт бодрость
kiitused ergutavad õpilast похвала вдохновляет ученика
ainevahetust ergutama стимулировать[*] обмен веществ
[kelle] huvi ergutama возбуждать/возбудить* [чей] интерес
[keda] tööle ergutama вдохновлять/вдохновить* [кого] на работу
otsustavale tegutsemisele ergutama побуждать/побудить* [кого] к решительным действиям
hobust piitsaga ergutama подстёгивать/подстегнуть* коня бичом ~ кнутом

esindama v <esinda[ma esinda[da esinda[b esinda[tud 27>
nimel v volitusel tegutsema
представлять <представляю, представляешь> кого-что
esinema, olemas olema
представить* <представлю, представишь> кого
[kelle] huve esindama представлять интересы кого
spordivõistlustel oma kooli esindama представлять свою школу на спортивных соревнованиях
näitusel olid esindatud parimad kaubad на выставке были представлены лучшие товары

ette1 adv <'ette>
1. ettepoole
вперёд,
вы-,
под-
sirutasin käe ette я протянул ~ вытянул руку вперёд
vaatas ette ja taha он посмотрел вперёд и назад
ajas rinna ette он выпятил грудь
ta kummardus ette он наклонился вперёд
rong sõitis ette поезд подъехал
viskas hobusele heinad ette он подал ~ подбросил лошади сено
tõstis endale suure portsjoni ette он наложил себе большую порцию
tõstke ette угощайтесь ~ кушайте
2. esiküljele, külge
на-,
при-,
в-,
за-
sidus põlle ette она надела фартук
pane lips ette надень галстук
ajas pintsakule nööbid ette он пришил пуговицы к пиджаку
majale pandi aknad ette в доме вставили окна
uksele pandi uus lukk ette в дверь вставили новый замок
pane augule punn ette заткни дырку
rakenda hobune ette запряги лошадь
3. takistuseks
astusin talle teele risti ette я преградил ему путь
poiss pani talle jala ette мальчик подставил ему ногу
ega ma sulle siin ette ei jää? я не буду тебе мешать? / я тебе не помешаю?
4. eelnevalt, enne
заранее,
заблаговременно,
предварительно,
вперёд kõnek,
наперёд madalk,
пред-
teata oma tulekust aegsasti ette сообщи заранее ~ заблаговременно о своём приезде
meid hoiatati juba ette нас предупредили уже заранее ~ заблаговременно
tundsin juba ette, et nii läheb я предчувствовал, что так пойдёт
kõike ei osanud ta ette näha всего он не смог предвидеть
see asi on juba ette otsustatud это уже заранее решено
kujuta endale ette представь себе
saatus on ette määratud судьба предопределена
ta valmistab ette loenguid он готовится к лекциям
tunnid on ette valmistamata уроки не подготовлены
raha ette maksma платить/заплатить* [деньги] авансом / платить/заплатить* деньги вперёд kõnek
5. ajaliselt
вперёд,
наперёд madalk
kaugele ette planeerima планировать/запланировать* далеко вперёд
pisut ette rutates забегая немного вперёд
ta on oma ajast ette jõudnud он опередил своё время
kell käib ööpäevas 5 minutit ette часы спешат в сутки на пять минут
6. verbiga väljendatud tegevus on määratud kuulajale v vaatajale
под-,
пред-,
за-
ära ütle ette не подсказывай
kandis asja sisu ette он доложил суть дела
käskkirja ette lugema зачитывать/зачитать* приказ
näitasin oma dokumendid ette я предъявил свои документы
ta pani ette lahkuda он предложил уйти
õpetaja näitas ette kuidas seda teha учитель продемонстрировал ~ показал, как это делать
7. osutab juhuslikku laadi esinemusele v toimumisele
selliseid juhtumeid on ka varem ette tulnud такие случаи встречались и раньше
vahel juhtus ette ka mõni teerada иногда встречались ~ попадались и тропинки
ta tuleb mulle tuttav ette он кажется мне знакомым
8. kõnek
лучше
iseloomu poolest on ta sinust ette характером ~ по характеру он лучше тебя
kartulisaak oli tänavu möödunud aasta omast ette нынешний урожай картофеля лучше прошлогоднего
9. kõnek kelle jutule; kohtus arutlemisele
see asi tuleb homme kohtus ette это дело будет завтра разбираться в суде

ette2 postp [kelle/mille] <'ette>
1. ettepoole
перед кем-чем,
к кому-чему
ta jäi meie ette seisma он остановился ~ встал перед нами
auto sõitis maja ette автомобиль подъехал к дому
istus kamina ette он сел перед камином
silme ette kerkima представать/предстать* перед глазами
pomises enese ette он бормотал про себя
2. külge, esiküljele
к кому-чему,
в кого-что,
за-,
в-
tõmbas kardinad akna ette он задвинул ~ задёрнул шторы
õmblesin nööbi kitli ette я пришила к халату пуговицу
hobust vankri ette panema впрягать/впрячь* ~ запрягать/запрячь* лошадь в телегу
võti jäi ukse ette ключ остался в дверях
3. kelle näha, tutvuda, hinnata; kelle ülesandeks, nõudeks
перед кем-чем
komisjoni ette ilmuma являться/явиться* перед комиссией ~ в комиссию
ta kutsuti kohtu ette его вызвали в суд
ta tuli kohtu ette он предстал перед судом
kardan isa ette ilmuda боюсь предстать перед отцом
vaataja ette jõuab mitu uuslavastust зрителю представится возможность увидеть несколько новых постановок
asi jõudis avalikkuse ette дело было обнародовано ~ предано гласности
fakti ette seadma ставить/поставить* перед фактом
sinu küsimus seab mind teatavate raskuste ette твой вопрос ставит меня в некое затруднение
elu seab meie ette üha uusi ülesandeid жизнь ставит ~ выдвигает перед нами всё новые задачи
põllumajanduse ette kerkisid uued probleemid перед сельским хозяйством встали новые проблемы
4. kõnek eest; asemel
за кого-что
ta teeb tööd kahe ette он работает за двоих

ette+kirjutus s <+kirjutus kirjutuse kirjutus[t kirjutus[se, kirjutus[te kirjutus/i 11>
предписание <предписания с>,
указание <указания с>
arsti ettekirjutusi täitma выполнять/выполнить* предписания врача
[kelle] ettekirjutuse kohaselt по предписанию ~ по указанию кого
[kelle] ettekirjutuste järgi tegutsema действовать по указаниям кого
sina mulle ettekirjutusi ei tee ты мне не указ kõnek

ette+panek s <+panek paneku paneku[t -, paneku[te paneku[id 2>
предложение <предложения с>
asjalik ettepanek дельное предложение
ahvatlev ettepanek заманчивое предложение
vastuvõetav ettepanek приемлемое предложение
desarmeerimisettepanek предложение о разоружении
ratsionaliseerimisettepanek рационализаторское предложение
ettepanek osa võtta [millest] предложение участвовать в чём
ettepanekut tegema вносить/внести* ~ выдвигать/выдвинуть* ~ делать/сделать* предложение
ettepanekut toetama поддерживать/поддержать* предложение
ettepanekut heaks kiitma одобрять/одобрить* предложение
ettepanekut tagasi lükkama отклонять/отклонить* ~ отвергать/отвергнуть* предложение
ettepanekuga nõus ~ päri olema соглашаться/согласиться* с предложением
[kelle] ettepanekul по предложению кого
ettepanekust loobuma отказываться/отказаться* от предложения

figuur s <fig'uur figuuri fig'uuri fig'uuri, fig'uuri[de fig'uuri[sid ~ fig'uur/e 22>
kuju, kujund, kujutis
фигура <фигуры ж> ka muus, ka kirj, ka sport
täidlane figuur полная фигура
proportsionaalne figuur пропорциональная фигура
elusuuruses figuur фигура в полный рост
poliitiline figuur политическая фигура
traagiline figuur трагическая фигура
rütmilised figuurid muus ритмические фигуры
inimfiguur человеческая фигура
kõnefiguur kirj риторическая ~ стилистическая фигура / фигура речи
liikumisfiguur фигура движения
meloodiafiguur muus мелодическая фигура
rütmifiguur muus ритмическая фигура
savifiguur kunst фигура из глины
stiilifiguur kirj стилистическая ~ риторическая фигура / фигура речи
tantsufiguur фигура танца
tango figuurid фигуры танго
süllogismi figuurid loog фигуры силлогизма
figuuri vormitus бесформенность фигуры
[kelle] figuurile sobimatu ~ mittesobiv не по фигуре кому

guahaaro
Lõuna-Ameerikas elutsev öise eluviisiga, kajalokatsiooni abil orienteeruv lind, kelle poegi korjatakse õli saamiseks (Steatornis caripensis)
гуахаро <нескл. м>

hais s <h'ais haisu h'aisu h'aisu, h'aisu[de h'aisu[sid ~ h'ais/e 22>
дурной запах,
смрад <смрада sgt м>,
зловоние <зловония sgt с>,
вонь <вони sgt ж> kõnek,
дух <духа sgt м> kõnek,
душок <душка sgt м> kõnek
iiveldama panev ~ ajav hais одуряющая вонь
vastik hais отвратительный запах / зловоние / смрад
higihais запах пота
kõrbehais запах гари / гарь
sõnnikuhais запах навоза
tõusis vänget haisu поднимался едкий запах / несло едкой вонью kõnek
lihal on juba hais juures мясо уже попахивает / мясо с душком kõnek

haisu ninasse ~ ninna saama [millest] разнюхивать/разнюхать* что; вынюхивать/вынюхать* что; пронюхивать/пронюхать* что; унюхать* что
▪ [kellel] on hais ninas [millest] [кто] разнюхал ~ вынюхал ~ пронюхал ~ унюхал что
haisu vedama тянуть/потянуть* носом
ei ole [mitte] haisugi (1) [kellest/millest] ни слуху ни духу о ком-чём; (2) [kellest/millest] нет и в помине кого-чего
et [kus kelle] haisugi ei oleks чтоб духу [чьего] не было где; чтоб духом [чьим] не пахло где

halb adj s <h'alb halva h'alba h'alba, h'alba[de h'alba[sid ~ h'alb/u 22>
1. adj
плохой <плохая, плохое; плох, плоха, плохо, плохи; хуже, [наи]худший>,
нехороший <нехорошая, нехорошее; нехорош, нехороша, нехорошо>,
дурной <дурная, дурное; дурен, дурён, дурна, дурно, дурны>,
неважный <неважная, неважное; неважен, неважна, неважно> kõnek,
худой <худая, худое; худ, худа, худо, худы; хуже, худее, худший> kõnek,
скверный <скверная, скверное; скверен, скверна, скверно, скверны> kõnek
halb ilm плохая погода / непогода / ненастье
halb käitumine плохое поведение / плохие манеры
halb lõhn плохой ~ дурной запах
halb õhk плохой ~ тяжёлый воздух
halb tervis плохое здоровье / неважное ~ худое здоровье kõnek
halb nägemine плохое ~ слабое зрение
halb kuulsus дурная слава / худая слава kõnek
halb enne плохая ~ дурная примета
halb tegu дурной поступок
halb tuju плохое настроение / скверное настроение kõnek
halb seltskond плохое ~ дурное общество / плохая ~ дурная компания
halb eelaimus нехорошее предчувствие
halb arvustus плохой ~ неодобрительный отзыв
halb kvaliteet плохое ~ низкое качество
halb lahendus плохое ~ неблагоприятное решение
halb mulje плохое ~ неблагоприятное впечатление
halvad iseloomujooned плохие ~ отрицательные черты характера
halvad kalduvused дурные наклонности
halb harjumus плохая ~ дурная привычка
halvad teated плохие ~ нехорошие вести
halvad tingimused плохие ~ неблагоприятные условия
halvad suhted плохие отношения
halb asend плохое ~ неудобное положение
halb näitleja плохой актёр / неважный актёр kõnek
halvad sõbrad плохие ~ нехорошие друзья ~ приятели
halb viljasaak плохой урожай
halb õuna-aasta неурожайный для яблок год
halb töö плохая ~ недоброкачественная ~ неискусная работа
halb paber плохая ~ низкосортная бумага
halvemal juhul в худшем случае / на худой конец kõnek
mul on halb мне плохо ~ дурно
tal on halb maitse у него плохой вкус
pudrul on halb maitse у каши плохой ~ неприятный вкус
ta näeb halb välja он плохо выглядит
see mõte ei ole halb эта мысль неплоха ~ недурна
minuga tehti halba nalja со мной ~ надо мной сыграли плохую ~ дурную ~ злую шутку
lood on väga halvad дела очень плохи
sellel kohal on halb istuda на этом месте плохо ~ неудобно сидеть
kõval asemel on halb magada на жёсткой постели плохо ~ неудобно спать
kala on halvaks läinud рыба испортилась
haav on halvaks läinud рана загноилась
mul läks süda halvaks меня затошнило ~ стало тошнить
poisil on halb pea мальчик туг на ум
tema käitumist pandi halvaks его поведение вызвало неодобрение
2. s
плохое <плохого с>,
худое <худого с>,
дурное <дурного с>,
недоброе <недоброго с>,
худо <худа sgt с> kõnek
ta ei soovi sulle halba он не желает тебе плохого
ta kavatses halba он замыслил ~ задумал недоброе

halva mängu juures head nägu tegema делать/сделать* хорошую ~ весёлую мину при плохой игре
halvale teele viima ~ saatma [keda] сбивать/сбить* ~ совращать/совратить* с пути кого; сбивать/сбить* с толку кого
halvale teele minema ~ sattuma сбиваться/сбиться* ~ совращаться/совратиться* с пути [истинного]; сбиваться/сбиться* с толку; пойти* по дурной ~ по худой дороге
halval teel olema быть ~ стоять на дурной ~ на худой дороге
halvas kirjas olema ~ seisma [kelle juures] быть ~ находиться на плохом ~ дурном счету у кого

hale adj <hale haleda haleda[t -, haleda[te haleda[id 2>
жалкий <жалкая, жалкое; жалок, жалка, жалко; жальче, жалчайший>
kaeblik
жалобный <жалобная, жалобное; жалобен, жалобна, жалобно>,
жалостный <жалостная, жалостное; жалостен, жалостна, жалостно> kõnek,
жалостливый <жалостливая, жалостливое; жалостлив, жалостлива, жалостливо> kõnek
haletsusväärne
плачевный <плачевная, плачевное; плачевен, плачевна, плачевно>
hale naeratus жалкая улыбка
hale vaatepilt жалкое зрелище
hale piiksumine жалобный писк
hale laul жалобная ~ грустная ~ тоскливая песня
hale nutt жалобный плач
hale lõpp плачевный конец
hale lugu грустная ~ сентиментальная история
[kelle] meelt haledaks tegema разжалобить кого
ta näeb hale välja у него жалкий ~ плачевный вид
räägib haleda häälega он говорит жалобным голосом
hale näha ~ vaadata жалко смотреть
mul on temast hale мне жаль его / он вызывает во мне жалость
ruumid olid haledas seisukorras помещения были в плачевном ~ в жалком состоянии
sain haledal kombel petta меня безжалостно обманули

haletsus s <haletsus haletsuse haletsus[t haletsus[se, haletsus[te haletsus/i 11>
жалость <жалости sgt ж>,
сожаление <сожаления sgt с>,
сострадание <сострадания sgt с>,
жалостливость <жалостливости sgt ж> kõnek
haletsusest [kelle vastu] из жалости ~ сожаления к кому

halvama v <h'alva[ma halva[ta h'alva[b halva[tud 29>
парализовать[*] <парализую, парализуешь> кого-что ka piltl,
разбивать/разбить* параличом кого-что
üks jalg on halvatud одна нога парализована / одна нога отнялась / паралич разбил одну ногу
ta on halvatud он парализован / он разбит параличом
ta halvati ära его парализовало / его разбил паралич
[kelle] tööd halvama парализовать[*] [чью] работу
hirm halvas ta liikumisvõimet страх сковал его движения / он оцепенел от страха

hammas s <hammas h'amba hammas[t -, hammas[te h'amba[id 7>
1. inimesel, loomal
зуб <зуба, мн.ч. род. зубов м>
hooldatud hambad ухоженные зубы
lagunenud hambad сломанные ~ гнилые зубы
haige hammas больной зуб
esihammas ~ esimene hammas передний зуб
jäävhammas постоянный зуб
kunsthammas искусственный ~ вставной зуб
lõikehammas резцовый зуб / резец
piimahammas молочный зуб
purihammas коренной зуб
silmahammas глазной зуб / клык
tagahammas ~ tagumine hammas задний зуб
tarkushammas зуб мудрости
ülahammas ~ ülemine hammas верхний зуб
hammas pakitseb ~ tuikab зуб ноет
hammas valutab зуб болит
hammas tuli suust ära зуб выпал
hammas on lahti ~ logiseb зуб шатается
lapsel tulevad hambad у ребёнка прорезываются зубы
uusi hambaid suhu panema вставлять/вставить* себе зубы
hambale krooni panema ставить/поставить* коронку на зуб
hambaid pesema чистить зубы
hammast plommima ~ plombeerima пломбировать/запломбировать* зуб
hammast puurima сверлить зуб
hammast suretama омертвлять/омертвить* зуб
hammast välja tõmbama вырывать/вырвать* ~ удалять/удалить* зуб
hambaid krigistama скрежетать ~ скрипеть зубами
läbi hammaste sisistama цедить/процедить* сквозь зубы
hambaid torkima ковырять в зубах
hammaste eest hoolitsema ухаживать ~ следить за зубами
hammastega kinni haarama вцепляться/вцепиться* зубами во что
koer ajas hambad irevile собака оскалила зубы ~ оскалилась / собака ощерила зубы ~ ощерилась kõnek
hambad on kirsisöömisest hellad оскомина во рту от вишни
taat võttis piibu hambust дед вынул трубку изо рта
mul on hambas auk у меня дупло в зубе
2. tehn sael, hammasrattal
зуб <зуба, мн.ч. им. зубья, род. зубьев м>,
зубец <зубца м>
täke
зазубрина <зазубрины ж>
kaarhammas tehn круговой зуб
kaldhammas puidut наклонный ~ косоугольный зуб
saehammas зуб ~ зубец пилы
võllihammas зуб вала
sael on teravad hambad у пилы острые зубья ~ зубцы
hammasratta hambad on kulunud зубцы шестерни износились
nuga on hambaid täis нож в зазубринах ~ с зазубринами

hambaid varna panema ~ riputama ~ viskama класть/положить* зубы на полку
hambaid irvitama ~ hambaid irvi ~ irevile ~ paljaks ajama скалить зубы
hambaid kiristama скрежетать зубами
hambaid näitama [kellele] показывать/показать* зубы ~ когти кому
hambasse puhuma [kellele] заговаривать/заговорить* зубы кому
hammas hamba vastu зуб за зуб
hambuni relvis ~ relvastatud вооружённый до зубов
hambad kihelevad ~ sügelevad язык чешется у кого
hammast ihuma (1) иметь зуб на кого, против кого; точить ~ вострить зубы ~ зуб на кого; (2) точить ~ вострить зубы ~ зуб на кого-что; иметь виды на кого-что
hambaid risti suruma ~ pigistama стискивать/стиснуть* зубы
hambad ristis стиснув зубы
▪ [kelle] hammas ei hakka peale [kellele/millele] [что] не по зубам кому; [кто] поломает ~ сломает зубы на ком-чём; [что] не по плечу кому; руки коротки у кого; кишка тонка у кого madalk
hamba all[gi] ei ole kuiva kohta [kellel] [кто] промок до [последней] ниточки ~ нитки; [на ком] нет ~ не осталось [ни одной] сухой ~ живой нитки
hambad plagisevad ~ plaksuvad ~ lõgisevad [suus] зуб на зуб не попадает у кого
▪ [kelle] hammaste vahele ~ alla sattuma ~ jääma попадать[ся]/попасть[ся]* на зуб ~ на зубок ~ на язык ~ на язычок кому, к кому
▪ [kelle] hammaste vahel ~ all olema перемывать/перемыть* косточки кому; чесать языки ~ языками о ком, про кого
hammas on verine [kelle peale] [кто] таит злобу на кого; [кто] держит ~ имеет сердце на кого
hammast verele ~ verre ~ veriseks saama зубы ~ глаза разгорелись у кого, на что; входить/войти* во вкус
[oma] hammast proovima ~ katsuma пробовать/попробовать* свои силы в чём; пробовать/попробовать* осилить кого-что; пробовать/попробовать* справиться с кем-чем
hamba alla panema ~ pistma ~ võtma заморить червяка ~ червячка; перекусывать/перекусить*
▪ [kes] ei ole midagi hamba alla saanud [у кого] во рту ничего ~ ни росинки не было
hambaid külge ajama [kellele] вцепляться/вцепиться* в кого; придираться/придраться* к кому; нападать/напасть* на кого
hammastega [kelle küljes] kinni olema есть поедом кого
▪ [kellele] vastu hambaid andma ~ virutama ~ tõmbama vulg давать/дать* ~ съездить* по зубам кому
vastu hambaid saama vulg получать/получить* по зубам

hari2 s <hari harja h'arja h'arja, h'arja[de h'arja[sid ~ h'arj/u 24>
1. kõrgeim, tipmine osa
гребень <гребня м> ka anat,
вершина <вершины ж>,
хребет <хребта м>,
гребешок <гребешка м> dem
künka hari гребень ~ вершина ~ хребет холма
mägede kõrged harjad высокие хребты ~ гребни ~ вершины гор
lainete vahused harjad пенистые гребни ~ хребты волн
luidete veerjad harjad отлогие гребни дюн
kuke punane hari красный гребень ~ гребешок петуха
hangehari гребень ~ хребет сугроба
katusehari гребень ~ конёк крыши
kõrgrõhuhari meteor гребень высокого давления
lainehari гребень волны
mäehari гребень ~ вершина горы
otsmikuluuhari anat лобный гребень
roidepeahari anat гребень головки ребра
küün oli harjani heinu täis сарай был до самого гребня заполнен сеном ~ полон сена
2. haripunkt
вершина <вершины ж>,
пик <пика м>,
разгар <разгара sgt м>
suvehari разгар лета

▪ [kelle] hari läheb ~ lööb punaseks [кто] взъерошивается/взъерошится*; [кто] взъерепенится madalk
▪ [kelle] hari on punane ~ punetab [кто] раздражается; [кто] сердится
▪ [kelle] harja punaseks ajama ~ punetama panema раздражать кого; сердить/рассердить* кого; взъерепенить кого madalk
harja turri ajama поднимать/поднять* щетину madalk
▪ [kelle] harja [kinni] hakkama ~ kargama ~ [kelle] harjast kinni hakkama наскакивать/наскочить* на кого; накидываться/накинуться* на кого

harras adj <harras h'arda harras[t -, harras[te h'arda[id 7>
благоговейный <благоговейная, благоговейное>,
почтительный <почтительная, почтительное; почтителен, почтительна, почтительно>,
исполненный благоговения
harras vaikus благоговейное молчание
harras lugupidamine [kelle vastu] благоговение к кому-чему, перед кем-чем

hell adj <h'ell hella h'ella h'ella, h'ella[de h'ella[sid ~ h'ell/i 22>
1. täis armastust, õrnust; hellitav
ласковый <ласковая, ласковое; ласков, ласкова, ласково>,
нежный <нежная, нежное; нежен, нежна, нежно, нежны>,
любовный <любовная, любовное>,
умильный <умильная, умильное; умилен, умильна, умильно>
hell ema ласковая ~ нежная мама
hell tunne нежное чувство
hell pilk нежный ~ ласковый взгляд / умильный взор
hellad sõnad ласковые ~ ласкательные слова
ta on minu vastu hell он ласков со мной ~ ко мне
meid ümbritses kõige hellem hoolitsus мы были окружены самой нежной заботой / о нас нежно заботились
laul tegi hinge hellaks песня растрогала ~ умилила душу
puhus mahe ja hell lõunatuul дул нежный и ласковый южный ветер
2. tundlik
чувствительный <чувствительная, чувствительное; чувствителен, чувствительна, чувствительно>
valulik
болезненный <болезненная, болезненное; болезнен, болезненна, болезненно>
jõhvikatest hellad hambad чувствительные от клюквы зубы / во рту оскомина от клюквы
peopesad on tööst hellad ладони горят от работы
küürutamine võttis selja hellaks спина болит ~ натружена от нагибания
nahk on päikesest hell кожа чувствительна ~ болезненна от солнца
ere valgus teeb silmad hellaks глаза чувствительны к яркому свету / яркий свет режет глаза
külmahell чувствительный к холоду / боящийся холода
valuhell чувствительный к боли
3. tundlik, haavuv, solvuv
чуткий <чуткая, чуткое; чуток, чутка, чутко; чутче>,
чувствительный <чувствительная, чувствительное; чувствителен, чувствительна, чувствительно>,
уязвимый <уязвимая, уязвимое; уязвим, уязвима, уязвимо>,
ранимый <ранимая, ранимое; раним, ранима, ранимо>
delikaatsust nõudev
щекотливый <щекотливая, щекотливое; щекотлив, щекотлива, щекотливо>,
щепетильный <щепетильная, щепетильное; щепетилен, щепетильна, щепетильно>
hell asi щекотливое ~ щепетильное ~ деликатное дело
hell küsimus щепетильный ~ щекотливый ~ деликатный вопрос
kriitika suhtes oli ta haiglaselt hell он был болезненно чувствителен ~ восприимчив к критике

hell koht больное ~ уязвимое место
▪ [kelle] hella kohta puudutama затрагивать/затронуть* ~ задевать/задеть* [кого] за живое; затрагивать/затронуть* [чьё] больное место; наступать/наступить* [кому] на любимую ~ больную мозоль kõnek

higi s <higi higi higi h'ikki, higi[de higi[sid 17>
пот <пота, предл. о поте, в поту, мн.ч. им. поты м>,
испарина <испарины sgt ж>
külm higi холодный пот
higist nõretama обливаться потом
higiga kattuma покрываться/покрыться* потом ~ испариной
higile minema ~ tõmbuma потеть/вспотеть*
higi voolas ojana пот катился градом
higist läbiimbunud riided одежда, пропитанная потом
särk leemendab higist рубашка насквозь пропотела / из рубашки хоть пот выжимай
pühkisin aknalt higi я вытер запотевшее окно

higi ja verega потом и кровью
▪ [kelle] higi ja veri пот и кровь кого, чья
higi valama проливать/пролить* пот

hiivama v <h'iiva[ma hiiva[ta h'iiva[b hiiva[tud 29>
1. üles vinnama v tõmbama
поднимать <поднимаю, поднимаешь> / поднять* <подниму, поднимешь; поднял, подняла, подняло> кого-что
õlale, selga
взваливать <взваливаю, взваливаешь> / взвалить* <взвалю, взвалишь> что, на что
end
взваливаться <взваливаюсь, взваливаешься> / взвалиться* <взвалюсь, взвалишься> на кого-что kõnek
ankrut hiivama поднимать/поднять* ~ отдавать/отдать* якорь / сниматься/сняться* с якоря
hiivasin koti selga я взвалил мешок на спину
hiivas end püsti он [с трудом] встал ~ поднялся
poiss hiivas end autokasti мальчик взобрался ~ забрался в кузов / мальчик взвалился в кузов kõnek
2. kõnek näppama, sisse vehkima
стянуть* <стяну, стянешь> кого-что, у кого,
стащить* <стащу, стащишь> кого-что, у кого,
утащить* <утащу, утащишь> кого-что, у кого,
свистнуть* <свистну, свистнешь> кого-что, у кого
kelle tagant sa selle noa hiivasid? у кого ты стянул ~ стащил этот нож?

hing1 s <h'ing hinge h'inge h'inge, h'inge[de h'inge[sid ~ h'ing/i 22>
1. hingamine, hingetõmme
дыхание <дыхания sgt с>,
дух <духа sgt м> kõnek
köhahoog matab hinge приступ кашля стесняет дыхание
jooksin nii et hing kinni я бежал так, что дух ~ дыхание захватило ~ заняло
suits lõi hinge kinni от дыма заперло дыхание / от дыма спёрло дыхание madalk
tõmbasin kergendatult hinge я облегчённо вздохнул / я перевёл дыхание
pidasin vee all hinge kinni под водой я задержал дыхание
peatusin, et hinge tagasi tõmmata я остановился, чтобы отдышаться
2. sisemaailm; elu, eluvõime; õhin; innustaja; põhiolemus
душа <души, вин. душу sgt ж>
hinge ilu красота души
õilsa hingega inimene человек благородной души / благородный человек
seltskonna hing душа общества
hing sai rahu душа успокоилась / сердце успокоилось / на душе ~ на сердце стало спокойно
hing on ärevil [чья] душа неспокойна ~ тревожна / [у кого] на душе ~ на сердце неспокойно ~ тревожно
hing on täis igatsust душа полна ~ сердце полно тоски
hirm poeb hinge в душу закрадывается страх
kadedus närib hinge зависть грызёт
hinges keeb viha душа кипит гневом
hinge jälge jätma оставлять/оставить* след в сердце ~ в душе
ta on hingelt väikekodanlane по своей натуре он мещанин
[kelle] hinge kallale kippuma покушаться/покуситься* на [чью] жизнь ~ на жизнь кого
tal on vaevalt hing sees он еле жив / у него еле-еле душа в теле madalk
jookse, kui sul hing armas беги, если жизнь дорога
kedagi ei jäetud hinge никого не оставили в живых / из всех вышибли дух ~ душу madalk
näitleja mängus polnud hinge в игре актёра не было души
ta teeb kõike hingega он всё делает с полной отдачей / он вкладывает во всё свою душу
muusika on minu hing музыка -- моя любовь ~ моё пристрастие
3. mittemateriaalne alge; elusolend
душа <души, вин. душу, мн.ч. им. души ж>
kadunud hing пропащая душа
surnud hinged piltl мёртвые души
hing ja keha душа и тело
hinge surematus бессмертие души
hingede rändamine переселение душ
inimhing человеческая душа / человек
meeshing мужчина / существо мужского пола
revisjonihing aj ревизская душа
mitte kusagil ei olnud elavat hingegi нигде не было ни одной души
ära räägi sellest ühelegi hingele не говори об этом ни одной живой душе ~ ни одному живому существу
peres oli kuus hinge в семье было шесть душ
mis sa hing kostad! ну что ты скажешь!
kaua sa hing kannatad! сколько можно терпеть!

hing niidiga ~ paelaga ~ nööriga kaelas ~ hing vaevu sees еле-еле душа в теле у кого madalk; [в чём] олько] душа держится madalk
hinge heitma испускать/испустить* последний вздох; отдавать/отдать* богу душу; испускать/испустить* дух
hinge eest ~ nii et hing armas ~ väljas что есть ~ было духу ~ мочи; во весь дух
hinge vaakuma дышать на ладан; еле-еле ~ едва дышать; быть ~ находиться при последнем издыхании
▪ [kellele] hinge minema брать/взять* ~ забирать/забрать* ~ хватать за душу кого; доходить/дойти* до сердца чьего, кого
▪ [kellele] hinge lõikama затрагивать/затронуть* ~ задевать/задеть* ~ забирать/забрать* за живое кого; [как] нож в сердце кому
hinge kinni pidades затаив дыхание; с замиранием сердца
hinge [tagasi] tõmbama переводить/перевести* дух
[oma] hinge puistama ~ välja valama отводить/отвести* душу; изливать/излить* душу кому
hingelt ~ hinge pealt ära rääkima [kellele] выкладывать/выложить* душу кому; говорить ~ поговорить* по душам с кем
hinge taga olema быть ~ иметь[ся] за душой
[kõike ~ viimast] hinge tagant ära andma отдавать/отдать* всё ~ последнее [что имеется ~ было за душой]
[oma] hinge peale võtma [mida] брать/взять* ~ принимать/принять* на душу ~ на свою душу что
▪ [kelle] hinge rahule jätma оставлять/оставить* в покое кого; пустить* ~ отпустить* душу на покаяние nlj
▪ [kelle] hing valutab душа болит у кого
▪ [kelle] hing on haige душа ~ сердце не на месте у кого; скребёт на душе у кого
▪ [kelle] hinge seest [ära] sööma вытягивать/вытянуть* ~ выматывать/вымотать* [всю] душу из кого, кому; изматывать/измотать* душу кому; изгрызть* душу чью, кого; тянуть душу кого, из кого; сживать/сжить* со света кого
hinge mitte mahtuma не укладываться в голове ~ в сознании кого
hing jääb [kurku ~ rindu] kinni [kellel] [у кого] занимает/займёт* дух; дух захватывает/захватит* ~ занимается/займётся* у кого
hinge põhjas в глубине души
hinge põhjani до глубины души
hinge põhjast от всей души; от глубины души
hinge põhja в глубину души
hing läheb ~ lendab välja [kellel] душа с телом расстаётся у кого
▪ [kelle] hing on väljas ~ õrrel дух вон у кого, из кого madalk
▪ [kellele, kelle] hinge peale käima стоять ~ висеть ~ сидеть над душой чьей, у кого
hinge sisse puhuma ~ ajama ~ saama (1) [kellele] возвращать/возвратить* ~ вернуть* к жизни кого; (2) [millele] вдохнуть* душу ~ жизнь во что; вливать/влить* ~ вносить/внести* новую ~ живую струю во что
▪ [millesse] [oma] hinge panema вкладывать/вложить* [свою] душу во что
▪ [kelle] hinge täis ajama ~ tegema доводить/довести* до белого каления кого
▪ [kelle] hing kargab ~ läheb ~ saab täis [кто] доходит/дойдёт* до белого каления; зло берёт ~ разбирает кого
hinge sees hoidma (1) [kellel] сохранять/сохранить* жизнь кому, чью, кого; (2) [millel] пытаться/попытаться* удержать [что] на плаву
▪ [kelle] hinge vaevama ~ rõhuma лежать [камнем] на душе у кого; отягчать/отягчить* душу чью, кого
kogu ~ kõigest hingest ~ kogu ~ kõige hingega от всей души; всей душой; всею душою; всеми фибрами ~ силами души; всеми печёнками madalk
hinge alla panema ~ võtma ~ viskama ~ pistma ~ keerama (1) [mida] söögi kohta отправлять/отправить* в рот что; заморить червяка ~ червячка madalk; уписывать/уписать* что madalk; уплетать/уплести* что madalk; (2) [mida] joogi kohta закладывать/заложить* ~ заливать/залить* за галстук madalk
hing on [veel] sees [kellel] [в ком] тлеет ~ тлеется ~ тлится [ещё] жизнь; [кто] ещё дышит
[oma] hinge kuradile ~ saatanale müüma продавать/продать* душу чёрту ~ дьяволу ~ сатане
hingi püüdma вербовать души
[oma] hinge [maha] müüma [kellele] продавать/продать* свою душу кому
nagu hing [peen ~ peenike] тонкий, как волосинка


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur