Skip to main content

Tõlkevärav

Tõlkevärav koondab endas masintõlke ja tõlkeabivahendite kasutamise ning tõlkemälude haldamise vahendeid ning võimaldab süsteemselt tegeleda tõlketööde korraldamise protsessidega. Tõlkevärava peamisteks kasutajarühmadeks on avalik sektor ja ...
rakendus, tarkvara Kasuta

Masintõlge MTee

MTee kasutab närvivõrkudel põhinevat tehnoloogiat, arvestab tõlkimisel sõnastike ja terminikogudega ning võimaldab eestikeelse kõne tõlkimist. Hetkel saab MTee platvormil tõlkida kolmel keelesuunal: eesti-inglise-eesti, eesti-vene-eesti ning eest...
rakendus, tarkvara, API Kasuta