Sisukord

Tšetšeeni keel kasutab praegu ametlikult kürillilist kirja, ent 1992–2000 kehtis ladina kiri. Selles kirjas märgiti häälikuid mõneti täpsemalt kui kürillilises kirjas, mistõttu järgneva tabeli põhjal ei ole võimalik taastada tollast ladinatähelist kirjaviisi üksüheselt. Olulisemad erinevused on esitatud märkustes.

Vastavustabel

TähedVastedNäited
А а= A aАчарашка = Açaraşka
Аь аь= Ä äАьршта = Ärşta, Саьтта = Sätta
Б б= B bБайтаркхе = Baytarqe
В в= V vВаштар = Vaştar
Г г= G gГенж-Эвл = Genƶ-Evl
ГӀ гӀ= Ġ ġГӀурий = Ġuriy, АтагӀа = Ataġa
Д д= D dДаьргӀа = Därġa
Е е= E e (üldjuhul)1Девкар-Эвл = Devkar-Evl
= ye (sõna ja silbi alguses)Еха-ГӀала = Yexa-Ġala
Ё ё= yo(tšetšeeni nimedes ei esine)
Ж ж= Ƶ ƶЖаьнчу = Ƶänçu, Соьлжа-ГӀала = Sölƶa-Ġala
З з= Z zЗумса эрк = Zumsa erk, ГӀазмне = Ġazmne
И и= I iИтон-Кхаьлла = Iton-Qälla
Й й= Y yЦӀийлахойн эрк = Ċiylaxoyŋ erk
К к= K kКийр-Босса = Kiyr-Bossa
Кх кх= Q qКхаркхаракх = Qarqaraq
– ккх= qqАьккха = Äqqa
Къ къ= Q̇ q̇Юкъера корта = Yuq̇era korta
– ккъ= q̇q̇Юккъерчу-Кхаьлла = Yuq̇q̇erçu-Qälla
КӀ кӀ= Kh khКӀесала = Khesala
Л л= L lЛоьма-Арц = Löma-Arc
М м= M mМакажа = Makaƶa, Миммайн-Эвл = Mimmayŋ-Evl
Н н= N n (üldjuhul)Невре = Nevre
= Ŋ ŋ (enamasti sõna lõpul)2НикӀин-ХитӀа = Nikhiŋ-Xitha
О о= O o3Ойсхар = Oysxar
Оь оь= Ö öОьла-Махка = Öla-Maxka, Шоьна = Şöna
П п= P pПхьачу = Pẋaçu
ПӀ пӀ= Ph ph(esineb harva)
Р р= R rРегӀа-тӀе = Reġa-the
С с= S sСимсир = Simsir
Т т= T tТаьнги = Tängi
ТӀ тӀ= Th thТӀуьйлийн лам = Thüyliyŋ lam
У у= U uУшкхаьлла = Uşqälla, Тумса = Tumsa
Уь уь= Ü üБуьртана = Bürtana
Ф ф= F f(esineb harva)
Х х= X xХаьмбин-Ирзе = Xämbiŋ-Irze
Хь хь= Ẋ ẋХьаьжин-Эвл = Ẋäƶiŋ-Evl
ХӀ хӀ= H hХӀима = Hima
Ц ц= C cЦоцин-Эвл = Cociŋ-Evl
ЦӀ цӀ= Ċ ċЦӀуьника = Ċünika
Ч ч= Ç çЧужачу = Çuƶaçu
ЧӀ чӀ= Ç̇ ç̇ЧӀаьнта-Юрт = Ç̇änta-Yurt
Ш ш= Ş şШуьйта-ГӀала = Şüyta-Ġala
Щ щ= şç(tšetšeeni nimedes ei esine)
Ъ ъjääb märkimata (üldjuhul)(tšetšeeni nimedes ei esine)
= ə (kui märgib kõrisulgu)цхьаъ = cẋaə
Ы ы= i(tšetšeeni nimedes ei esine)
Ь ьjääb märkimata(tšetšeeni nimedes ei esine)
Э э= eЭвтара = Evtara
Ю ю= yuЮрт-Эвл = Yurt-Evl
Юь юь= Нажин-Юьртан кӀошт = Naƶiŋ-Yürtaŋ khoşt
Я я= yaЯндаре = Yandare
Яь яь= Яьсси = Yässi
Ӏ= J jӀаьс = Jäs, БӀаьста хи = Bjästa xi
Tšetšeeni vastavustabel
 1. Vasteks võib olla ka diftong ie, kui sõna (nime) hääldus on teada.
 2. ŋ märgib eelneva täishääliku nasaalset hääldust ja esineb tüüpiliselt omastava käände lõpus (-, –, –, mitmuses –oyŋ, –iyŋ).
 3. Vasteks võib olla ka diftong uo, kui sõna (nime) hääldus on teada.

Tähestik: A a, Ä ä, B b, C c, Ċ ċ, Ç ç, Ç̇ ç̇, D d, E e, F f, G g, Ġ ġ, H h, X x, Ẋ ẋ, I i, J j, K k, Kh kh, L l, M m, N n, Ŋ ŋ (~ N̡ ᶇ), O o, Ö ö, P p, Ph ph, Q q, Q̇ q̇, R r, S s, Ş ş, T t, Th th, U u, Ü ü, V v, Y y, Z z, Ƶ ƶ, Ə ə.

Tšetšeeni 1992. aasta ladina kirja kohta on vähe andmeid. 1990ndatel avaldati internetis font, tähestik ja lühike tekstikatke. Fondis olid ie ja uo kujundatud ligatuurideks, seega eristati neid pikast e-st ja pikast o-st. On väidetud, et ladina kirjaviisis eristati lühikesi ja pikki täishäälikuid, ent kuidas täpselt, pole teada (tõenäoliselt märgiti pikka häälikut kahe tähega, nt ġaala ‘linn’, vrd ġala ‘emahirv’). Seni kättesaadud näidetes pikkust eraldi ei ole märgitud. Kürilliline kirjaviis eristab pikkust vaid i ja ü puhul (и–ий ja уь–уьй).

Teisendustabel

Järgmine tabel näitab vastavusi tšetšeeni eri tähestike vahel:

 1. Ladina tähestik 1992–2000.
 2. Hääldus IPA märkidega.
 3. Ladina tähestik 1925–1938.
 4. Tšetšeeni diasporaa ladina tähestik 2011.[1]
 5. Kehtiv kürilliline tähestik.
12345
a[ə], [ɑː]aa–aaа
ä[æ], [æː]äaeаь
b[b]bbб
c[ts]ccц
ċ[tsʼ]chc’цӀ
ç[tʃ]čch1ч
ç̇[tʃʼ]čhch’чӀ
d[d]ddд
e[e̞], [e̞ː], [je], [ie]ee–ee, ieе, э
f[f]ffф
g[g]ggг
ġ[ʁ]ghgh1гӀ
h[h]hh’, h2хӀ
x[x]xh, kh3х
[ħ]xхь
i[ɪ], [iː]ii–iiи
j[ʡ], [ˤ]yj, x4Ӏ
k[k]kkк
kh[kʼ]khk’кӀ
l[l]llл
m[m]mmм
n[n]nnн
ŋ[˜]nн
o[o̞], [o̞ː], [wo], [uo]oo–oo, uoо
ö[ø], [øː], [ɥø], [yø]öoeоь
p[p]ppп
ph[pʼ]php’пӀ
q[q]qqh1кх
[qʼ]qhqкъ
r[r]rrр
s[s]ssс
ş[ʃ]šsh1ш
t[t]ttт
th[tʼ]tht’тӀ
u[ʊ], [uː]uu–uuу
ü[y], [yː]üy–ueуь
v[w], [v]vw, vв
y[j]jyй
z[z]zzз
ƶ[ʒ]žzh1ж
ə[ʔ]ъ
Tšetšeeni eri tähestikud
 1. Pika hääliku märkimisel kahekordistub täheühendi esimene täht: cch, ggh, qqh, ssh, zzh.
 2. Sõna alguses.
 3. Sõna alguses, samuti c, s, z järel.
 4. d järel.

Vt ka

Märkused

Anna tagasisidet