Vt alapeatükke (liitsõnad, tuletised jt) menüüst.

Ahelliitumid

Jaga-ja-valitse-poliitika, nokk-kinni-saba-lahti-tunne. Kas käed-vabad-seade või vabakäeseade?

Sulandsõnad

Teiste sõnade osadest tehtud uued sõnad, nt rula (<  rull-laud), kapo (< kaitsepolitsei), laenud kolhoos (< vn колхоз), häkaton (< ingl hackathon).

Kuluvormid

ega’s ja egas, on’s ja ons, seda’nd, see’p, sestap, kirjutet