• Lähte- ja vahenduskeel võõrsõna mugandamisel
  • Vene mõjud võõrsõna kujus
  • Inglise mõjud võõrsõna kujus
  • Eri keeltest pärit võõrsõnade kuju
    • araabia keelest pärit sõnad
    • jaapani keelest pärit sõnad