Kuidas viidata?

EKI teatmik. Eesti õigekeelsuskäsiraamat. Toimetanud Peeter Päll (peatoimetaja), Tiina Paet, Margit Langemets. Koostanud Peeter Päll, Maire Raadik, Margit Langemets, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Tiina Paet, Lydia Risberg, Arvi Tavast. Eesti Keele Instituut 2022–. eki.ee/teatmik/ (vaadatud PP.KK.AAAA.)

Nõu ja jõuga on kaasa aidanud veel Indrek Hein, Jelena Kallas, Kristina Koppel, Geda Paulsen, Heete Sahkai, Ülle Viks, Mari Vaus, Kairi Tamuri, Ülle Allsalu, Katrin Hallik, Katre Kasemets. Aitäh!

Viimati loodud artiklid

Õigekirja põhireeglid tulekul

„Eesti keele õigekirja põhireeglid“ ilmumisel. NB! Lisatud ülevaade muutustest õigekirjapeatükis 2019–2024.

Üldlaiend

Üldlaiendi liigid, üldlaiendi ja kiilu kirjavahemärgid.