Mõned keelendid esinevad kord kokkukirjutatuna (liitsõnana), kord lahkukirjutatuna (sõnaühendina) ilma olulise tähendusliku erinevuseta.

Lahkukirjutus rõhutab kuuluvust (mille hind): bensiini hind, kütuse hind, elektri hind, gaasi hind, nafta hind, kohvi hind.

Kokkukirjutus rõhutab liiki (mis liiki hind): bensiinihind, kütusehind, elektrihind, gaasihind, naftahind, kohvihind.

Kokku kirjutama võib muu hulgas ajendada mitmuslik sisu: bensiinihinnad, kütusehinnad, elektrihinnad, gaasihinnad, naftahinnad, kohvihinnad.

Vt lähemalt „Nimisõna + nimisõna“.

Anna tagasisidet