[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

Leitud 19 artiklit

alla tegema v
1. millelegi midagi alla valmistama
tegime saunale põranda alla мы настлали пол в бане
2. voodisse kusema v roojama
обмачиваться <обмачиваюсь, обмачиваешься> / обмочиться* <обмочусь, обмочишься>,
мочиться/помочиться* под себя,
мочиться/помочиться* в постель
laps teeb veel alla ребёнок ещё делает ~ писает ~ мочится под себя ~ в постель

ette tegema v
1. millelegi midagi tõkkeks, takistuseks ette ehitama, tegema
перегораживать <перегораживаю, перегораживаешь> / перегородить* <перегорожу, перегородишь> что, чем
jõele tehti pais ette на реке построили плотину / реку перегородили плотиной
2. eelnevalt valmis, varuks tegema
заранее делать/сделать* что,
досрочно делать/сделать* что
tööpäevi ette tegema заранее отрабатывать/отработать* дни
3. eeskujuks ette näitama
показывать <показываю, показываешь> / показать* <покажу, покажешь> что,
демонстрировать <демонстрирую, демонстрируешь> / продемонстрировать* <продемонстрирую, продемонстрируешь> что
tee kõik järele, mis me ette teeme повторяй [за нами] всё, что мы делаем / делай, как мы kõnek

järele tegema v
1. jäljendama, matkima
подражать <подражаю, подражаешь> кому-чему, в чём,
имитировать <имитирую, имитируешь> кого-что,
подделываться <подделываюсь, подделываешься> / подделаться* <подделаюсь, подделаешься> под кого, что,
передразнивать <передразниваю, передразниваешь> / передразнить* <передразню, передразнишь> кого-что
seoses võltsimisega
подделывать <подделываю, подделываешь> / подделать* <подделаю, подделаешь> что
allkirja järele tegema подделывать/подделать* подпись
poisid tegid õpetaja kõnnakut järele мальчики подражали походке ~ имитировали походку ~ передразнивали походку учителя
2. tagantjärele tegema, hiljem sooritama
делать/сделать* позднее,
делать/сделать* позже,
делать/сделать* задним числом
tegin kontrolltöö järele я сделал контрольную работу позднее

kaasa tegema v
1. osalema, osa võtma
участвовать <участвую, участвуешь> в чём,
принимать/принять* участие в чём
tegin ekspeditsiooni kaasa я принял участие ~ участвовал в экспедиции
2. millegagi v kellegagi koos samu liigutusi tegema
двигаться в такт кому-чему
tormilatern tegi kaasa kõik laeva õõtsumised штормовой фонарь качался в такт кораблю

kokku tegema v
1. arvude kohta
составлять <-, составляет> / составить* <-, составит> сколько,
быть <-, будет> сколько
viis ja kümme teeb kokku viisteist пять и десять будет пятнадцать
2. ära määrima
пачкать <пачкаю, пачкаешь> / испачкать* <испачкаю, испачкаешь> кого-что, чем,
пачкать <пачкаю, пачкаешь> / запачкать* <запачкаю, запачкаешь> кого-что, чем,
измазывать <измазываю, измазываешь> / измазать* <измажу, измажешь> кого-что, чем kõnek
vana nael oli paberi roostega kokku teinud старый гвоздь измазал ржавчиной бумагу kõnek

lahti tegema v
1. avama
открывать <открываю, открываешь> / открыть* <открою, откроешь> что
tehke õpikud lahti! откройте учебники!
tee televiisor lahti включи телевизор
pood tehakse lahti kell üheksa магазин откроют ~ магазин открывается в девять часов
2. kinnitusest, kütkest vabastama, lahti päästma
laev tegi otsad lahti корабль отдал швартовы ~ отшвартовался и вышел в море
tegime hobuse rakkest lahti мы распрягли лошадь
3. kõnek ametist vallandama, lahti laskma
рассчитывать <рассчитываю, рассчитываешь> / рассчитать* <рассчитаю, рассчитаешь> кого-что,
отказывать/отказать* от места кому-чему van,
отказывать/отказать* от должности кому-чему van

läbi tegema v
1. algusest lõpuni kaasa tegema
проходить <прохожу, проходишь> / пройти* <пройду, пройдёшь; прошёл, прошла> что
tegin läbi autojuhikursused я окончил водительские курсы
tegin läbi taastusravi я прошёл восстановительное лечение
2. kogema, läbi elama, üle elama
испытывать <испытываю, испытываешь> / испытать* <испытаю, испытаешь> что,
познавать <познаю, познаёшь> / познать* <познаю, познаешь> что,
переживать <переживаю, переживаешь> / пережить* <переживу, переживёшь; пережил, пережила, пережило> что,
переносить <переношу, переносишь> / перенести* <перенесу, перенесёшь; перенёс, перенесла> что,
проходить <прохожу, проходишь> / пройти* <пройду, пройдёшь; прошёл, прошла> через что,
претерпевать <претерпеваю, претерпеваешь> / претерпеть* <претерплю, претерпишь> что
ta on elus läbi teinud raskeid katsumusi он пережил ~ перенёс тяжкие испытания ~ прошёл через тяжкие испытания в жизни

maha tegema v
1. kasvama panema, maha panema
сажать <сажаю, сажаешь> / посадить* <посажу, посадишь> что
külvama
сеять <сею, сеешь> / посеять* <посею, посеешь> что
kartuleid maha tegema сажать/посадить* картофель
otra maha tegema сеять/посеять* ячмень
põld on maha tehtud поле засеяно
2. halba hinnangut andma, halvustama
осуждать <осуждаю, осуждаешь> / осудить* <осужу, осудишь> кого-что, за что,
порицать <порицаю, порицаешь> кого-что, за что,
хулить <хулю, хулишь> кого-что, за что,
раскритиковывать <раскритиковываю, раскритиковываешь> / раскритиковать* <раскритикую, раскритикуешь> кого-что
ta ei tee kunagi teisi maha он никогда не осуждает ~ не критикует других
lavastus tehti maani ~ põhjalikult maha постановка подверглась резкой критике / постановку разнесли пух и прах kõnek
3. kõnek maha kirjutama
списывать <списываю, списываешь> / списать* <спишу, спишешь> что, у кого-чего
tüdruk tegi ülesande pinginaabri pealt maha девочка списала задачу у соседа по парте
4. kõnek kokku leppima, lõplikult otsustama
сговариваться <сговариваюсь, сговариваешься> / сговориться* <сговорюсь, сговоришься> с кем-чем, о чём
5. kõnek hinna kohta: alla jätma
уступать <уступаю, уступаешь> / уступить* <уступлю, уступишь> что
kui ostja oled, teen hinnast maha [если] будешь покупать, уступлю

ringi tegema v
ümber tegema, muutma
переделывать <переделываю, переделываешь> / переделать* <переделаю, переделаешь> что

sisse tegema v
1. hoidiseks tegema
заготавливать <заготавливаю, заготавливаешь> / заготовить* <заготовлю, заготовишь> что, чего,
делать/сделать* заготовки
hapendades
наквашивать <наквашиваю, наквашиваешь> / наквасить* <наквашу, наквасишь> что, чего
soolates
засаливать <засаливаю, засаливаешь> / засолить* <засолю, засолишь> что
meil on kapsad juba sisse tehtud капусту мы уже наквасили ~ заготовили [впрок ~ на зиму]
2. kõnek sissetulekut, tulu andma, sisse tooma
давать/дать* доход,
приносить/принести* доход
suur talu, aga ei tee midagi sisse большой хутор, а дохода не даёт ~ не приносит

tagasi tegema v
1. tegemata jäetut tagantjärele ära tegema
teen puudutud tööpäevad hiljem tagasi я отработаю пропущенные дни
2. kätte maksma
отмщать <отмщаю, отмщаешь> / отмстить* <отмщу, отмстишь> кому-чему, что, за что

tasa tegema v
1. tasakaalustama, korvama, hüvitama
восполнять <восполняю, восполняешь> / восполнить* <восполню, восполнишь> что,
возмещать <возмещаю, возмещаешь> / возместить* <возмещу, возместишь> что,
компенсировать[*] <компенсирую, компенсируешь> что,
уравновешивать <уравновешиваю, уравновешиваешь> / уравновесить* <уравновешу, уравновесишь> что,
окупать <окупаю, окупаешь> / окупить* <окуплю, окупишь> что,
навёрстывать <навёрстываю, навёрстываешь> / наверстать* <наверстаю, наверстаешь> что
kulutusi tasa tegema возмещать/возместить* ~ покрывать/покрыть* издержки
see kapitalimahutus teeb end tasa paari aastaga это капиталовложение окупится через пару лет kõnek
tegematajäänud tööpäevad tuli hiljem tasa teha пропущенные рабочие дни надо было позже отработать
lisasime sammu, et kaotatud aega tasa teha мы прибавили шаг, чтобы наверстать потерянное время
2. kätte maksma, tagasi tegema
отмщать <отмщаю, отмщаешь> / отмстить* <отмщу, отмстишь> кому-чему, что, за что

tegema v <tege[ma teh[a t'ee[b tee[vad t'eh[tud, teg[i t'eh[ke teh[akse tei[nud 28>
1. midagi valmistama, looma, tekitama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> кого-что, из чего,
создавать <создаю, создаёшь> / создать* <создам, создашь; создал, создала, создало> кого-что, из чего,
производить <произвожу, производишь> / произвести* <произведу, произведёшь; произвёл, вела> что,
вырабатывать <вырабатываю, вырабатываешь> / выработать* <выработаю, выработаешь> что,
изготовлять <изготовляю, изготовляешь> / изготовить* <изготовлю, изготовишь> что
toitu valmistama
готовить <готовлю, готовишь> что,
приготовлять <приготовляю, приготовляешь> / приготовить* <приготовлю, приготовишь> что
õmblustööd
шить <шью, шьёшь> / сшить* <сошью, сошьёшь> что
süüa tegema приготовлять/приготовить* поесть, готовить
pannkooke tegema жарить/зажарить* ~ печь/испечь* блины
leiba tegema печь/испечь* ~ выпекать/выпечь* хлеб
õlut tegema варить/сварить* пиво
lõunaks teeme suppi к обеду приготовим суп
kas teen kohvi või teed? приготовлю ~ приготовить кофе или чай? / сделаю кофе или чай? kõnek
lasksin endale uue kostüümi teha я сшила себе новый костюм [у портного] / я сделала себе новый костюм [у портного] kõnek
lapsed teevad lumememme дети лепят снеговика
majale tehti katus peale дом подвели под крышу
sohu tehti uut teed через болото прокладывали новую дорогу
üle jõe tehti uus sild через реку перекинули ~ построили новый мост
parketti tehakse tammest паркет делают ~ изготовляют ~ изготавливают из дуба
selles tsehhis tehakse kalakonserve в этом цехе делают ~ производят рыбные консервы
tegin aseme diivanile я приготовила постель ~ постлала на диване кому
teen soengu pähe сделаю причёску
vaja uued passipildid teha надо сделать фотографии ~ сфотографироваться на паспорт
olen meister peenraid tegema я -- мастер делать грядки
tee temast üks lugu lehte! напиши о нём в газету [заметку ~ статью]!
romaanist on tehtud mitu tõlget сделано несколько переводов этого романа
kas sul on testament tehtud? ты уже сделал ~ написал завещание?
eelarve on veel tegemata бюджет ещё не составлен ~ не готов
tegin käsikirjas mõned muudatused я внёс в рукопись некоторые изменения
parandused tehke lehe servale исправления делайте на полях
koos tegime tulevikuplaane вместе мы строили планы на будущее
otsust polnud kerge teha нелегко было принять решение
tegin juhtunust omad järeldused я сделал из случившегося [свои] выводы
tehke sugu ja saagu teid palju! плодитесь и размножайтесь! kõnek
2. kusema
описывать <описываю, описываешь> / описать* <описаю, описаешь> кого-что kõnek,
обписывать <обписываю, обписываешь> / обписать* <обписаю, обписаешь> кого-что kõnek
roojama
испражняться <испражняюсь, испражняешься> / испражниться* <испражнюсь, испражнишься>
kits tegi põrandale pabulaid коза навалила на пол ~ наделала на полу kõnek
laps teeb veel püksi ребёнок ещё делает в штаны kõnek
koer tegi mulle jala peale собака о[б]писала мне ногу ~ сделала мне на ногу kõnek
3. hääle, häälitsuse kuuldavale toomise kohta
õpetaja tegi kurja ~ kõva häält учитель повысил голос / учитель прикрикнул [строгим голосом] на кого-что
imik hakkas häält tegema младенец стал агугукать kõnek
ärge tehke lärmi! не шумите!
poisid, teeme laulu! ребята, давайте споём!
tee muusika vaiksemaks! сделай музыку потише! kõnek
rahast juttu ei tehtud о деньгах не говорили ~ разговора не было
4. lühemate suuliste väljendusvormide kohta: esitama, jagama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что
tee pakkumine внеси предложение! / предложи!
mulle tehti ülesandeks lõkkel silm peal hoida мне вменили в обязанность ~ поручили следить за костром / мне велели следить за костром kõnek
5. midagi korraldama, rajama
устраивать <устраиваю, устраиваешь> / устроить* <устрою, устроишь> что,
создавать <создаю, создаёшь> / создать* <создам, создашь; создал, создала, создало> что
tegime ekskursiooni saarele мы устроили ~ организовали экскурсию на остров
teeme oma võrkpallimeeskonna создадим ~ организуем свою волейбольную команду
6. põhjustama, esile kutsuma, tekitama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что,
причинять <причиняю, причиняешь> / причинить* <причиню, причинишь> что
mulle teeb homne eksam tõsist muret я серьёзно озабочен завтрашним экзаменом
poeg tegi emale palju südamevalu сын причинял много горя матери
see teeb mulle rõõmu это доставляет ~ приносит мне радость ~ радует меня
haav teeb valu рана причиняет боль / рана побаливает kõnek
tegin endale kukkudes haiget падая, я сделал себе больно ~ причинил себе боль ~ ушибся
küll teeb tuska, et televiisor rikki läks досада берёт ~ досадно, что телевизор сломался
torm hakkab hirmu tegema шторм начинает наводить страх ~ пугать
lausa viha teeb, kui mõistmatu sa oled! прямо ~ просто зло берёт ~ разбирает, какой ты бестолковый! kõnek
talle meeldib nalja teha ему нравится шутить
tegi kõigile hea tuju он всем поднял настроение
tahtsin sulle üllatust teha я хотел сделать тебе сюрприз / я хотел преподнести тебе сюрприз kõnek
tema ei tee kärbselegi kurja он и мухи не обидит kõnek
ärge tehke endale [söögitegemisega] tüli! не обременяйте ~ не утруждайте себя [приготовлением еды]!
kivimüürile ei tee tuul midagi каменной стене ветер нипочём kõnek
lonks viina ei tee midagi от глотка водки ничего не случится
7. kehaliste liigutuste kohta ja seoses ühest paigast teise liikumisega; mitmesuguste tööde, toimingute, ettevõtmiste kohta
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что
teeb hommik[u]võimlemist делает утреннюю зарядку
tegin sammukese kõrvale я немного отступил в сторону
tegime järvele ringi ~ tiiru peale мы обошли озеро кругом ~ прошли вокруг озера
tegime uiskudel juba poognaid мы уже выделывали пируэты на коньках kõnek
teeme paar tantsu! станцуем разок другой! kõnek
mul on vaja veel mõni käik teha мне надо ещё кое-куда сходить
külalised ei mõelnudki minekut teha гости и не думали уходить
suusataja teeb head sõitu лыжник хорошо бежит
tööd tegema работать
rügab ~ vihub ~ lõhub tööd teha вкалывает madalk
kütist tegema сжигать/сжечь* лес под пашню
tegime ettevalmistusi külaliste vastuvõtuks мы готовились встречать гостей
sain oma ostud tehtud все покупки сделаны
teeme poti õlut выпьем по кружке пива
ostu puhul tuli liiku teha покупку надо было обмыть ~ [в]спрыснуть kõnek
ta on võimeline igasuguseid alatusi tegema он способен на всякие подлости
ta on meister krutskeid tegema он мастер на проделки kõnek
tegi mulle karuteene он оказал мне медвежью услугу piltl
taksojuht tegi avarii таксист совершил аварию
lastel pole suvel linnas midagi teha летом детям нечего делать ~ нечем заняться в городе
püüan sinu heaks teha, mis saan попытаюсь сделать для тебя, что смогу
mis tehtud, see tehtud что сделано, то сделано
8. mingit ala harrastama, viljelema
заниматься <занимаюсь, занимаешься> чем,
увлекаться <увлекаюсь, увлекаешься> чем
sporti tegema заниматься спортом
9. kellekski v millekski muutma v kujundama
превращать <превращаю, превращаешь> / превратить* <превращу, превратишь> кого-что, в кого-что
ametipostile panema
назначать <назначаю, назначаешь> / назначить* <назначу, назначишь> кого-что, кем,
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> кого-что, из кого-чего, кем kõnek
isa tahtis pojast kirikuõpetaja teha отец хотел сделать сына пастором kõnek
koerast tehti koduloom juba ammu собаку уже давно сделали домашним животным ~ одомашнили
täkust tehti ruun жеребца превратили в мерина ~ выхолостили
kõrvalruumist saaks teha töökoja подсобное помещение можно отвести под мастерскую
ära tee minu kodust kõrtsi! не превращай мой дом в кабак! kõnek, piltl
vennast tehti vallavanem брата сделали волостным старейшиной kõnek
see mees ei tee karjäärist endale eluküsimust карьера для этого человека не главное в жизни
ämm tegi minia elu põrguks свекровь превратила жизнь невестки в ад piltl
10. mingisuguseks muutma
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> кого-что, каким
ära tee mind õnnetuks! не делай меня несчастным!
see muusika teeb mind kurvaks эта музыка наводит на меня грусть
see mõte teeb mind hulluks эта мысль сводит меня с ума
vihmasabin teeb uniseks шелест дождя располагает ко сну
uudis tehti avalikuks ~ kõigile teatavaks новость была доведена до всеобщего сведения ~ обнародована / новость сообщили всем
kaup sai kindlaks ~ sirgeks tehtud сторговались
mind tehti kaardilauas paljaks картёжные шулеры обчистили меня madalk
ärimees tehti rahast lagedaks бизнесмена обобрали [подчистую] kõnek
tee mind temaga tuttavaks! познакомь меня с ним!
tegime moosipurgi tühjaks мы опустошили банку с вареньем
tegin näo, nagu poleks ma neid märganudki я сделал вид, будто не заметил их
jälgis hoolega, mis näo me teeme он внимательно следил, как мы отреагируем
11. kedagi v midagi teistsuguseks väitma, millekski v kellekski tembeldama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> кого-что, из кого-чего,
принимать <принимаю, принимаешь> / принять* <приму, примешь; принял, приняла, приняло> кого-что, за кого-что
teesklema
притворяться <притворяюсь, притворяешься> / притвориться* <притворюсь, притворишься> кем-чем, каким,
прикидываться <прикидываюсь, прикидываешься> / прикинуться* <прикинусь, прикинешься> кем-чем, каким kõnek
ära tee end lollimaks kui oled! не строй из себя такого уж дурака! kõnek
ära tee asja hullemaks не преувеличивай / не сгущай краски piltl / не нагнетай обстановку
nad tahtsid mind vargaks teha они хотели обвинить меня в воровстве
teeb endast alati suure vabadusvõitleja он всегда строит из себя борца за свободу ~ выставляет себя борцом за свободу kõnek
sa ainult teed, et oled purjus ты только притворяешься пьяным
teeb, nagu ei tunnekski mind делает вид ~ притворяется, что не знает меня
teeb end magama прикидывается спящим kõnek
12. mingil viisil toimima, tegutsema
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> как,
поступать <поступаю, поступаешь> / поступить* <поступлю, поступишь> как
aega on vähe, teeme lühidalt! времени мало, сделаем побыстрее! kõnek
võib-olla tegin ma valesti? может быть я сделал ~ поступил неправильно?
teed targasti, kui sa teda ei kuula поступишь умно, если ты не послушаешься его
13. arvude, numbrite kohta: kokku olema, välja tegema
составлять <-, составляет> / составить* <-, составит> сколько,
быть <-, будет>
14. ütlustes, mis väljendavad võimatust midagi ette võtta, asjade käiku mõjutada
делать <делаю, делаешь> что,
поделать* <поделаю, поделаешь> что, чего kõnek
see pole kahjuks meie teha к сожалению, это не в нашей воле
praegu ma ei tule, tee mis tahad сейчас я не приду, делай что хочешь kõnek
mis teha, nii see on ikka olnud что поделаешь, так оно всегда было kõnek
15. käskivas kõneviisis väljendab kiirustamisele õhutamist
tehke, et kaote! а ну, проваливайте отсюда! madalk
tee, et magama saad! а ну-ка, спать! madalk
16. sg. 3. pöördes seoses mis-küsimusega
mis su tervis teeb? как у тебя со здоровьем?
mis ilm teeb? как погода?
mis isa teeb? как отец поживает?
17. asendab eespool mainitud verbi
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь>,
поступать <поступаю, поступаешь> / поступить* <поступлю, поступишь>

täis tegema v
1. voodisse kusema, roojama
делать/сделать* под себя,
делать/сделать* в постель
püksi
делать/сделать* в штаны
lindude, putukate kohta: roojaga ära määrima
засиживать <-, засиживает> / засидеть* <-, засидит> kõnek
haige tegi voodi täis больной сделал в постель ~ под себя ~ испачкал испражнениями постель
kajakad tegid laevateki täis чайки засидели палубу kõnek
2. piltl mainet rikkuma, häbi tegema
позорить <позорю, позоришь> / опозорить* <опозорю, опозоришь> кого-что,
порочить <порочу, порочишь> / опорочить* <опорочу, опорочишь> кого-что, чем
end
позориться <позорюсь, позоришься> / опозориться* <опозорюсь, опозоришься>
tegi oma nime täis он опозорил своёоброе] имя

välja tegema v
1. tähelepanu pöörama, märkama, hoolima
обращать/обратить* внимание на кого-что,
замечать <замечаю, замечаешь> / заметить* <замечу, заметишь> кого-что,
показывать/показать* вид,
подавать/подать* вид
eitusega
пренебрегать <пренебрегаю, пренебрегаешь> / пренебречь* <пренебрегу, пренебрежёшь; пренебрёг, пренебрегла> кем-чем
ootasin asjata, et ta minust välja teeks я напрасно ждала, что он обратит на меня внимание ~ заметит меня
las ta paugutab uksi, ära tee välja пусть он хлопает дверями, не обращай на это внимания
2. kellelegi enda kulul jooki või sööki tellima
угощать <угощаю, угощаешь> / угостить* <угощу, угостишь> кого-что, чем
alkoholi
ставить <ставлю, ставишь> / поставить* <поставлю, поставишь> что, кому-чему kõnek
teen sulle kohvi ja koogi välja я угощаю ~ угощу тебя кофе и пирожным
3. arvutamisel tulemuseks andma, kokku tegema
составлять <-, составляет> / составить* <-, составит> сколько,
быть <-, будет> сколько
kahe kuu honorarid tegid välja 700 krooni гонорар за два месяца составил семьсот крон

ära tegema v
1. ära rõhutab tegevuse lõpetatust
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что,
выполнять <выполняю, выполняешь> / выполнить* <выполню, выполнишь> что
tegin juba õppetükid ära я уже сделал ~ выучил уроки
mul on kõik eksamid ära tehtud у меня все экзамены сданы / я сдал все экзамены
tegin aseme ~ voodi ära (1) magamiseks valmis я постлал постель [для сна] / я постелил постель [для сна] kõnek; (2) päevasesse korda я застлал постель / я застелил ~ заправил постель kõnek
mis sa teed ära, peame nii elama что поделаешь ~ ничего не поделаешь, придётся так жить
2. ära nõiduma
околдовывать <околдовываю, околдовываешь> / околдовать* <околдую, околдуешь> кого-что, чем,
заколдовывать <заколдовываю, заколдовываешь> / заколдовать* <заколдую, заколдуешь> кого-что, чем
sõnadega
заговаривать <заговариваю, заговариваешь> / заговорить* <заговорю, заговоришь> кого-что, от кого-чего
kaetama
сглазить* <сглажу, сглазишь> кого-что kõnek
vanakurat ise on poisi ära teinud сам чёрт заколдовал ~ околдовал парня kõnek
pahad naabrid on lehma ära teinud злые соседи сглазили корову kõnek
3. kõnek kellegi üle võitu, üleolekut saavutama
одолевать <одолеваю, одолеваешь> / одолеть* <одолею, одолеешь> кого-что,
превосходить <превосхожу, превосходишь> / превзойти* <превзойду, превзойдёшь; превзошёл, превзошла> кого-что, чем, в чём, по чему,
одерживать/одержать* верх над кем-чем,
одерживать/одержать* победу над кем-чем,
брать/взять* верх над кем-чем

üles tegema v
1. magamisaset magamiseks valmis seadma
постилать <постилаю, постилаешь> / постлать* <постелю, постелешь> кому-чему, что, где, на чём,
стелить <стелю, стелешь> / постелить* <постелю, постелешь> кому-чему, что, где, на чём kõnek
päevasesse korda
застилать <застилаю, застилаешь> / застлать* <застелю, застелешь> что,
застилать <застилаю, застилаешь> / застелить* <застелю, застелешь> что kõnek
aeg magama minna, tee voodi üles спать пора, постели ~ приготовь постель
külalistele tehti tuppa asemed üles гостям постлали в комнате / гостям постелили в комнате kõnek
voodid olid korralikult üles tehtud кровати были аккуратно застланы / кровати были аккуратно застелены kõnek
2. tulematerjali põlemisvalmis seadma ja süütama
разводить <развожу, разводишь> / развести* <разведу, разведёшь; развёл, развела> что
tegime lõkke üles мы развели костёр

üle tegema v
uuesti, teisiti, paremini tegema
переделывать <переделываю, переделываешь> / переделать* <переделаю, переделаешь> что,
делать/сделать* заново что
kõik, mis ta teeb, tuleb üle teha всё, что он делает, приходится делать заново ~ переделывать

ümber tegema v
1. millelegi midagi ümber ehitama
обносить <обношу, обносишь> / обнести* <обнесу, обнесёшь; обнёс, несла> что, чем
tegin majale piirdeaia ümber я обнёс дом оградой ~ огородил дом
2. uuesti, teisiti tegema
переделывать <переделываю, переделываешь> / переделать* <переделаю, переделаешь> что,
делать/сделать* заново что
seadusi tehakse alatasa ümber законы постоянно переделывают[ся]
autor keeldus käsikirja ümber tegemast автор отказался переделать рукопись
tegin eksami ümber я пересдал экзамен
tegi oma mantli ümber она переделала ~ перешила своё пальто


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur