Kiirlingid (ee = eesti, lad = ladina, tt = teisendustabel, vt = vastavustabel): araabia-lad | araabia tt | armeenia-ee | aserbaidžaani vt | bulgaaria-lad | eesti-vene | ersa-ee | gruusia-ee | heebrea-lad | heebrea tt | hiina tt | kasahhi-ee | khmeeri-lad | kirgiisi-ee | komi-ee | korea-lad (2) | kreeka-lad (2) | makedoonia-lad | mari-ee | mokša-ee | mongoli-ee | serbia-lad | tadžiki-ee | tai-lad | tatari vt | tšetšeeni vt | türkmeeni vt | udmurdi-ee | ukraina-ee | ukraina-lad | usbeki vt | valgevene-lad | vene-ee | vene-lad | vene tt.

Siinses jaotises on kolme liiki tabeleid:

  • tähetabelid nimede jm ümberkirjutamiseks ühest kirjasüsteemist teise. Tähetabeli nimetuses on lähtekeel ja sihtkeel. Kui sihtkeeleks on eesti (nt armeenia-eesti tähetabel), on tähetabel mõeldud üksnes eesti tekstides kasutamiseks, kirjutusviis on üldiselt häälduspärane, sest kasutatakse eesti tähestiku tähti. Kui sihtkeeleks on ladina (nt bulgaaria-ladina tähetabel), on enamasti tegu rahvusvahelise süsteemiga, mille hääldusreegleid on vaja eraldi teada;
  • vastavustabelid juhul, kui mingis keeles on kasutusel või on kasutatud kaht eri kirjasüsteemi. Osa keeli on ladina tähestikule üle läinud, nt aserbaidžaani, türkmeeni, teine osa selliseid, millel on ametlik või mitteametlik ladinatäheline paralleelkirjaviis, nt tatari, tšetšeeni;
  • teisendustabelid eri ümberkirjutussüsteemide võrdluseks.

Vt ka „Ümberkirjutus“ jaotisest „Õigekiri“.

Tabelid

Araabia teisendustabel

Araabia latinisatsioonide kõrvutav tabel (ÜRO 1972 ja 2017, ISO, DIN, eestikeelne koraan, prantsuse ja tavakirjutusviis).

Aserbaidžaani vastavustabel

Varasema kürillilise kirja ja praeguse ladina kirja (a-st 1991) vastavused; varasem aserbaidžaani-eesti tähetabel (1978–1991).

Hiina teisendustabel

Wade’i-Gilesi täiendatud süsteem, Vene Palladiuse süsteem ja nende teisendus pinyin’i.

Komi-eesti tähetabel

Keeletoimkonna 2021. a heaks kiidetud tähetabel (sürjakomi, permikomi).

Korea-ladina tähetabelid

Lõuna-Korea 2000. a süsteem ja McCune’i-Reischaueri 1939. a süsteem (= Põhja-Korea süsteem).

Kreeka-ladina tähetabelid

Traditsiooniline vanakreeka-ladina tähetabel ja 1987. a ÜRO heaks kiidetud uuskreeka-ladina tähetabel.

Mari-eesti tähetabel

Keeletoimkonna 2021. a heaks kiidetud tähetabel (niidumari, mäemari).

Tatari vastavustabel

Ametliku kürillilise kirja ja poolametliku ladina kirja (a-st 2001) vastavused.

Tšetšeeni vastavustabel

Ametliku kürillilise kirja ja 1992. a ladina kirja vastavused. Eri tähestike kõrvutav tabel.

Türkmeeni vastavustabel

Varasema kürillilise kirja ja praeguse ladina kirja (1999. a versiooni) vastavused; türkmeeni tähestik 1993; varasem türkmeeni-eesti tähetabel (1978–1999).

Ukraina-eesti tähetabel

Õigekeelsuskomisjoni 1975. a kinnitatud tabel koos hilisemate parandustega (1998, 2009, 2022).

Usbeki vastavustabel

Varasema kürillilise kirja ja praeguse ladina kirja (1995. a versiooni) vastavused; varasem usbeki-eesti tähetabel (1978–1995).

Valgevene-ladina tähetabel

ÜRO 2012. a heaks kiidetud tähetabel (= Valgevene omaladina 2007). Eestis kasutamiseks soovitanud keeletoimkond (2024). Valgevene passisüsteeemi tähetabel, valgevene-eesti tähetabel (1975–2024).

Vene-eesti tähetabel

Eesti Kirjanduse Seltsi keeletoimkonna 1926. a kinnitatud tabel koos hilisemate parandustega.

Vene teisendustabel

Vene latinisatsioonide kõrvutav tabel (vene-eesti, vene-ladina, Vene passisüsteem ehk ICAO).