Õppeaastate kirjutamiseks on mitu võimalust. Õppeaasta lühend on õa.

Arvude vahel saab kasutada

  • kaldkriipsu: 2010/11. õa (punkt on ainult teise arvu järel);
  • mõttekriipsu: 2010.–11. õa (punkt on mõlema arvu järel);
  • sidekriipsu: 2010.-11. õa (punkt on mõlema arvu järel).

Punkte ei ole tavaks lisada, kui arvud on lühendi õa järel: õa 2010/11, õa 2010–11 (mõttekriipsuga), õa 2010-11 (sidekriipsuga).

Sama malli saab kasutada ka näiteks teatrihooaegade puhul:

  • 2010/11. hooaeg, 2010.–11. hooaeg, 2010.-11. hooaeg või
  • hooaeg 2010/11, hooaeg 2010–11, hooaeg 2010-11.

Anna tagasisidet