Sisukord

Lühidalt

Sidekriipsuga kirjutatavaid liitomadussõnu, mis koosnevad võrdväärsetest osadest, saab käänata kaht moodi juhul, kui esiosal on täielik sõnakuju:

tige-tusane : tige-tusasest pilgust ~ tigedast-tusasest pilgust

majanduslik-kultuuriline : majanduslik-kultuurilist arengut ~ majanduslikku-kultuurilist arengut

Pikemalt

Kui liitsõna sisaldab võrdväärseid osi, on tegu rindliitomadussõnaga. Selle põhitunnuseks on ümbersõnastus sidesõnaga ja, nt magushapu kapsas on kapsas, mis on ühtaegu magus ja hapu, sotsiaal-majanduslik areng on areng, mis on sotsiaalne ja majanduslik.

Rindliitomadussõna osad kirjutatakse kokku: külmniiske, nõguskumer, sinimustvalge, tehnomajanduslik, või ühendatakse sidekriipsuga: võrdlev-ajalooline, sõjalis‑sportlik, agraar-industriaalne.

Kokku kirjutatud rindliitomadussõnal käändub järelosa olenemata sellest, kas esiosa on täis- või lühikujuline: nõguskumeral läätsel, punarohelist lippu.

Sidekriipsuga kirjutatud rindliitomadussõnal, mille esiosa on lühenenud, käändub järelosa: kognitiiv-käitumuslikku teraapiat, kaubalis-rahalised suhted.

Sidekriipsuga kirjutatud rindliitomadussõnal, mille esiosa on lühenemata ehk täiskujuline, käänati varem pigem järelosa. 2016. aastal andis Emakeele Seltsi keeletoimkond võimaluse käänata soovi korral ka esiosa.

loov-praktiline : loov‑praktilisele lõputööle ~ loovale‑praktilisele lõputööle

omavalitsuslik-parlamentaarne : omavalitsuslik-parlamentaarsel demokraatial ~ omavalitsuslikul-parlamentaarsel demokraatial

Märkus. Kui ne-, line– või mine-lõpuline esiosa on jäetud rindliitomadussõnas mingil põhjusel lühendamata, tuleb seda käänata: helekollast-tumesinist ruudustikku (mitte: helekollane-tumesinist), tuulisel‑vihmasel päeval (mitte: tuuline-vihmasel päeval).

Kirjandus

Anna tagasisidet