Sisukord

Lühidalt

Liitsõna esiosana eelistatakse mine-tuletistele harilikult muid, lühemaid tuletisi: kasutusluba, puhkekoht, osavõtutasu. mine-tuletist võib liitsõnas asendada ka tegusõnatüvi: lihvketas, graveernõel.

Pikemalt

mine-liitega saab mis tahes tegusõnast tuletada teonimetuse: tegema > tegemine, kasvatama > kasvatamine, õppima > õppimine. mine-liide ei ole siiski ainus tegevust väljendav liide, osast tegusõnadest saab teonimetusi tuletada ka näiteks us-, ng-, e-u-, k-liitega: muutuma > muutus, hävima > häving, rändama > rännevedama > vedumüüma > müük. On ka liiteta teonimetusi: leviravimatkkõndsundreis. Neis kasutatakse nimisõnana tegusõnatüve.

Liitsõna esiosana liitub mine-tuletis s-tüveliselt: laadimiskoht, asutamisleping, kolimisfirma.

Kui mine-tuletise kõrval on olemas lühem teonimetus, eelistatakse liitsõna esiosana seda. Tavaliselt on selleks us-, e– või u-tuletis: kasutusluba, puhkekoht, osavõtutasu.

Võtame selle tabelis kokku.

mine-tuletisus-tuletise-tuletisu-tuletis
laadimine: laadimistöö, laadimismasin, laadimisplats
kasutamine: kasutamis-, sageli parem kasutus-kasutus: kasutusaeg, kasutusluba, kasutuskõlblik
puhkamine: puhkamis-, sageli parem puhke-puhe : puhke: puhkeala, puhkekoht, puhkevõimalus
võtmine: võtmis-, sageli parem võtu-võtt : võtu: osavõtutasu, osavõtuõigus, osavõturohke

Liitsõna esiosana on kasutusel ka selliseid e– ja u-liitelisi teonimetusi, mida omaette sõnana kohtab harva: kinge – kinkekaart, hiile – hiilgeaeg, puhe – puhkepäev, kõrve – kõrbehais, pett – petukaup.

Kui muidu kokkukirjutatavale liitsõnale lisandub täiend, mis nõuab lahkukirjutust, sobib taas mine-vorm: valmistusviis – toidu valmistamise viis, kinkeleping – vara kinkimise leping.

Mõnikord võib mine-tuletist liitsõnas asendada ka tegusõnatüvi: lihvimine – lihvketas, triikimine – triikraud, grillimine – grillahi. Rohkesti leiab selliseid näited eeri-liiteliste võõrverbide puhul: graveerimine – graveernõel, poleerimine – poleerpasta, reguleerimine – reguleerkruvi.

Näiteid mine-tuletise asendamise kohta liitsõnus

mine-tuletis liitsõna
avamineavakõne, avaaktus, avapidustus
blokeerimineblokeerseade, blokeerpidur
fikseeriminefikseerlahus, fikseerseadis, fikseerside
graveeriminegraveermasin, graveernõel, graveerpink
grilliminegrillahi, grillkaste, grillmaitseaine, grillrest, grillsüsi, grillbaar
grimeeriminegrimmipliiats, grimmiruum
haakiminehaakekonks, haakekarv
haaraminehaardelund; haardeala, haardekaugus, haardelaius, haardeulatus, haardevahend, haardevalmis, haardevõime
hakkiminehakklaud, hakkmasin, hakknuga
hauduminehaudeala, haudeasund, haudekoloonia, haudemasin
hautaminehaudepott
heegeldamineheegelnõel, heegelmuster, heegelniit, heegeltehnika
higistaminehigistushoog, higistusvahend, higistusvastane
hoidminehoide-, hoiu-
impregneerimineimpregneervahend
jaotaminejaotusjoon, jaotuskava, jaotuskilp, jaotusprintsiip, jaotuspunkt, jaotustoru, jaotustorustik, jaotusventiil, jaotusvõll
kaapiminekaapnuga, kaapraud, kaapriist
kaebaminekaebehääl, kaebehüüd, kaebekiri, kaebelaul, kaebemenetlus, kaebesõna, kaebeõigus
kalibreeriminekalibreerpink, kalibreerplaat
kantiminekantmasin
kasutaminekasutusaeg, kasutusala, kasutusiga, kasutusluba, kasutusviis, kasutusõigus; kasutushõlpsus, kasutuskergus, kasutuskõlblik, kasutuskõlbmatu, kasutusvalmis
kleepiminekleepkumm, kleeppasta
kudeminekudeaeg, kudepaik, kuderänne
kääriminekääritõrs, käärikelder
lahendaminelahenduseeskiri, lahenduskäik, lahendusvõte
lahustaminelahustusaine, lahustusanum
lahutaminelahutusavaldus, lahutusmärk, lahutusprotsess, lahutustehe, lahutusvõime
lihvimine lihvaine, lihvketas, lihvkivi, lihvkäi, lihvmasin, lihvpaber, lihvpink, lihvpulber
lõhkaminelõhkeseade, lõhketöö
lõikaminelõikekoht, lõikelaud, lõikeriist, lõiketangid, lõiketera
otsimineotsijaht, otsitunnus, otsivõti
pakkiminepakkelaastud, pakkematerjal, pakkenöör, pakkeruum
parkimineparkaine, parkekstrakt, parkhape, parkkoor, parklahus, parkrasv, parktaim, parktõrs
piiluminepiiluauk, piilukaamera, piilupiltnik
poleeriminepoleeraine, poleerpasta, poleervedelik, poleerpink
pooniminepoonvaha, poonhari, poonmasin
puhkaminepuhkeala, puhkekoht, puhkevõimalus
puuriminepuuragregaat, puurmehhanism, puurpurupuurriistpuurseadepuurtolmpuurtööpuurvarraspuurvesi
registreerimineregistreerseade
ronimineroniköis, ronirauad, roniredel, ronisein, ronivõrk
siluminesilufilter, siluhöövel, silulaud, silumasin, silupintsel
sulgeminesulgeklapp, sulgekraan, sulgesiiber, sulgevahend, sulgeventiil
suubuminesuubeava, suubekoht
tampiminetampmasin, tampnui
tankiminetankepüstiktankepüstol
teppimineteppmasin, teppõmblus
treiminetreipeitel, treitera, treitöö
triikiminetriiklaudtriikraud
valmistaminevalmistusaeg, valmistusviis, valmistusõpetus
viimistlemineviimistluskiht, viimistlusmaterjal, viimistlusplaat, viimistlustöö
viseerimineviseernurk, viseertasand

Kirjandus

Koostanud Maire Raadik

Anna tagasisidet