Sisukord

Väldi mine-lõpuliste nimisõnade liigset kasutamist. Tegusõna on selgem ja kergemini mõistetav.

Näide 1

AlgneToimetatud
Hoonete edasise lagunemise peatamiseks tuleb teostada esmased avariitööd.Tuleb teha hädavajalikud tööd, et hooned rohkem ei laguneks.

Näide 2

AlgneToimetatud
Sõlmitavad lepingud kuuluvad eelnevalt läbivaatamisele ja heakskiitmisele volikogus, kui nende täitmisega kaasnevad kulutused omavalitsusüksuse eelarvest või võetakse muid varalisi kohustusi.Kui sõlmitavate lepingutega kaasnevad kulutused omavalitsusüksuse eelarvest või võetakse muid varalisi kohustusi, tuleb need lepingud volikogus läbi vaadata ja heaks kiita.

Näide 3

AlgneToimetatud
Tagada kvalifitseeritud töötajaskonna hoidmine ja arendamine ning soodustada uute kõrge kvalifikatsiooniga töötajate leidmist.Hoiame oma heade oskustega töötajaid ja otsime uusi pädevaid inimesi.
Anna tagasisidet