Sisukord

Pikkade lausete asemel võiks eelistada lühemaid. Ühes lauses olgu üks mõte, lühikesi lauseid ei pea pelgama.

Näide 1

AlgneToimetatud
Büroo võib Kliendi ja temaga otseselt seotud isikute isikuandmeid kolmandatele isikutele üle anda juhul, kui vastav informatsioon on vajalik Kliendi Tööülesande täitmiseks, näiteks muuhulgas teistele nõustajatele, keda Büroo võib kaasata või kellele võidakse Kliendi Tööülesanne edasi anda, või muudel seonduvatel eesmärkidel.Büroo võib kliendi ja temaga otseselt seotud isikute andmeid kolmandatele isikutele üle anda juhul, kui see on teenuse osutamiseks vajalik. Näiteks võib büroo kaasata teisi nõustajaid või anda neile töö üle.

Näide 2

AlgneToimetatud
Tähele tuleb panna, et isegi, kui reoveesete vastab keskkonnaministri määrusega nr 24 kehtestatud jäätmete lakkamise tingimustele, siis see osa reoveesettest, mis ei vasta määruse nõuetele, on endiselt jäätmed, mis tuleb käidelda ja üle anda arvestades JäätSis kehtestatud nõudeid, ja jäävad kehtima kasutuskohtadele seatud piirangud, st hobiaianduses ei või reoveesetet kasutada köögivilja- ja marjakultuuride ning ravim- või maitsetaimede kasvatamisel.Isegi kui reoveesete vastab keskkonnaministri määrusega nr 24 kehtestatud jäätmete lakkamise tingimustele, siis see osa reoveesettest, mis ei vasta määruse nõuetele, on endiselt jäätmed. Neid tuleb käidelda ja üle anda jäätmeseaduse nõuete kohaselt. Endiselt kehtivad ka kasutuskohtadele seatud piirangud, st hobiaianduses ei või reoveesetet kasutada köögivilja, marjade ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamisel.
Anna tagasisidet