Sisukord

Lühidalt

Uute laentüvede hulgas on kõige rohkem eri rahvaste toidusõnu, järgnevad kultuuri, rõivastuse, elukorralduse jms seotud sõnad.

Pikemalt

Uuemaid laentüvesid päritolu järgi:

 • inglise: amiš < amish, äpp < app, blender, blogi < blog, bränd < brand, brantš < brunch, burkiinid < burqa + bikini, droon < drone, emo, fitness, haip < hype, harvester, haski < husky, hiphop > hip-hop, laik < like, lobi < lobby, muffin, retriiver < retriever, selfi < selfie, smuuti < smoothie, sprei < spray, tankiinid < tank top + bikini, tšatni < chutney (< hindi caṭnī), tšikk < chick, tšätt, tšättima < chat, vegan, vokk < wok, vrapp < wrap;
 • itaalia: barista, brokoli < broccoli, kannelloon < cannellone, late < caffè latte, penne, pesto, portfoolio < portafoglio, rukola < rucola, tsukiini < zucchino, tortelliin < tortellino, tiramisu < tiramisù;
 • hispaania: paella, tako < taco, tapad < tapas;
 • kreeka: bariaatria < baros ’raskus, kaal’, tsöliaakia < koiliakos ’kõhu-’, önoloogia < oinos ’vein’; uuskreeka: pita (vrd ka heebrea pittah);
 • prantsuse: aioli < aïoli, apostill, apostillima < apostille, butiik < boutique, flambeerima < flamber, makroon < macaron, sommeljee < sommelier, tartar < tartare, triaaž < triage, vuajerism < voyeurisme;
 • araabia: burka < burquʻ või burqaʻ, falafel < falāfil, hidžaab < ḥijāb, hummus (vrd ka türgi humus), kuskuss < kuskus, nikaab < niqāb;
 • jaapani: anime, manga, miso, nori, sudoku < sūdoku, soba, tempura, tofu < tōfu, umami ’hea maitse’;
 • soome: lööp > lööppi (< rootsi löpsedel), reka < rekka, viir < viiri;
 • gruusia: hinkali, suluguni;
 • türgi: lavašš < lavaş, tzatziki < cacık;
 • ukraina: rjaženka < ряжaнка;
 • sanskriti: mandala, tantrism < tantra ’kangaspuud, lõimelõngad; õpetus’;
 • ladina: arboristika, arborist < arbor ’puu’.

Mõni uus tüvi esineb peamiselt liitsõna osana, nt basmatiriis (< hindi bāsmatī ’aromaatne, lõhnav’), durumnisu (< inglise durum wheat ’kõva nisu’), filotainas (< inglise filo < uuskreeka fillo ’leht’), graavilõhe (< soome graavi < rootsi grav ’haud’), ilangiõli (< tagalogi álang-ílang), jojoobiõli (< hispaania jojoba simmondsia < indiaani keelte hohohwi), pekanipähkel (< inglise pecan < algonkini keelte eg pakan, pagann).

Osa uusi laentüvesid on vajanud eesti keeles mugandamist, osa inglise, itaalia, jaapani sõnu on sobinud keelde ka mugandamata. Mugandamisel on kerkinud ka probleeme, nagu soome sõnaga rekka ja itaalia sõnaga latte.

Laenamisel on kk ja tt häälduses enamasti muganenud k-ks ja t-ks, kuid kirjapildis rekat või latet näha on siiani paljudele vastuvõetamatu. Tuleb siiski arvestada, et eesti keel ei tunne sõnu, mille nimetavas oleks kaks silpi ja nende piiril kk, pp või tt – nagu on soome sõnas rekka või itaalia sõnas caffè latte (ka caffellatte).

Seesuguste sõnade eesti keelde sobitamiseks on kaks võimalust: teha kahesilbilisest sõnast ühesilbiline või asendada ülipikk klusiil pikaga. Kui võtame ette varasemad itaalia laenud, leiame näiteid mõlema mooduse kasutamise kohta: sõnadest patto ’suits’ ja tratta ’tõmme’ on eesti keeles saanud patt : pati (males) ja tratt : trati ’käskveksel’, sõnadest lotto, motto, netto, putto aga loto, moto, neto, puto.

Mugandeid reka ja late saab käänata pere-tüübi järgi: reka, reka, rekat, mitmuses rekad, rekade, rekasid, ja late, late, latet, mitmuses lated, latede, latesid. Ülipika klusiiliga rekkat ja lattet tuleks käänata aasta-tüübi järgi: rekka, rekka, rekkat, mitmuses rekkad, rekkate, rekkaid, ja latte, latte, lattet, mitmuses latted, lattete, latteid – kuid, nagu öeldud, eesti keeles pole sellise ehitusega sõnu olnud.

Omaette rühm uute laentüvede hulgas on sellised võõrsõnad, mis on pealtnäha rahvusvahelised sõnad, kuid sisult sageli vaid inglise sõnade ümberkirjutused. Kõige rohkem on seesuguste laenude hulgas omadus- ja tegusõnu, inglise liited neis on asendatud eesti võõrsõnades esinevatega.

Näiteks

 • omadussõnad autoritatiivne (inglise authoritative ’usaldusväärne, autoriteetne; autoriteeti omav’), enormne (inglise enormous ’tohutu, määratu suur, kolossaalne’), fleksibiilne (inglise flexible ’paindlik, elastne’), inkrementaalne (inglise incremental ’vähehaaval suurenev’), krutsiaalne (inglise crucial ’otsustav, olulise tähtsusega, kriitiline’), kurrentne (inglise current ’käibiv, kehtiv, praegune’), randoomne (inglise random ’juhuslik, huupi öeldud või tehtud’), sürreaalne (inglise surreal ’sürrealistlik; veider’), tentatiivne (vrd inglise tentative ’esialgne, ajutine’), vindiktiivne (inglise vindictive ’kättemaksuhimuline’), vulneraabel (inglise vulnerable ’haavatav; kergesti rünnatav, vähe kaitstud’);
 • tegusõnad allokeerima (inglise allocate ’jagama; määrama; assigneerima’), diversifitseerima (inglise diversify ’mitmekesistama’), editeerima (inglise edit ’toimetama, redigeerima’), imputeerima (inglise impute ’arvele panema, süüks arvama’), komplimenteerima (inglise compliment ’meelitama; tunnustama; tervitama’), perverteerima (inglise pervert ’rikkuma; eksiteele viima’), respondeerima (inglise respond ’vastama; reageerima’), sofistikeerima (inglise sophisticate ’keerukaks tegema, komplitseerima’).

Anna tagasisidet