Sõnadel võib olla üks või mitu tähendust. Üldkeele sõnad saavad tähenduse keelekasutuses, samas kui oskuskeeles võidakse tähendus kokku leppida (terminitöös räägitakse mõistest). Sõnavara on keele kõige muutlikum osa: muutuvad sõnad ja sõnade tähendused. Sõnatähenduste uurimine on tänapäeva semantika olulisemaid valdkondi.

Paronüümid

soovitav ja soovitatav, käsitlema ja käsitsema

Sünonüümid

vilepuhuja ja vihjeandja, täht ja staar

Antonüümid

pikk ja lühike, üleval ja all