Skip to main content

Üldinfo

Eesti Keele Instituut (EKI) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis uurib tänapäeva eesti keelt ja selle ajalugu, eesti keele murdeid ja soome-ugri sugulaskeeli, arendab keeletehnoloogilisi lahendusi ja toetab eestikeelsele õppele üleminekut. Meie põhieesmärk on aidata kaasa eesti keele säilimisele läbi aegade.

Teadustöö tulemustele tuginedes täidame mitmeid riiklikke ülesandeid, sh

  • rahvuskultuurile oluliste eesti keele sõnaraamatute koostamine;
  • avalik tasuta keelenõuanne (sh nime- ja termininõuanne);
  • üleriigilise terminitöö koordineerimine;
  • teenused erivajadustega inimestele (sh kõnetehnoloogia, viipekeele sõnastik);
  • e-teenused keeleõppijatele (eri keeletasemetele mõeldud õppesõnaraamatud);
  • keelearhiivide hoidmine ja arendamine.

Meie ülesanne on tagada eesti kirjakeele norm, ühtlasi oleme määratud nimeteaduslikuks usaldusasutuseks, mille ülesanne on anda nimede asjus eksperdihinnanguid ja korraldada kohanimede sihtuuringuid.

Loe ajaloo kohta.

Teadus on nagu inimkonna silmad ja kõrvad, mille saab panna kinni, aga saab ka mitte panna.

Arvi Tavast, EKI direktor

Arvi Tavastdirektor, teadus- ja haldusnõukogu esimees
Sirli Zupping tänapäeva eesti keele osakonna juhataja, teadus- ja haldusnõukogu aseesimees
Martin Eessalu teadus- ja arendusjuht, teadus- ja haldusnõukogu sekretär
Reili ArgusTallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, tänapäeva eesti keele professor
Helin KaskHaridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika osakonna nõunik
Tiina Laansalukeeleajaloo, murrete ja soome-ugri keelte osakonna juhataja
Liina Lindström Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut, tänapäeva eesti keele professor
Maarja LillakHaridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonna peaekspert
Hille Pajupuujuhtivteadur
Karl PajusaluEmakeele Selts, juhatuse liige
Kristiina Rossjuhtivteadur
Kadri Varekeele- ja kõnetehnoloogia osakonna juhataja
Jüri Viikbergvanemleksikograaf

Johanna LaaksoViini Ülikooli fennougristika professor
Pirkko Nuolijärvikeeleteadlane, EFNIL juhtkomitee liige
Raimo Raag Uppsala Ülikooli soome-ugri keelte professor
Cornelius HasselblattPhD fennougristikas, Tartu Ülikooli audoktor, Eesti Teaduste  Akadeemia välisliige

Geda Paulsenjuhatuse liige
Maria Tuulikjuhatuse liige
Mari-Liis Kalvik juhatuse liige
Kristina Koppelusaldusisik

Gerli Toomettöökeskkonnaspetsialist
Liis Ermustöökeskkonnavolinik
Helen Kaljumäe liige
Helina Tammikliige

Korruptsiooniennetus

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega tegeleb Haridus- ja Teadusministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Eve Sild, eve.sild@hm.ee, telefon 735 4040.

Kas leidsid, et sisu on kasulik?

Jah
Ei
Sinu tagasiside on meieni jõudnud. Aitäh!