Artikleid käänamise, pööramise jm kohta leidub ka teistes peatükkides, vt nt rindliitnimisõnade (lasteaed-algkool) käänamist, eesti perekonnanimede ja võõrnimede käänamist. Samuti kogutakse siia tähelepanekuid normingute ja tegeliku kasutuse lahknevuste kohta.

Käändsõna muuttüübid: 1 ohutu, veski | 2 õpik, minut, akvaarium | 3 vaher, armas, tanner | 4 ase | 5 liige, armas, kallis | 6 mõte | 7 kallas, rukis, kallis | 8 küünal | 9 katus, raskus | 10 soolane, üldine | 11 harjutus, raskus, mõistetavus | 12 oluline, üldine, eestlane | 13 suur | 14 uus, kaas | 15 käsi | 16 pere, logo | 17 elu, logo, kivi, pesa, saba | 18 nägu, tuba, sõda, sada | 19 seminar, akvaarium | 20 süli, meri | 21 jõgi | 22 põu, riik, külm, leib | 23 poiss, koer, hein, püks, oks, vits | 24 puri, tühi, oder, padi | 25 õnnelik | 26 koi, idee, luu

Pöördsõna muuttüübid: 27 elama | 28 õppima, sulgema | 29 hüppama, laastama | 30 vaidlema | 31 rabelema | 32 seisma | 33 naerma | 34 saatma, leidma | 35 petma, jätma | 36 tulema | 37 võima, saama | 38 käima, sööma

Muuttüübid

Käänd- ja pöördsõnade muuttüübid ja tüüpsõnad.

Asesõnade käänamine

Koostamisel

EKI ühendsõnastikus esitatud isikuliste asesõnade käänamise täpsem tabel.

Liitsõnade käänamine

Ülevaade kolmest mallist (tavamall, arvsõnamall ja ühilduv mall), mille järgi liitsõnad käänduvad.