Sisukord

22. aprillist 2022 on Keelenõuvakk uuel aadressil ja uue sisuga. Miks see muutus vajalik oli?

Uus kontseptsioon

Uue Keelenõuvaka põhieesmärk on anda vastuseid korduma kippuvatele keelenõuküsimustele. Pigem vähem, aga paremini. Vastusele lisatakse link artiklile, kust saab üksikasjalikumat teavet. Võrdluseks: vana Keelenõuvakk kujutas endast väljavõtet igapäevastest telefoninõuannetest ja oli seetõttu kirev kogu lakoonilisi nõuandeid (üle 7500 alates 2004. aastast), mille ajakohasena hoidmine hakkas ajapikku üle jõu käima.

Uus Keelenõuvakk ei sisalda sõnu vm keelendeid, mida on võimalik seletada Sõnaveebis või EKI teatmikus. Välja arvatud siis, kui tegu on sageda küsimusega. Ent ka sel juhul on viide artiklile, kus on rohkem infot. Vanas Keelenõuvakas oli kandeid, mis kordasid infot sõnaraamatutes ja keelenõukirjutistes vm, mõnikord sisaldades ka vastuolusid.

Kas vana Keelenõuvakk on veel alles?

Jah, on. Ent avalikku linki sellele pole. Suur hulk vana Keelenõuvaka kandeid on kas ebatäpsed või aegunud ning me ei ole olnud suutelised seda lühikese aja jooksul korda tegema, sealhulgas vajalikku ja ajakohast sisu üle võtma. Kanname infot üle kolme kohta. Sõna kohta käiva info lisame EKI ühendsõnastikku Sõnaveebis. Muu keeleinfo läheb kas EKI teatmikku või uude Keelenõuvakka.

Anname vanale baasile ligipääsu üksnes uurimise otstarbel. Leiame, et vana Keelenõuvaka ebatäpne või aegunud info toob avalikkusele näitamisel rohkem kahju kui kasu.

Anna tagasisidet