Mis see on?

  • Mitmesugust teavet tänapäeva eesti keele kohta, sh keelenõuandeid, seisukohavõtte, loendeid jm
  • Sissejuhatust keelearendusse (vt KKK)
  • EKI ühendsõnastiku paariline
  • Pidevalt ajakohasena hoitav ja täienev süstemaatiline ainestik
  • Teatmiku õigekirjaosa valmis 2019. a, muu osa koostamine algas 2021. a algusest

Kuidas viidata?

EKI teatmik. Eesti õigekeelsuskäsiraamat. Toimetaja Peeter Päll. Koostanud Peeter Päll, Maire Raadik, Ülle Allsalu, Katrin Hallik, Katre Kasemets, Margit Langemets, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Tiina Paet, Geda Paulsen, Lydia Risberg, Arvi Tavast, Mari Vaus. Tallinn: Eesti Keele Instituut 2022–. eki.ee/teatmik/ (vaadatud KK.PP.AAAA.)

EKI teatmikust

Lühitutvustus. Teatmiku seos EKI muude väljaannete ja teenustega (EKI ühendsõnastik, Keelenõuvakk, „Ametniku soovitussõnastik“).


Uusimad avaldatud artiklid

Komi-eesti tähetabel

27. juuni 2022

Keeletoimkonna 2021. a heaks kiidetud tähetabel (sürjakomi, permikomi).

Mari-eesti tähetabel

26. juuni 2022

Keeletoimkonna 2021. a heaks kiidetud tähetabel (niidumari, mäemari).


Viimati muudetud artiklid

Araabia nimed

30. jaanuar 2022

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.

Kreeka nimed

29. september 2021

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.

Ukraina nimed

3. aprill 2022

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.

Nimetuletised

11. veebruar 2022

Kuidas nimedest tuletisi teha (Tartu > tartlane, Bach < bachilik).

Mis on nimi?

8. juuni 2021

Nime mõiste ja tunnused. Kesklinn ja kesklinn, Tuhala Nõiakaev või Tuhala nõiakaev jne.

Täiendsõna

6. oktoober 2021

Täiendsõna ehk vaegomadussõna ehk käändumatu omadussõna. Prantsuse/prantsuse, Briti/briti, Nõukogude/nõukogude jne.

Horvaadi nimed

10. jaanuar 2022

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed; serbia-horvaadi murded, bosnia nimed.

Indoneesia nimed

23. november 2021

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed, Indoneesia keelte ülevaade.

Sloveeni nimed

9. jaanuar 2022

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.

Vene nimed

16. jaanuar 2022

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.