Skip to main content

Teadustaristu

This image has an empty alt attribute; its file name is teadustaristu.png

Eesti Keeleressursside Keskus (EKRK)  

EKRK on keele kui meediumiga seotud digihumanitaaria ja tehisintellekti alast teadus- ja arendustegevust toetav  teadustaristu, mis pakub teenuseid eesti keele digitaalsete ressursside kättesaadavaks tegemiseks ja taaskasutamiseks. EKRK on riikliku tähtsusega teadustaristu ja Eesti teadustaristu teekaardil alates aastast 2010.  

EKRK sihtrühmaks on avaliku ja erasektori asutused, kellel on vaja oma teadus- ja arendustööks või teenuste arendamiseks keeleandmeid või nendega seotud e-teenuseid.  

EKI on alates 2024. aastast EKRK juhtpartner, kuni 2023. aasta lõpuni oli juhtpartneriks Tartu Ülikool. EKRK on nelja Eesti teadus- ja arendusasutuse konsortsium:  

  • Eesti Keele Instituut 
  • Eesti Kirjandusmuuseum 
  • Tartu Ülikool 
  • Tallinna Tehnikaülikool 

EKRK pakub TA-tegevust toetavaid teenuseid ning koordineerib koostööd rahvusvahelistes algatustes ja võrgustikes, mis on EKRK tegevussfääriga seotud (CLARIN ERIC, ALT EDIC). 

Kas leidsid, et sisu on kasulik?

Jah
Ei
Sinu tagasiside on meieni jõudnud. Aitäh!