Sisukord

Indoeuroopa keelkonna India keelte Ida-India rühma kuuluv bengali keel (বাংলা ভাষা Bāṁlā bhāṣhā) on ametikeel Bangladeshis (ajalooliselt Ida-Bengalis) ja India Lääne-Bengali osariigis.

Kirjutus

Bengali keel kasutab oma kirja, mis on tüübilt silpkiri. Silpkirja üks märk vastab tavaliselt silbile, milles on kaashäälik + täishäälik, nt ক ka. Bengali kirjas jääb eri täishäälikute puhul kaashääliku märk üldjuhul samaks, nt ক ka, কা , কি ki, কী , কু ku, কূ , কৃ kṛ, কে ke, কৈ kai, কো ko, কৌ kau. Bengali kirja põhisilbid (looksulgudes ladina vaste):

{ka}, খ {kha}, গ {ga}, ঘ {gha}, ঙ {ṅa}, চ {cha}, ছ {chha}, জ {ja}, ঝ {jha}, ঞ {ña}, ট {ṭa}, ঠ {ṭha}, ড {ḍa}, ঢ {ḍha}, ণ {ṇa}, ত {ta}, থ {tha}, দ {da}, ধ {dha}, ন {na}, প {pa}, ফ {pha}, ব {ba}, ভ {bha}, ম {ma}, য {j̱a}, র {ra}, ল {la}, শ {sha}, ষ {ṣha}, স {sa}, হ {ha}.

1972. a kiitis ÜRO kohanimekorralduskonverents India esindaja ettepanekul heaks mh bengali nimede latinisatsiooni, kuid praktikas on seda väga vähe rakendatud. Lisaks ei anna see latinisatsioon bengali hääldust kuigi täpselt edasi, mistõttu juhtudel, kui on taotletud bengalipärase nime ametlikustamist, on pigem lähtutud tegelikust hääldusest, mitte heakskiidetud latinisatsioonist (vrd Kolkata, mis 1972. a latinisatsiooni kohaselt oleks Kalkātā < কলকাতা). Enamik bengali nimesid jõuab rahvusvahelisse käibesse inglise nimekujude vahendusel, need omakorda on sageli lihtsalt bengali nimed ilma diakriitiliste märkideta.

Eesti tekstis on mõeldav bengali nimesid kirjutada ÜRO 1972. a süsteemi kohaselt, kui tõlgitakse otse bengali keelest, muudel juhtudel on pragmaatiline järgida inglise keele kaudu tuntuks saanud nimekujusid.

Hääldus

Lühidalt

Rõhk on bengali nimedel enamasti esimesel silbil. Tabelis on antud hääldusvasted 1972. a latinisatsiooni kohasele kirjutusviisile. Tähed, mille all on punkt (, , ) märgivad retrofleksseid häälikuid, mis eriti ja puhul meenutavad inglise vastavate kaashäälikute hääldust.

Pikemalt

TähedHääldusNäited
a[o]Baṅga [bongo]
ā[a]Kalkātā [kolkata]
[dž]J̱amunā [džomuna]
mpikendab eelnevat kaashäälikut, kui on sõna keskel kaashäälikuühendi 2. liige
ei hääldu sõna algul kaashääliku järel
s[š] üldjuhulGhorāsāl [ghorašal]
[s] d, l, n, r-i ees
sh, ṣh[š]Lakṣhmīpur [lokšmipur]
v[b] üldjuhul
pikendab eelnevat kaashäälikut, kui on sõna keskel kaashäälikuühendi 2. liige
ei hääldu sõna algul kaashääliku järel
y[w] i ja a või o ja a vahelNoyākhālī [nowakhali]
pikendab eelnevat kaashäälikut, kui on sõna keskel kaashäälikuühendi 2. liigeanyā [onno]
ei hääldu sõna algul kaashääliku järel, v.a ühendid ya,
[ä] sõna algul kaashääliku järel ühendites ya, nyāy [näi], byay [bäi]
Bengali nimede hääldus

Isikunimed

Bangladeshi (ja laiemalt Lõuna-Aasia) islamiusuliste meeste isikunimemall on usuline nimi + eesnimi + [“perekonnanimi”], ent need võivad esineda mis tahes järjestuses. Tavaliselt on isikul vähemalt üks eesnimi (mida võib kasutada isiku poole pöördumisel) ja sageli usuline nimi (nt Ahmad, Muhammad, Rahman, Saeed). Lõuna-Aasia muslimitel ei pruugi perekonnanimesid olla. Mõnedel meestel võib siiski olla päritav austusnimi, mis sarnaneb perekonnanimega, aga näitab pigem kuulumist mingisse sotsiaalsesse seisusse, sugukonda või usundisse, päritolu mingist piirkonnast vms. Tüüpilised austusnimed on Khan, Chawdhury ja Shah, mis võivad paikneda nime mis tahes osas, kõige sagedamini nime lõpus. Üks perekond võib kasutada nii üht päritavat austusnime kui ka erinevaid, kui nende suguvõsa eri liinid annavad neile selleks õiguse. Kuivõrd need on sagedad nimed, siis ei saa nende põhjal oletada perekondlikke seoseid sama nime kandjate vahel.

Naistel on tavaliselt kaks või kolm nime, nende hulgas pole usulist nime: eesnimi + naise austustiitel + [“perekonnanimi”], järjekord pole fikseeritud. Naisaustustiitlid on nt Begum (sageli abielunaiste kohta), Khanom, Sultana ja Khatoon. On ka teistsuguseid nimekooslusi: 1) mõnel naisel ei ole austustiitlit, kuid on kaks eesnime, nt Jameela Nasreen, 2) kuigi austusnimesid loetakse meeste nimedeks, võib mõne naise nimes see samuti esineda, nt Jameela Nasreen Shah, 3) mõnel naisel võib olla perekonnanimeks tema isa eesnimi, sel juhul võtab ta abiellumisel perekonnanimeks oma abikaasa eesnime.

Nimed perekonnas

Kui perekonnanimi pole traditsiooniliselt kasutusel, siis sageli võtavad Euroopas elavad muslimid endale perekonnanimeks oma isa (ees)nime, nt Ali või Hussein. Või siis nt tükeldavad oma usulist nime. Näiteks Nooruddin võib oma nimeks võtta vormi Noor Uddin, milles viimane on perekonnanimi.

Abiellumisel ei pruugi naised võtta endale mehe nimest mingit osa; see sõltub perekonna traditsioonidest. Seega ei pruugi abielus mehed ja naised kanda ühist nime. Nt Amina Begum võib olla Hanif Muhammad Shahi naine. Samas võib naine võtta mehe perekonnanime, kui see on kasutusel, või isegi mehe eesnime. Nt Muhammad Akbar Khani naine võib olla Fatima Khan.

Lapsed ei pruugi pärida oma isalt või emalt ühtegi nimeosa. Seetõttu on tavaline, et ühe ja sama perekonna liikmetel ei ole ühist nime ja seega muutub perekonnasuhete kindlakstegemine nimede põhjal võimatuks. Nt Muhammad Hanif võib olla Saeed Ahmedi vend. Lastele nime panek sõltub sageli perekonna traditsioonidest, mis võib tähendada isegi ühe perekonna piires eri tavasid, nt võib üks laps saada perekonnanimeks oma isa eesnime, teine aga isa perekonnanime. Nt Salim Khani lapsed võivad olla Amin Salim (perekonnanimeks isa eesnimi) ja Malik Khan (perekonnanimeks isa austusnimi).

Lääne-Bengal

Hinduismi järgivad bengalid India osariigis Lääne-Bengalis järgivad veidi teistsugust tava, mis sarnaneb rohkem Põhja-India nimetavale. Seal on perekonnanimi inimestel tavaliselt olemas, nt Banerjee, Bhattacharyam, Chatterjee, Chowdhury, Goswami jt. Naine võtab abielludes oma perekonnanimeks abikaasa perekonnanime.

Kohanimed

Bengali provints 1931 (Wikimedia Commons). Lääneosa praegu Lääne-Bengal, idaosa Bangladesh

Bengali keeleala kohta käivad eksonüümid: Bangladesh (Bāṁlādesh), Bengal (Baṅga), Ganges (jõgi, Gaṅgā), Lääne-Bengal (Pashchim Baṅga). Eksonüüm rööpvõimalusena: Kolkata ehk Kalkuta.

Valik bengali kohanimesid Bangladeshis:

Inglise nimiBengali nimi
Barisalবরিশাল Barishāl
Chattogram ~ Chittagongচট্টগ্রাম Chaṭṭagrām
Comillaকুমিল্লা Kumillā
Dhakaঢাকা Ḍhākā
Jessoreযশোর J̱ashor
Khulnaখুলনা Khulnā
Mymensinghময়মনসিংহ Maymansińh
Rajshahiরাজশাহী Rājshāhī
Sylhetসিলেট Sileṭ
Bangladeshi kohanimed

Valik kohanimesid Lääne-Bengalis:

Inglise nimiBengali nimi
Barddhaman (end. Burdwan)বর্ধমান Bardhamān
Darjeelingদার্জিলিং Dārjiliń
Ingraj Bazar (English Bazar)ইংরেজ বাজার Iṁrej Bājār
Kolkata (end. Calcutta)কলকাতা Kalkātā
Medinipur (end. Midnapore)মেদিনীপুর Medinīpur
Siliguriশিলিগুড়ি Shiliguṙi
Lääne-Bengali kohanimed

Vt ka

Kirjandus

Anna tagasisidet