Sisu

 

Igale tundesõnale on pühendatud terve omaette peatükk. Peatükid, mida nimetatakse “sõnaportreedeks”,  on liigendatud allosadeks ja lõppevad üldistava osaga, mis kannab alati nimetust “Portree peajooned”

           Portreedele eelneb sissejuhatus, milles selgitatakse raamatu sünnilugu ning põhimõtteid, mida järgides see valmis.

        Lisadena on antud tundesõnade sagedusandmed tekstikorpuses ja raamatus läbivalt kasutatud keeleliste kirjelduskihtide lahtiseletus ning peamised kasutatud allikad

        Raamat lõppeb märkuste ja viidete ning kirjanduse ja võrguaadresside loeteluga.

See on raamat eesti keele tundesõnadest  – nende tähendusest, käitumisest tekstis, seostest argitasandi teadmistega, sõnade päritolu ning kasutuse ajaloolisest tagapõhjast.

            Näidatakse, kuidas eestlasliku meelelaadi keelelised tagasipeegeldused on kujunenud erinevate kultuuriliste mõjutuste, eluviisi, sotsiaalse korralduse ja ideoloogiate mõjuväljas.

            Raamat aitab lugejal ennast paremini mõista eesti kultuuri osana ning keelt ja kultuuri ning selle omapära väärtustada.