Skip to main content

Terminoloogiaprogramm

Alates 2019. aastast koordineerime Haridus- ja Teadusministeeriumi terminoloogiaprogrammi, lähtudes „Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtetest (2019–2027)“.  Eesti terminitöös lähtutakse ka Eesti terminitöö tegevuskavast.

Terminoloogiaprogrammi kaudu korraldatakse terminitöö toetamise konkursse, millega väärtustatakse eri valdkondade spetsialistide tööd oskuskeele korrastamisel ja loomisel, sest hea kvaliteediga oskuskeel on eesti keele arengus väga tähtis.

Terminitöö toetamise konkursid

Terminitöö toetamise konkursside kaudu saab taotleda toetust

  • terminibaaside loomiseks, täiendamiseks ja korrastamiseks;
  • terminitöö edendamiseks ja populariseerimiseks, sh terminikonverentside, -teabepäevade ja ‑töötubade korraldamiseks.

Terminitööd saab teha Eesti Keele Instituudi sõnastike ja terminibaaside koostamise süsteemis Ekilex. Oskussõnastikud, mida Ekilexis koostatakse, on avalikult kättesaadavad Eesti Keele Instituudi keeleportaalis Sõnaveeb. Praegu on Sõnaveebis juba ligi 120 oskussõnastikku, millest igaüks sisaldab ühe eriala või valdkonna termineid.

Konkurssidega seonduva jooksva info ning Ekilexis töötamise abimaterjalid leiad Eesti terminitöö kodulehelt. Toetusesaajatele pakub EKI terminitöös tuge, korraldades näiteks koolitusi ja töötube.

2024. aastaks on taotluste esitamine lõppenud. Terminitöö toetamise konkursside taotlusvoorud avatakse iga aasta esimeses kvartalis. Toetust saab taotleda Taotluste Menetlemise Infosüsteemis. Toetusperiood kestab sama aasta lõpuni.

  • Helin Kask – esimees, Haridus- ja Teadusministeerium, keelepoliitika nõunik
  • Reet Hendrikson – Kaitseväe Akadeemia, juhtivterminoloog, sõjandusterminoloogia töörühma juht
  • Margit Langemets – Eesti Keele Instituut, juhtivleksikograaf; Eesti Rakenduslingvistika Ühingu asutajaliige
  • Mari Vaus – Eesti Keele Instituut, vanemterminoloog
  • Signe Cousins– Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat, eesti keele osakonna peaterminoloog
  • Merike Ristikivi – Tartu Ülikool, õiguse ajaloo dotsent
  • Mari Peetris – Justiitsministeerium, Riigi Teataja talituse nõunik

Lisainfo:

Kairi Janson
koordineerija-terminoloog
kairi.janson@eki.ee
5387 9059 

Eesti terminitööd rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi kaudu. Taotlusvooru korraldab Eesti Keele Instituudi tänapäeva eesti keele osakond. 

Kas leidsid, et sisu on kasulik?

Jah
Ei
Sinu tagasiside on meieni jõudnud. Aitäh!