Sisukord

Punktidena vormistatud loetelu lisab küll tekstile mahtu, kuid hõlbustab ja kiirendab teabe leidmist. Tihti aitab loetelu vähendada ka kordusi. Ühe teksti piires tuleks kasutada ühesugust loetelu vormistamist ning tähelepanu tuleb pöörata kirjavahemärkidele.

Näide 1

AlgneToimetatud
Taotlused ja muu esitamisele kuuluv teave tuleb saata kaitseväeteenistuse veebi kaitsevaeteenistus.ee kaudu, ameti postiaadressile Aiandi 15, 12918 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile krainfo@kra.ee. Täiendavat informatsiooni saab kutsealuse tasuta infotelefonilt 800 2525 või ameti kodulehelt www.kra.ee.Taotlused jm dokumendid saatke kas:
kaitsevaeteenistus.ee kaudu
– digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile krainfo@kra.ee
– või postiaadressile Aiandi 15, 12918 Tallinn.

Lisateave:
– tasuta infotelefonilt 800 2525
– kodulehelt www.kra.ee

Näide 2

AlgneToimetatud
Ettevõttele anti jäätmeluba nr XX jäätmeseaduse (edaspidi JäätS) § 73 lõike 2 punkti 7 alusel, kooskõlas § 75 lõike 1 punktiga 12, jäätmete tekitamiseks X kaevanduses maavara kaevandamisel või rikastamisel, JäätS § 73 lg 2 p 2 alusel jäätmete taaskasutamiseks (R5m– mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine, R12s- jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub ning R13– ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas) ning JäätS § 73 lõike 2 punkti 1 jäätmete kõrvaldamiseks (D1).Ettevõttele anti jäätmeluba järgmistel alustel:
– JäätSi § 73 lg 2 p 7;
– § 75 lg 1 p 12, jäätmete tekitamiseks maavara kaevandamisel või rikastamisel;
– § 73 lg 2 p 2, jäätmete taaskasutamiseks:
1. R5m – mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaanilised ehitusmaterjalid ja pinnase puhastamine taaskasutuseks,
2. R12s – jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehaaniline töötlemine: purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms, juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub,
3. R13 – ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud JäätSi § 14 lg 1 kohane ajutine ladustamine jäätmete tekkekohas;
– JäätSi § 73 lg 2 p 1, jäätmete kõrvaldamiseks (D1).
Anna tagasisidet