Skip to main content

Väliseesti koolivõrgustik

Alates 2024. aastast koordineerime väliseesti koolivõrgustiku tegevusi. Viime ellu Keeleprogrammi 2024─2027, et toetada eesti keele õpet väliseesti kogukondades: rahastame haridusprojekte, vahendame õppematerjale, pakume koolitusi ja levitame vajalikku infot.

Anname haridusprojektide toetust eesmärgiga soodustada väljaspool Eestit eesti keele ja kultuuri säilitamisele suunatud õppetööd ja seda toetavaid tegevusi. Toetust antakse juriidiliste isikute esitatud projektidele, mille eesmärk on eesti keele ja kultuuri arendamine väliseesti kogukonnas, eesti keele ja kultuuritundide korraldamine ning õppetööga otseselt seotud kultuuriprogrammide korraldamine.

Toetame järgmiseid projekte:

  • regulaarne õppetegevus;
  • täienduskoolitused ja metoodiline abi;
  • laste ja noorte eesti keele ja kultuurilaagrite korraldamine asukohamaades;
  • laste ja noorte eesti keele ja kultuurilaagrite korraldamine väliseesti päritolu lastele Eestis.

Taotlusvooru kohta saab lähemalt lugeda “Väliseesti haridusprojektidele toetuste andmise tingimused ja kord”.

I taotlusvooru toetuste saajad

Merike Barborak
väliseesti koolivõrgustiku koordinaator
merike.barborak@eki.ee   
(1) 646 750 6872

Kas leidsid, et sisu on kasulik?

Jah
Ei
Sinu tagasiside on meieni jõudnud. Aitäh!