Skip to main content

Tõlkevärav

Tõlkevärav koondab endas masintõlke ja tõlkeabivahendite kasutamise ning tõlkemälude haldamise vahendeid ning võimaldab süsteemselt tegeleda tõlketööde korraldamise protsessidega. Tõlkevärava peamisteks kasutajarühmadeks on avalik sektor ja ...
rakendus, tarkvara Kasuta

Masintõlge MTee

MTee kasutab närvivõrkudel põhinevat tehnoloogiat, arvestab tõlkimisel sõnastike ja terminikogudega ning võimaldab eestikeelse kõne tõlkimist. Hetkel saab MTee platvormil tõlkida kolmel keelesuunal: eesti-inglise-eesti, eesti-vene-eesti ning eest...
rakendus, tarkvara, API Kasuta

Minu Hääl

Kõnesünteesi treeningkeskkond, kus igaüks võib luua ise sünteeshääli oma kõnematerjali põhjal.
rakendus Kasuta

Minu Heliraamat

Rakendus muudab pikad tekstid kõneks sünteeshääli kasutades. Kasutaja tekstifail (nt raamat) muudetakse helifailiks.
rakendus, tarkvara Kasuta

Eesti keele HTS-kõnesüntesaator

Eesti keele HTS-kõnesüntesaator muudab kirjutatud teksti kõneks. 10 erinevat kõnelejat, sh kihnukeene hääl Rene ja lapsehääl Lee.
demo, tarkvara Kasuta

Eesti keele kui teise keele õpetaja tööriistad 2020

Tööriistakast sisaldab kolme komponenti: keeleoskustasemetega märgendatud sõnavaraloendid, grammatiline profiil ja teksi sõnavara hindamise tööriist. Need on abiks keeleõppespetsialistidele kursuste kavandamisel ning õppematerjalide, harjutusvara...
rakendus Kasuta

Emotsionaalse kõne detektor

See SVM mudel kasutab prosoodilisi tunnuseid, et tuvastada kõne positiivsus/neutraalsus/negatiivsus. Tunnused on arvutatud openSmile’i programmidega. Treeningmaterjalina on kasutatud nelja kõneleja 567 eestikeelset emotsionaalset lauset.
tarkvara Kasuta

Emotsioonidetektor

Kirjaliku teksti ortograafiliste lõikude positiivsuse, negatiivsuse ja neutraalsuse tuvastaja, nii statistilisel kui ka leksikonipõhisel meetodil.
rakendus, tarkvara Kasuta

EKI kõnesüntesaator Androidile

Androidi mobiilirakendus, mis võimaldab EKI sünteeshääli kasutada telefoni kõigis häälrakendustes.
mobiilirakendus, tarkvara Kasuta

Neurokõne Androidile

Androidi mobiilirakendus, mis võimaldab TÜ sünteeshääli kasutada telefoni kõigis häälrakendustes.
mobiilirakendus, tarkvara Kasuta

Võru murde HTS-kõnesüntesaator

Võru murde HTS-kõnesüntees võimaldab võrukeelset teksti ette lugeda, valides meeshääle Sulev või tüdrukuhääle Hellä.
demo, tarkvara Kasuta

Sõnastiku- ja terminibaasisüsteem Ekilex

Eesti Keele Instituudi sõnastiku- ja terminibaasisüsteem Ekilex on loodud sõnastike ja terminibaaside koostamiseks ja ajakohastamiseks leksikograafidele, terminoloogidele ning kõigile asjahuvilistele.
rakendus Kasuta

Veebipõhine sõnastikusüsteem EELex

Leksikograafi töökeskkond EELex on veebipõhiste töövahendite kompleks, mis ühendab sõnastike koostajatele ja toimetajatele vajaliku tarkvara. EELexi hakkab asendama uuem sõnastikusüsteem EkiLex.
rakendus Kasuta

Neurokõne

Tartu Ülikooli keeletehnoloogia uurimisrühma välja arendatud eestikeelne närvivõrkudel põhinev kõnesüntees.
rakendus, tarkvara, API Kasuta

Kiirkirjutaja ehk reaalaja subtiitrid

Kiirkirjutaja on avatud lähtekoodiga rakendus, mis on loodud eesti keele automaatseks reaalajas transkribeerimiseks. See kasutab Kaldi kõnetuvastustehnoloogiat. Rakendus sobib kasutamiseks erinevates keskkondades, nagu koosolekud ja intervjuud, pakkudes...
tarkvara Kasuta

UDPipe’i parser

Närvivõrkudel põhinev morfosüntaktiline parser, mis on treenitud Universal Dependencies (UD) kujul eesti keele puudepangal. Kasutatav ka EstNLTK Pythoni teegi kaudu.
demo, tarkvara, API Kasuta

EstNLTK Pythoni teek

EstNLTK pakub eestikeelsete tekstide töötlemiseks vajalikke funktsioone, teiste seas lõikude, lausete ja sõnade tokeniseerimist, morfoloogilist analüüsi, nimeüksuste tuvastamist.
tarkvara Kasuta

Stanza parser

Närvivõrkudel põhinev morfosüntaktiline parser, mis on treenitud Universal Dependencies (UD) kujul eesti keele puudepangal. Kasutatav ka EstNLTK Pythoni teegi kaudu.
rakendus, tarkvara Kasuta