Sisukord

Ei. Eesti keelekorralduse üks aluspõhimõtteid on juba aastast 1980 olnud, et uued soovitused ajakohastavad keelekasutust, kuid põhimõtteliselt ei kuulutata valeks kirjakeele varasemaid norminguid.

Me ei tee kirjaoskamatuks varem koolis käinud inimesi ega kuuluta ebasobivaks otsustele eelnenud aja olulisi tekste. (Kerge 2012: 81)

Anna tagasisidet