KULTUURI- JA KIRJANDUSTEOORIA TÖÖRÜHM
  Töörühm

  Kontakt
 kultuuriteooria
      [ät]gmail.com
KATRIN PUIK
dr. phil.


Lõpetanud Tartu ülikooli 2000. a eesti ja soome-ugri filoloogia erialal, kaitsnud magistrikraadi eesti kirjanduse alal 2003. a ning doktorikraadi 2009. a väitekirjaga “Iroonia Heiti Talviku ja Betti Alveri luules”. Peamised uurimissuunad: eesti 1930. aastate luule (peamiselt Heiti Talviku ja Betti Alveri looming), poeetika (ennekõike irooniapoeetika).