Sisukord

Lühidalt

Ahelliitum ehk ahelliitsõna koosneb nimisõnast ning sellele eelnevast lausest või fraasist, kõigi sõnade vahel on sidekriips: aega-küll-meeleolu, mis-nüüd-mina-suudan-hoiak, eile-oli-vaja-ajakava, nokk-kinni-saba-lahti-tunne, jaga-ja-valitse-poliitika, kes-on-kes-küsimus, Made-in-China-kaup, play-off-mängud, ad-hoc-seos.

Pikemalt

Ülesehitus

Ahelliitumi põhisõna on nimisõna. Sellele eelnev täiendosa võib olla

1) (lühi)lause: mis-nüüd-mina-suudan-hoiak, eile-oli-vaja-ajakava, jaga-ja-valitse-poliitika, kes-on-kes-küsimus, anna-mulle-andeks-naeratus, keelan-käsin-juhtimine, vali-mind-mees;

2) lause, kust on välja jäetud on-öeldis: aega-küll-meeleolu (aega on küll), hambad-ristis-eelarve (hambad on ristis), nokk-kinni-saba-lahti-tunne (nokk on kinni, kui saba on lahti);

3) vormellause: tere-hommikust-telefonikõne, oh-sa-pagan-reaktsioon;

4) võõrkeelne fraas: play-off-mängud, ad-hoc-seos;

5) muu fraas: enne-ja-pärast-foto (enne ja pärast tehtud), minu-laps-sinu-korterisse-petuskeem (minu laps registreeritakse sinu korterisse).

Muid fraase (5. rühm) on seni kasutatud kõige harvem. Harvem on esinenud ka pikemaid liitlauseid, nt mul-on-kogu-aeg-jõle-kiire-ja-palju-tööd-ja-kõht-kah-valutab-inimesed.

Sidekriips pannakse kõigi sõnade vahele.

Ahelliitsõnad ei ole ja sidekriipsu ei vaja järgmised juhtumid.

  1. Nimisõnale eelneb harilik pikem täiendfraas: vana ja väga spartaliku erakooli stiilis lips, mitte sugugi eriti salajane valem, mitte nii õiglased inimesed, seinast seina küsimused, (seda ei peetud) kes teab mis patuks.
  2. Tegusõnata fraas laiendab teo- või tegijanime: hambad ristis pingutus < hambad ristis pingutama, pea ees vettehüpe < pea ees vette hüppama, tere hommikust soovija < tere hommikust soovima, paar pakki päevas suitsetaja < paar pakki päevas suitsetama.

Muid väljendusvõimalusi

AhelliitumKõrvallauseJärellisand
aeg-on-raha-mõttelaadmõttelaad, et aeg on rahamõttelaad “aeg on raha” ~ mõttelaad aeg on raha
rasv-on-kole-paha-paanikapaanika, et rasv on kole pahapaanika “rasv on kole paha” ~ paanika rasv on kole paha
niiviisi-edasi-ei-saa-mõtemõte, et niiviisi edasi ei saamõte “niiviisi edasi ei saa” ~ mõte niiviisi edasi ei saa
kes-on-kes-küsimusküsimus, kes on kesküsimus “kes on kes?” ~ küsimus kes on kes?
AhelliitumMuudetud sõnajärg või sõnastus
aeg-maha-tehnikaaja mahavõtmise tehnika
sööme-õues-päevõues söömise päev
klient-on-kuningas-teenindusteenindus, nagu klient oleks kuningas; esmaklassiline teenindus
üks-suurus-sobib-kõigile-rõivasigale suurusele sobiv rõivas

Inglise ahelliitumite tõlkimine

Inglise keeles on ahelliitsõnad rohkem levinud ja käibel ka terminitena, eesti keeles on neid sagedamini moodustatud ühekordse kujundina. Inglise ahelliitumi tõlkeks sobib enamasti harilik liitsõna või sõnaühend.

drive-in cinemaautokino
start-up ~ startup companyidufirma
stand-up comedypüstijalakomöödia
door-to-door salesrändmüük
out-of-the-box thinkingloov mõtlemine
day-to-day expensesjooksvad kulud
ready-to-use productvalmistoode
hit-and-run driverõnnetuskohalt põgenenud juht
hands-free devicevabakäeseade
do-it-yourself kitisetegemiskomplekt, meisterduskomplekt, remondikomplekt
hands-on exhibittegevuseksponaat, mängueksponaat
win-win solutionkõiki rahuldav lahendus, kõigile hea ~ soodne ~ sobiv ~ lahendus
hundid-söönud-lambad-terved-lahendus

Termin

Termin on eesti keeleteaduses suhteliselt uus. Soome ketjuyhdyssana eeskujul loodud ahelliitsõna on esimest korda fikseeritud Mati ja Tiiu Erelti koostatud „Eesti-soome keeleteaduse sõnastiku“ II trükis 1995. aastal. 2020. aasta “Eesti keele käsiraamatus” on samad autorid eelistanud terminit ahelliitum. Varem on kasutatud ka nimetust ad-hoc-liitsõna, näiteks 1976. a õigekeelsussõnaraamatu ortograafialisas sidekriipsu tarvitamise juhistes. Esialgne nimetus rõhutab sellise sõnamoodustuse juhuslikkust (ladina ad hoc ‘selleks puhuks’), uus termin iseloomustab liitumi ülesehitust.

Kirjandus

  • Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross, Eesti keele käsiraamat. Uuendatud väljaanne. Eesti Keele Instituut. Tallinn: EKSA, 2020, lk 139.
  • Tiina Leemets, Mida-neist arvata-küsimus. Ahelliitsõnad. – Keelenõuanne soovitab 5. Koostanud ja toimetanud Maire Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015, lk 119–129.
  • Helika Mäekivi, Emakeelne eurokeel. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2013, lk 25–32.
Anna tagasisidet