Skip to main content

Minu Hääl

Kõnesünteesi treeningkeskkond, kus igaüks võib luua ise sünteeshääli oma kõnematerjali põhjal.
rakendus Kasuta

Minu Heliraamat

Rakendus muudab pikad tekstid kõneks sünteeshääli kasutades. Kasutaja tekstifail (nt raamat) muudetakse helifailiks.
rakendus, tarkvara Kasuta

Eesti keele HTS-kõnesüntesaator

Eesti keele HTS-kõnesüntesaator muudab kirjutatud teksti kõneks. 10 erinevat kõnelejat, sh kihnukeene hääl Rene ja lapsehääl Lee.
demo, tarkvara Kasuta

Emotsionaalse kõne detektor

See SVM mudel kasutab prosoodilisi tunnuseid, et tuvastada kõne positiivsus/neutraalsus/negatiivsus. Tunnused on arvutatud openSmile’i programmidega. Treeningmaterjalina on kasutatud nelja kõneleja 567 eestikeelset emotsionaalset lauset.
tarkvara Kasuta

EKI kõnesüntesaator Androidile

Androidi mobiilirakendus, mis võimaldab EKI sünteeshääli kasutada telefoni kõigis häälrakendustes.
mobiilirakendus, tarkvara Kasuta

Neurokõne Androidile

Androidi mobiilirakendus, mis võimaldab TÜ sünteeshääli kasutada telefoni kõigis häälrakendustes.
mobiilirakendus, tarkvara Kasuta

Võru murde HTS-kõnesüntesaator

Võru murde HTS-kõnesüntees võimaldab võrukeelset teksti ette lugeda, valides meeshääle Sulev või tüdrukuhääle Hellä.
demo, tarkvara Kasuta

Neurokõne

Tartu Ülikooli keeletehnoloogia uurimisrühma välja arendatud eestikeelne närvivõrkudel põhinev kõnesüntees.
rakendus, tarkvara, API Kasuta

Kiirkirjutaja ehk reaalaja subtiitrid

Kiirkirjutaja on avatud lähtekoodiga rakendus, mis on loodud eesti keele automaatseks reaalajas transkribeerimiseks. See kasutab Kaldi kõnetuvastustehnoloogiat. Rakendus sobib kasutamiseks erinevates keskkondades, nagu koosolekud ja intervjuud, pakkudes...
tarkvara Kasuta

Autosegmenteerija 2.0

Autosegmenteerija 2.0 on veebirakendus, mis võimaldab segmenteerida eestikeelset kõnet hääliku tasemel. Kasutajad saavad üles laadida helifaili ja vastava tekstifaili, mille süsteem töötleb, et eemaldada kirjavahemärgid ja reavahetused. Liitsõna...
rakendus, tarkvara Kasuta

Audiovisuaalse kõnesünteesi rakendus Linuxile

Kõneleva pea prototüüp Tõnu võimaldab Linuxi operatsioonisüsteemiga arvutis teksti helindada nii, et kõneleja suu liiguks kaasa.
tarkvara Kasuta

Subtiitrite helindaja

Tarkvaralahendus, mis genereerib subtiitrifailide alusel kõnesüntesaatoriga helifailid ja edastab need tele-eetrisse.
tarkvara Kasuta

Eestikeelse kõnetuvastussüssteemi hääldusleksikoni genereerija

Tööriist, mis teisendab eesti keele grafeemid foneemideks. Rakendus põhineb reeglipõhistel teisendustel ning on loodud kasutamiseks teiste kõnetehnoloogiate arendamisel, et parandada eestikeelse häälduse täpsust.
tarkvara Kasuta

Häälepõhine arvutaja

Arvutaja on avatud lähtekoodiga kõnetehnoloogia rakendus, mis pakub eesti keelele optimeeritud matemaatiliste ja loogiliste avaldiste lahendamist. See tööriist võimaldab kasutajatel sisestada loomulikus kõnes matemaatilisi kontruktsioone ning neid l...
rakendus Kasuta

Kõnetuvastuse veebirakendus

Veebipõhine süsteem, mis kasutab uusimat kõnetuvastuse võimekust. See võimaldab transkribeerida pikemaid helifailie, panna automaatselt kirjavahemärke ning eristada kõnelejaid üksteisest.
rakendus, tarkvara, API Kasuta

Kõnele

Kõnele on avatud lähtekoodiga Androidi rakendus, mis võimaldab kasutajatel edastada eetikeelseid häälkäsklusi. Rakendus kasutab serveripõhist kõnetuvastusteenust, mis on kohandatud eesti keele jaoks, pakkudes täpset ja kiiret dikteerimist. Kõnel...
rakendus Kasuta