Vajuta hiirega (mõnele) vasakul pool asuvale tähenduskastile ja LOHISTADES ühenda see paremal asuva sobiva tähendusega.
Kui sobib mitu tähendust, võid järgemööda ühendada ka mitme tähenduskastiga. Seose kustutamiseks lohista roheline täpp kastist välja.
Kui oled lõpetanud, ära unusta salvestada.

Tööriist sobib järgmistele sõnaraamatutele: Põhisõnavara sõnastik, Eesti-vene õpilase ÕS, mööndustega Eesti-vene sõnaraamat.

Vaata tervet artiklit kõrvalaknas. Soovita, mida ja kuidas paremini teha.

salvesta
näita suvalist mitmest
näita

kõnelema

1 rääkima
2 ettekandega või lühema kõnega esinema
157291 suuliselt sõnu, lauseid moodustama, neid kuuldavale tooma; sel teel mõtteid, arvamusi jne väljendama
■ mingit keelt või murret oskama või valdama
■ millestki jutustama, midagi teatama või käsitlema
■ kellegagi juttu ajama, vestlema
■ kõnega esinema, kõnet pidama

157292 millestki tunnistust andma, midagi aimata laskma või tõendama
1 kõneelundite abil sõnu ja lauseid moodustama, neid kuuldavale tooma (EKSS)
speak, talk
2 mõtteid vahetama, kellegagi suuliselt suhtlema, kasut. ka metafooris "Inimese teod räägivad enda eest"
talk, speak
3 kõnelemise teel mõtteid, tundeid, arvamusi jne. teatud viisil väljendama (EKSS)
talk, speak, utter, mouth, verbalize
Ühene
morfoloogia