Sisukord

Juba teadaolevat või lihtsalt ja loogiliselt tuletatud infot ei peaks ühes tekstis ülemäära palju olema. See pole otstarbekas ja koormab lugejat. Kõiki nüansse ei ole kunagi võimalik ühte lausesse kirja panna.

Näide 1

AlgneToimetatud
Osavalla või linnaosa vanema teenistussuhte viimane päev käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud alusel ametist vabastamisel on teenistusest vabastamise teates märgitud päev.Osavalla või linnaosa vanema teenistussuhte viimane päev on kirjas sellekohases teates.

Näide 2

AlgneToimetatud
Lähtudes esitatud materjalidest ja teadaolevast informatsioonist on amet seisukohal, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Seisukoht on antud ameti pädevusse jäävas osas.Ameti seisukoht on, et planeeritava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole vajalik.
Anna tagasisidet