Kuidas viidata?

EKI teatmik. Eesti õigekeelsuskäsiraamat. Toimetanud Peeter Päll (peatoimetaja), Tiina Paet, Margit Langemets. Koostanud Peeter Päll, Maire Raadik, Margit Langemets, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Tiina Paet, Lydia Risberg, Arvi Tavast. Eesti Keele Instituut 2022–. eki.ee/teatmik/ (vaadatud KK.PP.AAAA.)

Nõu ja jõuga on kaasa aidanud veel Indrek Hein, Jelena Kallas, Kristina Koppel, Geda Paulsen, Heete Sahkai, Ülle Viks, Mari Vaus, Kairi Tamuri, Ülle Allsalu, Katrin Hallik, Katre Kasemets. Aitäh!

Viimati loodud artiklid

Viimati täiendatud artiklid

Järgmine ÕS

ÕS on olnud meil rohkem kui 100 aastat. Kõik elus asjad on pidevas muutuses, nii ka ÕS.

Mis on norm

Sõna norm on mitmetähenduslik ja tähistab keelevaldkonnas vähemalt kaht asja: 1) objektiivset normi ehk üldist keelekasutust ja 2) normingut ehk teadlikult kehtestatud normi.

Mis on sõnastikureform

EKI-s on aegade jooksul toimunud mitmeid sõnastikureforme. Kõik nad on olnud seotud tehniliste teadmiste ja võimaluste arenguga, üha uute digipööretega.