Lähtekoht

Selge keele konverents Euroopa keeltepäeval toimus 26. septembril 2013 Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis.

Konverentsi korraldasid Euroopa Komisjoni Esindus Eestis, Eesti Keele Instituut ja Eesti Keeletoimetajate Liit.

2013. aasta Euroopa keeltepäeva tähistati Eestis esimest korda rahvusvahelise selge keele konverentsiga. Sellega sooviti tõmmata seadusandjate, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste tähelepanu eesti õigus- ja halduskeele olukorrale ning taotleda mõtteviisi muutust. Ametlikud dokumendid ei pea koosnema pikkadest keerulise ülesehitusega lausetest ning arusaamatutest väljenditest ja võõrsõnadest. Rahvusvahelise kogemuse najal näidati konverentsil, kuidas liikuda selgema keelekasutuse poole nii avalikus kui ka erasektoris. Kui õigusaktid, avalduste vormid, juhised, arengukavad, ravimiinfo jmt on selgekeelsed, mõistab täiskasvanud inimene neid juba esimesel lugemisel ega pea esitama teksti koostajale täpsustavaid küsimusi. See säästab aega, vähendab halduskoormust ja -kulu ning parandab riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste mainet. Selgest keelekasutusest on kindlasti kasu kogu ühiskonnale.

Konverents oli mõeldud Riigikogu, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste töötajatele, kes osalevad õigusaktide ja haldusdokumentide koostamise protsessis. Samuti teistele avalikku keelekasutust mõjutavatele inimestele, nagu ajakirjanikud, tõlkijad, toimetajad ja keeletoimetajad, kujundajad, õppejõud ja üliõpilased.

Konverentsist võttis osa umbes 300 inimest, veebis sai otseülekannet jälgida Postimehe vahendusel.

Euroopa keeltepäeva kutsusid 2001. aastal ellu Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon, et tähtsustada kõiki Euroopa keeli, sh suure kõnelejaskonnaga keeli ja murdeid, põliskeeli ja uusi keelekujusid; rõhutada avalikkusele keeleõppimise tähtsust; suurendada teadmist, et kõik Euroopas kõneldavad keeled on väärtuslikud ning julgustada ja soodustada keele pidevõpet.