Eesti kohanimes sisekohakäänete (sisse-, sees-, seestütlev kääne) või väliskohakäänete (alale-, alal-, alaltütlev kääne) kasutamisel järgitakse kohalikku tava. Kindlaid reegleid selle kohta ei ole, enamasti on kohalikku tava lihtsalt vaja teada.

Näiteks on Türi linna nime tavaks käänata väliskohakäänetes: Türile, Türil, Türilt, aga Paide linna nime sisekohakäänetes: Paidesse, Paides, Paidest.

Osa nimesid kasutatakse ühes piirkonnas sise-, aga teises väliskohakäändes. Näiteks Tallinnas Nõmmel, aga Kilingi-Nõmmes.

Vt lähemalt „Eesti kohanimede kohakäänded“.

Anna tagasisidet