Sõnadel võib olla üks või mitu tähendust. Üldkeele sõnad saavad tähenduse keelekasutuses, samas kui oskuskeeles võidakse tähendus kokku leppida (terminitöös räägitakse mõistest). Sõnavara on keele kõige muutlikum osa: muutuvad sõnad ja sõnade tähendused. Sõnatähenduste uurimine on tänapäeva semantika olulisemaid valdkondi.

Paronüümid

soovitav ja soovitatav, käsitlema ja käsitsema

Sünonüümid

vilepuhuja ja vihjeandja, täht ja staar