Skip to main content

Keelenõuandjad

Keelenõuandjad on kõik Eesti Keele Instituudi töötajad, kellele keelenõu andmine on üks tööülesanne paljudest. Iga töötaja annab telefoni teel nõu ühel päeval nädalas:

  • esmaspäeviti – Peeter Päll,
  • teisipäeviti – Tiina Leemets,
  • kolmapäeviti – Tuuli Rehemaa,
  • neljapäeviti – Maire Raadik,
  • reedeti – Sirje Mäearu.

Telefoninõuandjaid asendab Tiina Paet.

Meilidele vastavad olenevalt küsimuse teemast teisedki Eesti Keele Instituudi töötajad.

Keelenõu annavad

Peeter Päll

Eesti Keele Instituudi juhtivkeelekorraldaja.

Lõpetanud Tartu Ülikooli 1984. aastal eesti filoloogia erialal ja 1995. aastal magistriõppes eesti keele erialal. 2005. aastal kaitses Tartu Ülikoolis doktoritöö teemal „Võõrnimed eestikeelses tekstis“.

Nimeekspert ja rahvusvaheliste nimekorraldusorganisatsioonide liige. Avaldanud üle 80 publikatsiooni, sealhulgas raamatu „Maailma kohanimed“, kohanimede osa raamatus „Eesti murded ja kohanimed“, „Eesti kohanimeraamatu“ üks toimetajaid ja koostajaid. Õigekeelsussõnaraamatute kohanimeosa koostaja. EKI ühendsõnastiku, EKI teatmiku ja eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2025 koostaja ja toimetaja.

Pälvinud Valgetähe V klassi teenetemärgi, Tallinna teenetemärgi ja riigi Wiedemanni keeleauhinna. Emakeele Seltsi auliige.

Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige. Pidanud loenguid Tartu Ülikoolis. Kogemus keelenõuandja, lektori ja koolitajana üle 30 aasta.

Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja.

Lõpetanud Tartu Ülikooli 1988. aastal eesti keele ja kirjanduse erialal ja 2002. aastal magistriõppes eesti keele erialal.

Olnud üle 30 aasta ÕS-i ja teiste sõnaraamatute koostaja, avaldanud keelenõuande- ja sõnavarakirjutisi (mh kuues keelenõukogumikus ja EKI teatmikus) ja populariseerinud keele teemat. EKI ühendsõnastiku, EKI teatmiku ja eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2025 koostaja ja toimetaja.

Pälvinud 2016. ja 2019. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi auhinna „Aasta keeletegu“ ja 2000. aastal riigi teaduspreemia humanitaarteaduste alal.

Kogemus keelenõuandja, lektori ja koolitajana üle 30 aasta.

Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja.

Lõpetanud Tartu Ülikooli 1983. aastal eesti keele ja kirjanduse erialal ja 2002. aastal magistriõppes eesti keele erialal.

Olnud üle 30 aasta ÕS-i ja teiste sõnaraamatute koostaja, avaldanud keelenõuande- ja sõnavarakirjutisi (mh kuues keelenõukogumikus ja EKI teatmikus), sealhulgas raamatu „Valik rektsioone“, ja populariseerinud keele teemat. EKI ühendsõnastiku, EKI teatmiku ja eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2025 koostaja ja toimetaja.

Pälvinud Haridus- ja Teadusministeeriumi auhinna “Aasta keeletegu” 2016. ja 2019. aastal, teaduse populariseerimise riikliku auhinna ja riigi teaduspreemia humanitaarteaduste alal.

Pidanud loenguid Tallinna Pedagoogikaülikoolis, Eesti Muusikaakadeemias ja Euroülikoolis. Kogemus keelenõuandja, lektori ja koolitajana üle 30 aasta.

Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja.

Lõpetanud Tartu Ülikooli 1986. aastal eesti keele ja kirjanduse erialal ja 2002. aastal magistriõppes eesti keele erialal.

Olnud kahe õigekeelsussõnaraamatu koostajaid (ÕS 1999, 2006) ja kahe toimetaja (ÕS 2013, 2018), kuue keelenõuandekogumiku koostajaid ja toimetaja. Avaldanud üle 160 publikatsiooni, sealhulgas raamatud „Panganduskeel“, „Väikesed tarbetekstid“, „Kuidas vormistada ametikirja“, „Õigekirjaspikker“, ja populariseerinud keele teemat. EKI ühendsõnastiku, EKI teatmiku ja eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2025 koostaja ja toimetaja.

On pälvinud riigi teaduspreemia humanitaarteaduste alal, Valgetähe V klassi teenetemärgi, auhinna „Aasta keeletegu“ ja teaduse populariseerimise riikliku auhinna.

Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige. Pidanud loenguid Tallinna, Tartu ja Helsingi ülikoolis. Kogemus keelenõuandja, lektori ja koolitajana üle 30 aasta.

Tuuli Rehemaa

Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja.

Lõpetanud Tartu Ülikooli 1999. aastal eesti keele ja kirjanduse erialal ja Tallinna Ülikooli 2020. aastal magistriõppes eesti keele kui teise keele erialal.

„Võõrsõnade leksikoni“ 2012 üks toimetajaid, võrgusõnastike „Ametniku soovitussõnastik“ ja „ÕS 1918. „Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu“ kommenteeritud veebiväljaanne“ üks koostajaid ja toimetajaid. Avaldanud keelenõuande- ja sõnavarakirjutisi mitmes keelenõukogumikus, raamatu „Arvukirjutus“ ja populariseerinud keele teemat. EKI ühendsõnastiku ja eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2025 koostaja ja toimetaja.

Kogemus keelenõuandja, lektori ja koolitajana ligi 20 aastat.

Tiina Paet

Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja-teadur.

Lõpetanud Tartu Ülikooli 1998. aastal eesti keele ja kirjanduse erialal ja 2010. aastal magistriõppes eesti keele erialal. 2023. aastal kaitses Tartu Ülikoolis doktoritöö teemal “Võõrainese kinnistumine eesti keeles: keelekorralduslik ja leksikograafiline vaade”.

„Võõrsõnade leksikoni“ 2012 peatoimetaja ja üks toimetajaid, võrgusõnastike „Ametniku soovitussõnastik“ ja „ÕS 1918. „Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu“ kommenteeritud veebiväljaanne“ üks koostajaid ja toimetajaid. Avaldanud keelenõuande- ja sõnavarakirjutisi (mh mitmes keelenõukogumikus) ja populariseerinud keele teemat. EKI ühendsõnastiku, EKI teatmiku ja eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2025 koostaja ja toimetaja.

On pälvinud 2022. aastal auhinna „Aasta keeletegu“.

Peab keelekorraldusloenguid Tartu Ülikoolis. Kogemus keelenõuandja, lektori ja koolitajana üle 20 aasta.

Tänapäeva eesti keele osakonna kontaktandmed leiad SIIT.

Kas leidsid, et sisu on kasulik?

Jah
Ei
Sinu tagasiside on meieni jõudnud. Aitäh!