Tagasi sõnastikku.

Mulgi veebisõnaraamatu 1. köite eessõna

Mulgi sõnaraamatu töörühm on käinud koos juba 2008. aastast. Töö esimese kokkuvõttena ilmus Mulgi Kultuuri Instituudi, Eesti Keele Instituudi ja Tartu Ülikooli koostööna „Mulgi sõnastik“ (2013, EKSA). Selle põhjal valmis 2013. aastal ka Mulgi veebisõnastik (https://www.eki.ee/dict/mulgi/). Töörühm jätkas oma tegevust, et koostada suur Mulgi sõnaraamat, mis koondaks võimalikult ammendavalt varem talletatud murdeainest ja töörühma liikmete poolt lisatud sõnu ning näitelauseid. Nii on loodud Eesti Keele Instituudi elektroonilises sõnastikusüsteemis EELex ligi 20 000 sõnaartiklit hõlmav Mulgi sõnavara andmebaas, millest veebisõnaraamatu 1. köide esitab u 9000 sõnaartiklit (a kuni lüüv).

Mulgi sõnaraamatu töörühma on selle moodustamisest alates juhtinud Alli Laande Mulgimaal ja Karl Pajusalu Tartu Ülikoolis, suure sõnaraamatu pikaajaliste koostajate hulka kuuluvad ka Kristi Ilves ja Triin Todesk, sõnaraamatut on aidanud toimetada Ellen Niit ja Marili Tomingas. Eesti Keele Instituudis on tööd koordineerinud algul Urmas Sutrop, hiljem Jüri Viikberg ja Tiina Laansalu, selle veebisõnaraamatu on teoks teinud Eesti Keele Instituudi vanemtarkvaraarendaja Indrek Hein. Mulgimaal koos käivasse sõnaraamatu töörühma on kuulunud veel mitmeid häid mulgi keele oskajaid: Ilse Israel, Asta Jaaksoo, Mare Keldo (Osi), Helju Lehesmets, Hillevi-Kärt Muska, Asta Mäeorg, Erna Elise Neimann, Ants Taul jt.

Nagu varasemast, saab ka sellest veebisõnaraamatust otsida-leida mulgi sõnu mitmel viisil: märksõna (ehk murdekuju), kirjakeelse vaste (seletuse), stiili ja eriala ning kõigi väljade otsinguga tüve jm järgi. Kasutuse hõlbustamiseks on lisatud sõnade põhivormid, käändsõnade puhul omastav ja osastav kääne, tegusõnade puhul da-tegevusnimi ja oleviku ainsuse esimene pööre, mõnikord ka teisi iseloomulikke muutevorme. Enamasti on esitatud sõnade kasutusvõimalusi avavaid näitelauseid. Märksõna valikul on toodud esile ka murrakuti erinevaid sõnakujusid, lisatud on viiteid teistele sama või lähedase tähendusega sõnadele.

Mulgi sõnaraamatutööd on toetanud lisaks eelnimetatud asutustele Eesti Rahvakultuuri Keskus (Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmed) ning Haridus- ja Teadusministeerium (sh programm „Eesti keel ja kultuurimälu II“).

„Mulgi sõnaraamat“ kuulub Eesti Keele Instituudi väikeste murdesõnastike sarja.

Illustratsioon: kultuuripiirkonnad.ut.ee/mulgi-kultuuripiirkond.html