Mis see on?

  • Mitmesugust teavet tänapäeva eesti keele kohta, sh keelenõuandeid, seisukohavõtte, loendeid jm
  • Sissejuhatust keelearendusse (vt “Sõnaveebi kasutajale“)
  • EKI ühendsõnastiku paariline
  • Vt ka “KKK
  • Pidevalt ajakohasena hoitav ja täienev süstemaatiline ainestik
  • Teatmiku õigekirjaosa valmis 2019. a, muu osa koostamine algas 2021. a algusest

EKI teatmikust

Lühitutvustus. Teatmiku seos EKI muude väljaannete ja teenustega (EKI ühendsõnastik, Keelenõuvakk jm).

Kuidas viidata?

EKI teatmik. Eesti õigekeelsuskäsiraamat. Toimetaja Peeter Päll. Koostanud Peeter Päll, Maire Raadik, Ülle Allsalu, Katrin Hallik, Indrek Hein, Katre Kasemets, Kristina Koppel, Margit Langemets, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Tiina Paet, Geda Paulsen, Lydia Risberg, Arvi Tavast, Mari Vaus. Tallinn: Eesti Keele Instituut 2022–. eki.ee/teatmik/ (vaadatud KK.PP.AAAA.)

Viimati loodud artiklid

Mis on naabersõnad?

Ülevaade EKI ühendsõnastiku naabersõnadest, mida kuvame ligikaudu 10 000 kõige sagedasema eesti keele sõna juures.

Viimati täiendatud artiklid

Läti nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.