Tulemused 2016

Parim selge sõnumiga tarbetekst

Tiit Hennoste ja Karl Pajusalu õpik „Eesti keele allkeeled“

Ära märgiti Ly Seppel-Ehini „Ööülikooli“ loeng „Laps ja lill, lammas ja legonindžagod“, Indrek Koffi ja Liisa-Ly Pakosta teabetrükis „Kirjad lapsevanemale“, Vilja Kiisleri arvamuslood ning Politsei- ja Piirivalveameti väljakutsete maraton Facebookis.


Parim selge sõnumiga tarbepilt

Tervise Arengu Instituudi video „Muuda auto suitsuvabaks“

Ära märgiti põrandamäng „AGA MINA“, Tallinna Loomaaia plaan ja Tartu Ülikooli uuendatud raamatukogu plaan.


Parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga

Riigi Infosüsteemi Ameti X-tee tutvustus

Ära märgiti koduleht tarkvanem.ee, video „Ega puit ennast ise mööbliks tee“ ja Kalamaja Avatud Kooli idee tutvustus.


Parim selge sõnumi edendaja

Maksu- ja Tolliamet

Ära märgiti Ülle Madise selge väljendus avalikus suhtluses ja Päästeameti kampaaniad.


Eriauhind

SEB Panga ja SEB Elu- ja Pensionikindlustuse tegevus kliendiinfo selgemaks ja sõbralikumaks muutmisel.