Sisukord

Tänu senisest paindlikumatele avaldamisvõimalustele on EKI liikunud järjest suurema avatuse poole.

Nagu ES keeletoimkond paneb oma otsusekavandeid avalikule arutelule, saab veebisõnastike puhul ka sõnastikuartikleid avaldada tagasiside saamiseks juba koostamisfaasis. Kogu info on avatud muutustele ja kriitikale, igasugune tagasiside on oodatud. Tagasisidet saab meile saata nii keelenõu meilivormi kui ka Sõnaveebi kaudu (vt nupp „Tagasiside“). Võib öelda, et keeleinfo allikad (sh uus ÕS) sünnivad meie kõigi silme all.

Sisendit keele arendamiseks hangime aktiivselt kõigilt sihtrühmadelt. Käima on pandud regulaarsed EKI seminarid, kus arutame ÕSi koostamispõhimõtteid ja soovitusi teemade kaupa. Väljaspool EKIt on toimunud arutelupäevad keeletoimetajate, eurotõlkijate ja avalikkusega. TÜs on kaitstud mitu lõputööd õpilaste ja üliõpilaste suhtumisest keelevigadesse, koostamisel on magistri- ja doktoritöid.

Anna tagasisidet