Skip to main content

Eesti keeletehnoloogia programm

Riiklik teadus- ja arendustegevuse programm „Eesti keeletehnoloogia 2018-2027“ (EKT) toetab eesti keeletehnoloogia valdkonna arengut. Selleks luuakse programmi toel uusi keeletehnoloogilisi rakendusi, parandatakse olemasolevate rakenduste kvaliteeti ning võetakse neid kasutusele võimalikult paljudes valdkondades.

Programmi eesmärk on, et eesti keeletehnoloogia põhikomponendid oleks rahvusvahelises võrdluses heal tasemel ja eesti keeletehnoloogiat kasutaks lai sihtgrupp. Keeletehnoloogial on keele elujõulisuse ja kestlikkuse tagamisel võtmeroll. Keeletehnoloogia ei ole enam ammu kitsalt keeleteadlaste uurimisvaldkond, selle mõjud on majanduslikud, sotsiaalsed ja teenivad kogu ühiskonda tavakasutajast tippspetsialistini.

Toetused

Programmi eesmärkide saavutamist toetatakse kahe meetme abil. I meede panustab keeletehnoloogiliste lahenduste ja keeleressursside taseme tõstmisesse ja toetab vastavaid uusi algatusi. II meede toetab rakenduste loomist ja keeletehnoloogia võimalikult paljude kasutajateni viimist.

Tegevusi toetatakse avatud taotlusvoorude ja sihtotstarbeliste toetuste kaudu. Toetust saavad taotleda avaliku, era- ja kolmanda sektori asutused ning asutuste konsortsiumid rakendusuuringuteks ja tootearenduseks.

Toetusi saab taotleda avatud taotlusvooru kaudu Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS).

  • Andero Adamson – nõukogu esimees, Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika osakonna juhataja
  • Maarja Lillak – nõukogu aseesimees, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonna peaekspert
  • Keaty Siivelt – keeletehnoloogia avalikus sektoris rakendamise spetsialist
  • Kristel Uiboaed – keeleteadlane
  • Jan Willemson – Cybernetica AS, vanemteadur
  • Ott Velsberg – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Lähem info programmi kohta:

Kadri Vare
keele- ja kõnetehnoloogia osakonna juhataja
kadri.vare@eki.ee
+372 5569 7006

Kas leidsid, et sisu on kasulik?

Jah
Ei
Sinu tagasiside on meieni jõudnud. Aitäh!