Sisukord

Lause on tihti võimalik sõnastada nii, et selles sõnad või fraasid tarbetult ei korduks. Selleks saab kasutada asendust, väljajättu või ümbersõnastust.

Näide 1

AlgneToimetatud
Korrakaitseametniku ametikoha moodustamisel valla- või linnavalitsuses sätestatakse korrakaitseametniku alluvus, tööpiirkond ja täpsemad ülesanded korrakaitseametniku ametijuhendis.Kui valla- või linnavalitsuses luuakse korrakaitseametniku ametikoht, määratakse tema alluvus, tööpiirkond ja täpsemad ülesanded kindlaks ametijuhendis.

Näide 2

AlgneToimetatud
Amet otsustas:
1. Likvideerida ehitismälestiselt nr 1 ja selle 1 meetri raadiuses võsa ja puud.
2. Likvideerida ehitismälestiselt nr 2 ja selle 1 meetri raadiuses võsa ja puud.
3. Likvideerida ehitismälestiselt nr 3 ja selle 1 meetri raadiuses võsa ja puud.
4. Likvideerida ehitismälestiselt nr 4 ja selle 1 meetri raadiuses võsa ja puud.
Amet otsustas, et valdaja peab likvideerima ehitismälestistelt nr 1, 2, 3 ja 4 ning nendest 1 meetri raadiuses võsa ja puud.

Näide 3

AlgneToimetatud
Käesolevad privaatsuspõhimõtted (põhimõtted) selgitavad, kuidas advokaadibüroo (kontaktandmed toodud allpool) (büroo või meie) kogub ja töötleb teavet, kui kasutate meie veebilehel (veebileht) asuvaid teenuseid või muid meie pakutavaid teenuseid (teenused).Privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas advokaadibüroo kogub ja töötleb teavet, kui kasutate meie veebilehte või muid meie teenuseid.
Anna tagasisidet