Tulemused 2019

Parim selge sõnumiga tarbetekst

Eesti Loodusmuuseumi audiogiid

Ära märgiti Eesti Puuetega Inimeste Koja raamat „Teekond erilise lapse kõrval“ ja Riigi Infosüsteemi Ameti aastaraamat „Küberturvalisus 2019“.


Parim selge sõnumiga tarbepilt

Ants Laikmaa kampaania Viru Keskuses

Ära märgiti Staapli majade infograafika ja Statistikaameti Facebooki postitused.


Parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga

Maanteeameti liiklusohutuse kampaania

Ära märgiti veebileht narko.ee, Arhitektide Liidu kuraatorinäitus „Liginull“ ja Sotsiaalministeeriumi kampaania „Ava meeli“.


Aasta selge sõnumi edendaja

Politsei- ja Piirivalveamet

Ära märgiti Eesti Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusamet.


Eriauhind

Riigikohus, Õigekirjagurmaan, ajakiri Täheke ning Helgi Erilaid ja tema saade „Aja jälg kivis“.