Siia koondame üldisemat laadi materjalid, mis on abiks keeleportaali Sõnaveeb kasutajale. Sõnaveebis on mitmeid keelekogusid: üldkeele infot esitab EKI ühendsõnastik, terminiinfot rohkem kui 120 oskussõnastikku ja terminibaasi (2023. a seisuga).

Osa siin paiknenud artiklitest (keelekorraldusest üldiselt) on nüüd (1. XII 2023) üle viidud jaotisse „Mis on muutunud“.

Artiklid

Mis on naabersõnad?

Ülevaade EKI ühendsõnastiku naabersõnadest, mida kuvame ligikaudu 10 000 kõige sagedasema eesti keele sõna juures.

Mis on tekstikorpus?

Ülevaade korpustest, mida kasutatakse keele uurimisel ja sõnaraamatute koostamisel.

Mis on veebilaused?

Ülevaade veebilausetest, mida kuvame Sõnaveebi kasutajale lehe paremas veerus.